DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf ·...

30
u'nui,/"d&fiedstu DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM TES CPNS TAHUN 2011 -.:!,.i: rE! ,1)rt9ttu.rt :NsIAllS 6rol.X.bSrd{lo UIII: 6503.X.b Sr&Jo .sItAElrA.. r0l'''r . GURL xEf,s Et xr AJIUN 2OI{ FD't IET IID tor NrrRrzzall oKrrr44NA ElrDno IDI 5!5!' t2J 151 t^tl|aAl! Dw nr$,r^11 ll0 Ilt !@ tt6 llt ll5 2 15, t25 l,@ SEI1 WAN'IJiIA'iIIIAI'TOKC Ilt t BEA)'I'R SdtrII It I" 2 IdIA^I'IIAD ADrOn RoFIO 13 cEottlfil l.Atdat DDr ! WAEII'M XUSI'IAWAII lt5 TI'I DWBEIT.SIH l50 5 Plt Llll^^DlttllrlNoRuu 153 lt5 l5a A*I t|t,B CrI|YIIDIOFII}.I lst r!\'! Al.tDtlI(A oRrY salultr ,D It lt5 ,t5 uP Dlst D*r tn.|$ryoltll65rE ll0 ,L zuLtAtI Il' t0a 15 t@ lr r/60

Transcript of DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf ·...

Page 1: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

u'nui,/"d&fiedstu DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2011-.:!,.i: rE!

,1)rt9ttu.rt

:NsIAllS 6rol.X.bSrd{loUIII: 6503.X.b Sr&Jo

.sItAElrA.. r0l'''r . GURL xEf,s Et xr

AJIUN 2OI{

FD't IETIID tor

NrrRrzzall oKrrr44NA

ElrDno IDI 5!5!' t2J

151

t^tl|aAl! Dw nr$,r^11 ll0 Ilt !@tt6 llt

ll52 15, t25

l,@SEI1 WAN'IJiIA'iIIIAI'TOKC Ilt

tBEA)'I'R SdtrII It

I"

2 IdIA^I'IIAD ADrOn RoFIO13

cEottlfil l.Atdat DDr! WAEII'M XUSI'IAWAII lt5TI'I DWBEIT.SIH l50

5

Plt Llll^^DlttllrlNoRuu 153

lt5 l5aA*I t|t,B CrI|YIIDIOFII}.I lst

r!\'! Al.tDtlI(A oRrY salultr ,D

It lt5 ,t5 uP

Dlst D*r tn.|$ryoltll65rE ll0 ,L

zuLtAtI Il' t0a15 t@

lr

r/60

Page 2: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

on*l}l"iJn'r',n"J#$f *" qftHE

2ors,,tl cuRvx!.rls FRTAMA

roDa

llsaAD aEoalJssllta al&uu-AHLI,ljJl<IInI }]I'IRT'XAH

DrDl$ 1fl X!$lirAWAti

5I164 EMAgAIATl1WDJDO

AI{SA SESIr'AANGRT'M

650r]000146 r r)rc'34 | YosrxREt[{aND{GrYAs

flrosr I xBour^'!:- ^MAI{DA

rFrt^*n

]|lusDYll{ARID{aI-45}R!

MOCttrM/tDr xrllI|rs NDrKORNIAU!O{'INI/NIE'ITT

RISSA DllllIA ADISAgI!.A.5lr09s4 i AolrNo RD6r xutNlAwr1N

Page 3: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

efr4Nt'!{oeture.hb6&[email protected]&nn_r_-r-;_-

DAFTAR NIL{I TTD PEI"AMAR IJMUMTES CPNS TAIIUN 2OI {

BIN'!'I RA'IAYU f JRWAITIT

s te. | !Att!,Xt lllaNtir l@,r I Dlsllu.A' sEttoll'afr

u^!^urAtrr{AtRotal'AtlIENY DTI'I IAYANT! ItrRWJ'IIA

!usl}{rauxllustasaru

EArl,l{Otglt IRANDI E(,A}II}iDA

Af uDr.All1t^ MUlYESll lUDtOlrO

SA\ TRI AlJDl RAINdAWAII

'161 r A]-ENAXT|RTIXA ST.RI

Page 4: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAFTAR NILAI TKD PII,AIUARTES CPNS TA.EUN2OI{

UMUM

EffiDlglll|n 65O3,Xd Siddto

INIT: dsot.xth siddroJABA'AN 2OISJ3I,GI'RUISJSMTAMA

o xtttIU fot

TRI IUNUIR T.A.GT! NUR SU!.A5!IAiIX i12

:5r

J.!l

rdPra a fitlrn^ EEnxA ADI

!@155 !@

rlrDR l/tFJlra cRttll Na$0330

i& rdD

il EOt![ WrNItlAN'Et]ARr.

cR lnfi[ cltdtd(^8

BETY PERI'TNfl

qsMrillssal:/t R!{!a('sD{ 153

rl

5J 34r4$,rEDl.lIEttItOujtDONATnlrswtt'l xr.Enx.as'/ttu

m!t

SI(ITXORO'IA SEIIAWI}|

ntDBl snll{l ltt

Page 5: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

UNIT?rt3rsr - cuRu r(E-q! ltETllda

DAFIAR MLAI TXD PELAMAR UMI'MTES CPNS TAHUN2OIl Hffi

E;!E

(t

caEYl)rDr(tt.Alitlt st Dlgto

9]I@' i AIP}NDARDRT51IO'€4 I DEV&'AMAIASAPI

5l 1(0€4 | EaO UTDtAWAIj

DE|IS &llZJ| t@tolYrxl!

't09s4 | NUF&DE$*$r_NDriI

5llac& I FARTDS^ Sos^rfit)4434 | llzrt.DaANhlsTYo5l I(*4 | THIXMATILI^IXrI|

tr(A llRtaNllr}|D^wr.lr(E

NYOXJ(IITIWAIAI ANOCFIAWA}'

5ILOCi' I }'OEA!TD HAFIDII

Drra wlrli, llltR MA5.[D^HIC,ONGBDDT SFN.AWI.II

Drxux !E! xusul,lltNDlcrutta

NUIIITA YI]NS WI'AIA11

Page 6: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

t ..'"i-,-*-*,-.-.DAT,IAR MI.AI TKD PEI,IMAR UMUM

TIS CPNS TAEUN'OI1tbtgttut- t2tnr&.ani.p t1f224 rt' rt,1. t9

rErtax. 20ra?'l,cluRsxE-Aslg*IAtrt^

xrrTXP TIII Tgl

DIAS! AI'RIIIA1'DIANT1

t&ll s!4

'R.ABBAXDITABIil3

Isrllg:l.A' Mllsn (r{ER\|l!t^ 9t,El !l[-^ siwa sltltMA rnljr^ 3D

t'2 !@!t7I6

4ZIJXABAF@YA}!D{OT1}5 15) !lrt

aNJoalYArirriEw l8anul:

!16,t6

15

3ll

aqrsr:ra!a-dtF.Ar!:llawatt

uARlt[Atel YANVrirra 75

caruH Dwr ur\Dl s,lJgLr!R".

313t5l 313 MP

]l3t!.1

Page 7: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

e[rad,Elr/w.!ffr.DAT'IAR MLA] TTD PBLAMAR UMUM

7-P1:],.1?b*!* TEs cPNs IAHU\ror4-;;:-;;o*."

wll: 6ta1-t(i si&?io\5IrAlATllr 2ot&st - clRv&LIs rERlA&a

E FiS

tElTI? tc!!4qEAUAD r/@Ar ANSORT !t2WANDAiIZI(t TEBIAAO ltt

!,@4{rB!U! LtSfrrILINDA STIOI^CEU! IOIUSNA It

II15 3ll

3lt!ll !,o

TI?l STSANN D1^,1 SENI FAII ,10D]ITYIiE I'519AT'N GTSANAII 155DAXNT

'&U,A^ SA'I^WTN

rmEA'oraDROPlqUl aw^uN

l.l5 lt0MIjSnXASlMAII,IBOStIDAHSIETAAIdAIIA SORY'IIII{IDI.U6',\DAIWA.RROSYTDI

t!@

.SEMA D1M AYUNA ADB'Nq lotra lnrR RoHMAwaII

E,ASr{A ITTDH O.!TAVIANYDraNEaowlcl liasrY.axl]IcttAsNI I'IATU ZlqO ROS'DI^}ITIDfi rIAYTST$ lilRlr$OrCIYrS

lD'tsrRoorautrudlNctyrswAats fi6utlrl|tDNdlAsatair,lN(KR.AEM xlrsundA ttoilta 116 MI

!.4118 MARllll!.roRUM 105 tlPT

Page 8: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAf'IAR NIL4,I TKD PELAMARTES CPNS TAHUN

'014

UMUM

20137e) - ffRUXELllt litcr^l{a

Itrt TOt

IIJXY WAA'III T{G A9ANDIRIA D{DHA41I'A11lfln rz?Ag Tru \IFJIr.IIDARIYIM MA.OUqHAH

ry4lqA S!,I-aXSONOLAru HIDAI4& M D

\AN 'UNIT\WATI

D.ISDIAT

n

l0l4!rt\lqrBsrrv^NNcDrr.{{lJ4 XFOTRUN MSIX

MPMP

pzvRRlLrattJs Sr D^H

D$r1EO^H lVmA SAIUARIASl{ OStfiTttA RlltaDlu{

1U

UUEA!,D{AD ZSId ^RDI!EN$$qYISAIOOR JM 9uSiXll,'ORrrM

TDIux !1r l}lZAl-O. NrrR

rE.T TRI SET'O PTt,'(JlI 139

MPIO!4$a l.^riruLl^tN^rr

Page 9: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DANAR NILAI TKD PEI.AMAR UMUMTES CPI{S TAIIUN 2OI1

d}r'7fl . Gt RtrxErs rlfdl&a

q

l{o

lq4qDr D$rr Dotu lrrarr M'

RAT4Y1IININGLO'OTYA5!4lSloirlt t swaTUN MNooanI^

q^lrll srnYA $,EowO l,o

YBSISCSA dAiIS KPJSTD.IASAiI

V"isllTDtnAGI'IPU!IAR,IAI{ADAtt xatH^r-q|A s64BIinlCto{otR& lazraTjlEt ADAI{AI:N

n

MUHAMMAD NUR'IAI,ID

D3S31'Ils DARMA}IA SAPJ

tl@

A'TRI CAIUN,BliMYAIID{!

313

llpaY^Tlt! &lrxaRoltAn

Tta!

Page 10: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

M!a4'Jffiru,nr@ffinhrt 49tui- l2ltohta@

DANAR NILAI TKD MI,AMAR UMUMTES CPNS TAIIUN'OI4

20rs,3l , G{JRLXEAS t&RtAr^

(

TII'!$'qlN^rso ]IGVA Al'tsow r

I

!R.Aprr^!,ITA tu\r$daw^n 1!@n/g)

r2 Tr/@l3 !t!qz!L aYU tltolAsn Tr/D

r53l@I rxr xuslJMA rr,lroaNl

!l@D IJ]-[,IAI{AIIIARTT!{AsARI tltc

DIAAIAAJA DTMAIINIT tt@slElrrat@lrl EaDAIr r @!tc!u$RNCICA ETA rIlA'T'JsII}I

t!&tl&

INDAEAA'N'LYrli!}|O!1AS05

ITIEVO DANT I.RI? IAITIA ttoto$lHuaw

'Iwlt T.aMA T'D

TlDID Tto

tal

IlI}{IxCiRArI DAlnlrnltlJtxa t!@tt&tllD

AGt[ XS&TNI XARUMTTWATT ttFl0ll0t llaF

n@

Page 11: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAFTAR NII"AI TTD PEIAMAR UMUMTf,S CPNS TATTUN 201,I

I &)a.rn - cfgRvallrs ERTrU{a

$

5lr(p34 ! llrnr rgNlt^Srtt5n€*{ i l{:xDr SFIIAI{A putll

FiIIDANURI.A!q|AWATI

5l ltp34 | zAIfidr1JL Alrrll5lr09r1l Rora rBwlllayu M UUD

'lafla I NSRAn|I rDta s.r.lrTr

gtuatalos soueuq

RIL.IYUAAnRW.AtlMlltAt.AM

511€4 i YUXFA RIISNAWAII5 0S4 r rrRruYA s1rsr.l|lr

TXI Rlf,lYU wllrtthfilld DA5n0ra{ i cr'ruawt rNrlRh|fn5llm1 I rxRoarolslas?df

Page 12: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

tME ttttat,' aINtuxba&bt- ttlAt ztaf

DANAR NILAI TKD PELAMAR TIMUMTES CPNS TAITUN2OIl

DrslAx'suN!!

201170 . qr!.u l(E Ali rEEtaMA

roDtEDT

l|ErU rl!E totRl?r! 5@QDILOH

1,5

NOVfiaW grgsrtoENt

105

ASTRI ySI.II!'ABIIDU|R?IPllttTtt!tlatLra.lDduDd{

tlpN1JWA F}EAII SATI]CAUwrJrll,lroaosfi

tllF

'I?l@

Dtvl N!(t-AldNl. s D Tt@t: lEllAT'ANAIDA DI'TRI Tl@

Tl@

t&tt@Tt'[l

It'lDl1IA NIN FAIZII.B BAYAl1 55 rr&

Tt4tD@

Page 13: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DANAR MLAI TKD PELAMAR IJMUMTES CPNS TAN'N 2OI4

201tl| - GoRn Ers RTAI4^

rEtttg

l!&RD'AIT IxA WDIAINI It Tld,wt lrNxllllttaAxo<lsrErr

al tl@241

ANDININO nI'SUNAWAI!T[@

tlol5lr5l

Tl/Dlto

I

lTIlRI}{DAIATiJS SI{OIIXHAH

TlOT!!r

D]NI TUUSTIAN DIDIANij TlDTID

tltD

FOSTDAE g&Atd OctAVll

TTNs N'AARFTIRI A'RIIIA ?al lttl

wTRrD I Cllllllrlac6ll| t3a tMDt33

T!O6

Page 14: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

Ndarttt'$/4rEC',6rat/tbu*@- t lorllht s

DAFIAR MLAI TKD PEI,AMAR UMI'M EI+iirEs cPNs rAHUN rot {

ffiEi G'srrnsr 65fi-xn sdqj6I ur[1 6103 -i, sidaro

?nl],t45trSAtAx. 20r9ll-clnuXB,r'lit'RlriMA

l+ XETIIPtUIlA wlltw MrIru]aA

l!,tp

5!N W'IIIU TANI1 Dwl wlIIl5l

EITIDATIRIINONI}'GTtIS13I tl/lp

t@Tt/@

5l 15

tlp

E'VtDwllraRl AX(t(Fr.&r!

!53wAgYg M'ISIDA LESIAII 55

Tr/@LIA NUR

'ADIIAH NO!T4A\A 50 IIIP

It tl@

5J

D3wl PANEISXAXA'DIAII tup

ruM saflo waTI 35 llIP

!@I'.A NAND.A FTXIDNA TI.IP

Page 15: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

"^"^i[l'#"'#^i'""*if I*:"EffiE

uNr:roltn - ouiu rcE-As ERtrJIA

(r

!&rt!a D'lI EVII,-NAalulJls l.Allt RosnDM aIl

tllccS,t I RFANulfilI-AsroI

5llco. I x^loarq DEt EJslasi.lt

tllo*. I XttRl,\rolrN !I(uut{D@n asraaRlll-lA|lr

,ll6a4 | ut B,/|! t4R'tr.Dllo

IACIIIA !'T'FAPN MNCISST

Alllo PN TIIAIOIGRD}(

s c934 | NDiD! t4jsrrtt tlrotY^s

wrgtu sm.tloroTYxs

iactstat aillRErRt!<otEYrr

Page 16: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

.btukttu^- nttornd*,kk9l.4it7t9tt.t-a9

DAFTAR NILAT TKD PELAM{R UMUMTES CPNS TAHUII2OIl

FDrD!<rX:,0rsr3r . GoRU r6-as ERTlli^

0

m.'DDT

torMOI' BAICUIEI ZUXU!!anogrlalt

AA2A R3MA.DHANI NU!I!R!A

t5 T\@

75

IDIAILS'TA AXINDYAWA1I 151

saNDr lwl! tulo,iar$oa!{avoN luu x!x.!fir.s{

z.:tr1( zxloantAlrlDsrlr

t3ll3t

nd4l ql'rn ^[GcPrENr.] uT^ x)rrYA rqcrRuNNls^

'I!T6CII El.L! NI'RWIIANAlll64AtuxllasuJxaAH

I!'ROATUL E/TMIDI}I M'R SIAII}I

|HRISTIWI WUIIAXDA}II T!d!n@

t6it5t

fLD?r$.t ntslt k-aMs.DAltl&VIMROS ltUl^YAX'I

It

Nltlx LMA ruiwAraDlcrnt^s ul

Page 17: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

o^"^1}l?jn'.'rn"fu?iHf *"q#HE

t0lt7$ - GURU rslli ERTtt(A

rD;i i nrul^

rlco,a | $ltaoBaAwAlt

XRISDII|O WAII!g SAIIJTROTI@YA CIIARI$IA!&.IO$fA

NDAltattrt{t LtElarfr1t(D3{ I USIjAFRTSTOXT5rlis. I srTr Nnr.r'AxtErrr5rr@4 | DIrNrlIY,rlrn

UE/IIOIAD OEUI"AT'UASRqRI

.IS1$'NURI'EROID,(^T5 tE84 i eaOXtlR SEEYOIiO

F]ZIS EABIS &.{TI\TT

610'40001. i sll.3e+ | lr{ac9rlllnalllsaranRDIA wl'll ISO&T}IEM

TETY ET'I DI't BDDIARTT

lrol.lDw C^$It R ,!tA!U

{r

Page 18: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAFTAR MLArNrSxDApELArr.lA.R ** EffiE

: 2olrhr - crng xllr! RTAMA

sxprr$ Dwl H^tDtYAtf,Il

9I'iJT EHUS!'MA.ANDAIY}],IIAIII'IAIITYAIXANINO?YAS

5ltCC*4 | E,inIS!RNAIIIICDI5'RtrIAIINING ASAGL'SIN MllCr&Il

3)lcae4 | flTnlwttaYrNl'rtlc*1 .ADTDI^IUNr{}cal{

ID.AWAT I'MTOSrIYOWATIrncps I lrxqrrg xvl{IDAL5 64. I r!:ta R!$tltra rlu5116. | .Z&IliI BI'DMIIBTIOXOsllos{ | ANDTBN tRtslEA liitstAlftolDt5]iCPI,1 i A}IITA CAHTAANGRTDT

'IIO34 L NUITTAIuTRIjiN'IM

SU ANrIAIIIID! !!'IA MAiISIAJTDITIA!@AlI MT'wrIbAII

DIORAI-TEfITA }IA!Y!DAslloaS4I llrlsDwl SrrYOWalI

5ll09c4 I T.A.Il!t wl! LBSrrtr

IIIC4E4 I MUBAMMADAII5OOMARI'IIOII

EVt Et:tFtttNtNoRltM

'I'FI KUINTTNINoTIAS

5u*4 DE'!,lIldLIAtrA

Page 19: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DATTAR, MLAI TKD PBLA.IT4AR IJMUMTES CPNS TAtrUN

'011

ltNt!tolgttl. ouRgl@lli !!aT MA

!'AAN

Page 20: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

a*tr4llt.aM'|{trcnoa.Ia5tut]lot- lrlgaMon ta

DATAR MLAI TXD PILAMAR UMUMTES CPNS TAAUN2OI4

iilflt!04100i -BlDrilarErrrs Nr

(t

ElD; i Mrdarr4ll!@ | lcvAmlara'3cA.leh4 L0 | laI,OF lttAxtr.Rr

aalDr | €olxsruraurj^

a4rliao I RnE)^1!E taRDlAn!4II,iO' J DIII MDDI NNdADE/IM

RoctolAl!r!R?RtfaNtI

44112!C i XggsNul.SgdlArll{44u2a0 l $IIINDAWAIT

..I D'O I I{ERITA E! TINII

nlRls LtstttaNlNosoa

rsR Arua PE$rtlro xoD{

ROIIX^II NJDIIAI&NAWAII

Page 21: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

t@*1@t- I1I9AhZtEtuDATTAR NIIAI TXD PELAMAR. UMUM

TES CPNS TAIIUN2OIl

3{4:aot [email protected]}rlgrxsaNA

lv

ror! reT

.IIIYAIIIDII'{'RI!IT{I/INIrErtA AO!'Sml t5

ANOC! II9A1I lTDIfiI 1H1}II!IG5II{

NITAI]BMAARIX!8F!IX4WAII

!,pto

!-,

291

TM!

1l€ROSA!4IA!1ROST$ULllll u0

tnI|SRBARO! ta 55 tvDm-vbt 3uetaE{crlAs

llriratltr{trlwuta!{Drlll TV!vR(sl| xotlri.Astavt TIDCETEA

'.AIIDIIATU WAI.NnIlllO IUIRI

NII^ DI$ IAI'NTT R.AIIANIITIAtBttr txDR4watr ttrYtLlo

Page 22: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

tbt*,et- l2tntu*tukt pr2rzt9tt u-te

DAITAR MLAI TTD PtsLAMAR I'MUMTES CPNS IAf,UN 2OI4 ffi

IllslAllst I dtor -I<d $&.la6601_xtb stbJo

rsRMA$ tr.latex : 100{oJ-lDANtutsl}ra

TET

DarI

65 tr@Nlttna Dwt sEt'roniHAn tJl 5l

9

ttDCIIAIDRA

'U RACIOdANA IUIEI

DEV'I E^iI SAN'AIAW^IIIIDEIAE DUA SOAI.(NAHtIRDAtt$ NlZt lrfiVI\'l SEFNAN CTNDRADBWIDF'Y SE IIJINI'UI"A]ID.,IIU

ilTxa cllto Ktowalt

Dtr-rENo.An lao^tusttA

E(allovrt^ alTDr.RWATj

tEltlrY RIzKl,'tsMAwlnN

tl@srvl IruR xAaTq SxRt

RAT}{A DIFI tr'gITA SA.II

NtxEtIt! llfitua ntB^w^ m tMpFARIZIAIUSIrIA T.RIFTAM

Page 23: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

!!'r*b- Iltfit b*n

IJNII

DATTAR MLAI TN PEII\MAR UMUMTES CPNS TAEUN 2014

3@3005 - SD1nrsrxslxa

XET

({

3 | 650J2@0@l t4atlllo

RO AITA UI'TIXIII'L ',i!INlH

{iD00 Nox suusrYoRrM

{ll2d) | wNEAMmDI^}t^rhll104 | liEl &{ras.Al,r{llzaa I DEWI ldJSnXiSNU4II2,. I LINDAIATTYA}A,EDA44II NI DIACIOIRr]NNIS;'X

Page 24: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

oo""1f#*'.?nl',Hlti.l "* mElnlroJ. ltRArt irqS,^t(' rh

4.1160 | sttcl LABAtgLlt-qrtIt

I{Anl.5x(t!trs ArU Gll:ttl

D^llttaswl.tlrDEwAYltrvrtol zut40 IGUS|{AM

NOVI A.tI S,lEltO

VCIX M,ISL ED IAII.'I

(} xDtlIslrlrlJ rriNlr

r@t lodaD BlrvtuBlYAlrr9

stdxuBtLRDA

EI' IAIIXAH BT'DIAIIXA

ultxaA'ddaD ltsu lRl Mtll.AlllolltF^rrDl r-avrdNDtlNOVI TRIS DIANIOBOtlll', IIrIIYAIOL MAI'T.AdSotaoooltl

Page 25: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

loiro5.&.f,w TtEl.xSANA

o^"^1lltj,lfl,o?uTllif u''" mE

t

vIvI ldat6atDat! riltaCI.aOLIA ldl!fiA DOTJLT

slstl TRI \tlrrx las^lraTt,!vt t$slrawrfl ID{aDYA

MAU DATSL |lAs&I.|*OE

r'E^ ATdqIA @IYAqPDDItD{(xtDus otravl $tt

9ontTUaTRI lxt PJttt

,litaa tBttl RErta DtoTtrslEltfDl Ttr l{Jgn^ lnDIlt.A

SI'TAN ATNDIA RATX^ PUII

Page 26: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

tbagt,dr.l2tntt4r@DIEAR NILAI TKD PBLAMAR I'MI,M

TES CPNS TAEUN 2014

IDI'Illlloot -Ei^watB-^|.slrra

grtaa@l a@s tllo4wrN

aN6(A CHOIROIST^SARI

tlDgl E^ltDlal! Oltottr

tIzE ^Dtlrlt9frlt

NUR tz!\R

!RI{A 5TT!A Wr.RD|UI}{

lRI RIT1IO WDODO

DOIA $rWEtrlDAXr lOtNOltOS,|tr

E-YSr!FBOTI.I!!/|NApotl^

@r isgrolo((

Page 27: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DA}'IAR MLAI Tt(D PELAMAR UMUMTBS CPNS TAHUII 2OI1

!0rD05 - lEa,AwAI pErxsaNA

r

crtR^ il,su{alrrualxNTl

i.T]060 ] ANIS P'AIDA IIANUM441l0r0 i NovlRI nlsDttll

srlADWr lt{btlt{lrcsllt

NI EITD U$l^ DIJRM!'ADE\,I.4DOI!O MILTAWA'I i BATO t|nlGSI

III NA}TOA SI'iIA AOIJST1NA

,rallo9 ! r.lararaRR3lrl

Page 28: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAEAX MLAI TXD PEI,AMAR I'MUMTls cPNs TAUUrrt 20!t

3031@1 -DOtCttd,utdlt

RAn|I rIIIYAI'II EAE! XBOI*O

D@r^srltD@a aIDhtSlI

Page 29: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

DAITAR NIr,u TXD PELIMAR UMIrM titttgTES CPNS rAEUN 2011 ffi

: 40llora-a@tloRtE"axsaNA

w^stu &{Ddo sI wvulo.ri,I

E-rAruDDrNr

Page 30: DATTAR NILAT TKD PEI,AMAR UMUM ,1)rt9ttu.rt TES TAHUN ...bkd.sidoarjokab.go.id/Doc/TKD 1-30.pdf · dattar nilat tkd pei,amar umum-.:!,.i:,1)rt9ttu.rt tes re! ... daftar nilai tkd

riurr|llrDrrllrixrr.trrr] DATTAR NILAI TKD PELAMAX, UMI'MT'S CPNS TA.EUN 2OI1.bt btet - Irl9.l'r,'.d

lutrraqrr8r.tbacroyDlsrna$rcuaroN

MID! @DAWIIIXDAI'

ansfta at('r&acalafr

(E malDnl rREuvna

ltrattnfraNolR sBAlDt

Df! x Dovlta wu!.alrDlxlEaYXI AtU WUtllDrAl

t