Data jamah umroh gsm sms 2011

of 21 /21
NAMA-NAMA JAMAAH UMROH Berangkat Tgl. 10 Maret 2011 Pulang Tgl. 18 Maret 2011 1 EMMA RUHAEMAH HUSYAEMI/MRS 2 AKHMAD MUSODIQ/MR 3 DAUD ZAHIM/MR 4 ELINDA RAMASARI AMIN/MRS 5 CANDRAWATI SOEBOER BIN HARDJOSOEMARTO/MRS 6 ROSIDAH NOOR AMSAR/MRS 7 ISNAENI/MRS 8 ROHIMATUSADIYAH SUTARMAN KARSIWAN / MRS 9 SITI FAUZIJAH MOH RODLI/MRS 10 MOEKIDJO BIN SASTRO SARBI/MR 11 SUGITO HARJO KUSMAN/MR 12 LILIK PURWANINGTYAS BT DIROEN/MRS 13 DWI ANGGA/MR 14 SIYEM TOWI JOYO/MRS 15 HARLIMAH BT MARCHABAN NGARFAH/MRS 16 SABARUDIN BIN MARTO KARMO / MR 17 SUGIARTI BT SARKUN ATMO REDJO / MRS 18 BAGUS WICAKSONO BIN SABARUDIN/ MR 19 ALKAF MUFLIKH FUADI / MR 20 SOEWARNI BT ATMODIHARJO 21 MEITIGA 22 DJONO RONO DIKORO/MR 23 SITI UMINI SASI/MRS 24 MUHAMMAD YUSUF DJONO/MR 25 NARIMAH NURHAYATI CHOLID/MRS 26 SOFIYAH CHOLID SAHIDI/MRS 27 SUPRIJARTINI MENTO REDJO/MRS 28 MUCH IDRIS PAWIROSUROYO/MR 29 SUKEMI SAIN SAPIN/MR 30 DWI SISWAHYU DYANINGTYAS/MRS 31 SUTARNO PURWO SUWITO/MR 32 AHMAD SYAMSURI IMAN 33 ZULAIKAH MUHAMMAD AHWAN/MRS 34 SALIMAH LILIK MUHAMAD/MRS 35 CHASIYAH ATMO PRATOMO/MRS 36 SUKARNO MUSTAMAN WONGSOREJO / MR No. Full Name

Embed Size (px)

Transcript of Data jamah umroh gsm sms 2011

Page 1: Data jamah umroh gsm sms 2011

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 10 Maret 2011

Pulang Tgl. 18 Maret 2011

1 EMMA RUHAEMAH HUSYAEMI/MRS

2 AKHMAD MUSODIQ/MR

3 DAUD ZAHIM/MR

4 ELINDA RAMASARI AMIN/MRS

5 CANDRAWATI SOEBOER BIN HARDJOSOEMARTO/MRS

6 ROSIDAH NOOR AMSAR/MRS

7 ISNAENI/MRS

8 ROHIMATUSADIYAH SUTARMAN KARSIWAN / MRS

9 SITI FAUZIJAH MOH RODLI/MRS

10 MOEKIDJO BIN SASTRO SARBI/MR

11 SUGITO HARJO KUSMAN/MR

12 LILIK PURWANINGTYAS BT DIROEN/MRS

13 DWI ANGGA/MR

14 SIYEM TOWI JOYO/MRS

15 HARLIMAH BT MARCHABAN NGARFAH/MRS

16 SABARUDIN BIN MARTO KARMO / MR

17 SUGIARTI BT SARKUN ATMO REDJO / MRS

18 BAGUS WICAKSONO BIN SABARUDIN/ MR

19 ALKAF MUFLIKH FUADI / MR

20 SOEWARNI BT ATMODIHARJO

21 MEITIGA

22 DJONO RONO DIKORO/MR

23 SITI UMINI SASI/MRS

24 MUHAMMAD YUSUF DJONO/MR

25 NARIMAH NURHAYATI CHOLID/MRS

26 SOFIYAH CHOLID SAHIDI/MRS

27 SUPRIJARTINI MENTO REDJO/MRS

28 MUCH IDRIS PAWIROSUROYO/MR

29 SUKEMI SAIN SAPIN/MR

30 DWI SISWAHYU DYANINGTYAS/MRS

31 SUTARNO PURWO SUWITO/MR

32 AHMAD SYAMSURI IMAN

33 ZULAIKAH MUHAMMAD AHWAN/MRS

34 SALIMAH LILIK MUHAMAD/MRS

35 CHASIYAH ATMO PRATOMO/MRS

36 SUKARNO MUSTAMAN WONGSOREJO / MR

No. Full Name

Page 2: Data jamah umroh gsm sms 2011

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 10 Mar 2011

Pulang Tgl. 18 Mar 2011 ( 09 Hari )

No. Full Name

1 KUSNI AHMAD DAHLAN / MR

2 SUDARINI MARSUDI RAHARJO / MRS

3 MUHAMAD THAMRIN MANSUR/MR

4 RINAWATI ZAKIR THAMRIN/MRS

5 MUHAMMAD SYAMIL BASAYEV / CHILD

6 MEUTHIA SHABRINA AZZAHRA / CHILD

7 RUMAYSHA IZZAH AZZAHRA / MRS

8 SYAIFUL ANWAR RUHYAT / MR

9 DEZARMAN MANSUR SAMAD/MR

10 SRI SUWARTI YULIARTI/MRS

11 HERZALISMA MANSYUR SAMAD/MRS

12 HERFIZA MANSUR SAMAD/MRS

13 DICKY RAWUNG BERNARD / MR

14 HERLINA MANSUR SAMAD/MRS

15 SURYATI MANSUR SAMAD/MRS

16 MOHAMAD YASIN MANSUR/MR

17 MUHAMMAD HUSNI MANSUR/MR

18 CHRISTIAN WILLEM MAULANY/MR

19 SUGIYANTO SOEPONO DIHARDJO/MR

20 ASNGAD SAN MUKMIN / MR

21 MISNI AMAD TOHARI / MRS

22 SUKIR KARTANA SAMUSTAMA / MR

23 SOETARI DJAJA SENTIKA / MRS

24 YUNIARSIH SUKIR KARTANA / MRS

25 MOHAMMAD HAMZAH ASMARI/ MR

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 11 Maret 2011

Pulang Tgl. 18 Maret 2011

1 UDIJATNO SETYA BUDI SOEDIJONO

No. Full Name

Page 3: Data jamah umroh gsm sms 2011

2 DONDY ANGGONO SETYABUDI

3 HENDRO SURYANTOPO SUDIJONO

4 SUDIYANTO SETYABUDI SUDIJONO

5 PUDJA HANDOKO KADARMAN

6 HANIF ABADURRAHMAN UDJATNO

7 HASHIT IBADURRAHMAN UDIJATNO

8 HALIM ABDURRAHMAN UDIJATNO

9 HANAFI ABDURRAHMAN SHOLEH

10 NANNY HARMANI ARDIMAN

11 SITI MURNIATI HASANAH

12 NANIK ARYADINI SUDARTO

13 SINDUSIJAH RUKMINI KADARMAN

14 HASHIFAH IBADURRAHMI UDIJATNO

15 HASNA IBADURRAHMI UDIJATNO

16 HANIYAH IBADURRAHMI UDIJATNO

17 ENDANG SUGIARTI SUGIATOMO

18 ERMA HERAWATI ELIJAS/MRS

19 ELIJAS BAMBANG TJAHJADI/MRS

20 MUHAMMAD HADI YUSUF/MR

21 RIZKY LAZUARDI BAMBANG CAHYADI/MR

22 SUHARTO TOMOREDJO ALI RAHMAN/MR

23 TITIK SETIYAWATI RASYID/MRS

24 KUSTIATI BASIR RASJID/MRS

25 PURNANINGSIH RASYID MUDJIONO/MRS

26 MINARSIH ABDUL RASJID RIYONO/MRS

27 DAHLAN BAHRI BAKRI/MR

28 NUR SOFIYAH MUSYARIP/MRS

29 ASTUTI WAHYUANI CHOTIB/MRS

30 ZUBEIR SURYADI ABDULLAH/MR

31 SRIWAHYUNINGSIH WAKIDI SHOHI/MRS

32 MARDIYEM MARKASAN SUKARDI/MRS

33 ABDUL FATAH KASNAWI/MR

34 SITI SUNDARI ASKAN/MRS/MRS

35 HUSNAH KASTUM SHOLIHIN/MRS

36 SHOLIHIN SUWAJI MADIR/MR

37 KIBTIYAH MARDI MARKASAN/MRS

38 MAESAROH ABDULLAH MAKRUN/MRS

39 MOE'JAH MUKARAM MOEKADI/MRS

40 NASLIHAH MUKADI MUKARAM/MRS

41 SUTAMAH KUSEN KASMO/MRS

42 KASMO LATIP MULUD/MR

43 ACHMAD SUHAMDI ROWI/MR

44 VILLA ANDRIANI SOEPANDI/MRS

Page 4: Data jamah umroh gsm sms 2011

45 FATHUDIN JAFAR

46 JAHJA BIN JUNUS KIU/MR

47 MUSLIMA BINTI NONU HUSAIN/MRS

48 HARYANTO YUNUS/MR

49 ABUBAKAR SYAMAN USMAN/MR

50 SALEHA SADIN BUNA/MRS

51 IMANSYAH RASYIDIN ABUBAKAR/MR

52 TUTY LIHARTI ABUBAKAR/MRS

53 RODIAH SOEMOREDJO ARITONANG/MRS

54 WAGINI KROMO KARTO/MRS

55 SEMI HASTUTI AMAT/MRS

56 SRI SULASTRI WIRYO SUPRAPTO / MRS

57 RATNA MUHAMMAD DODDI

58 JENAL KALUDIN ELON DAHLAN/MR

59 INNE ROSDIANA DEWI/MRS

60 DEDY HARYANTO PAWARDI / MR

61 FAISAL RACHMAN B YAHYA / MR

62 JAINEM WAGIYO JODIKROMO / MRS

63 SUWARNI SIRNO MARTO/MRS

64 AZIZAH SURADJIMAN RAIS / MRS

65 YASNI BUYUNG LIJAH / MRS

66 SAKDIAH MUHAMMAD ARBI / MRS

67 NURHASANAH SAMSUDIN SABAN / MRS

68 AZHARI NASUTION / MR

69 ABDUL RAHMAN MUHAMMAD KASIM / MR

70 SINGKEM GINTING BINTI NGIKUT / MRS

71 MERIELLE YUDHITA CANARY/MRS

72 YUDRIK JAHJA QAHAR/MRS

73 WAWAT MARKUAT ARTIMIN/MR

74 MARYANI EMON KAWI/MRS

75 ROMADLON PARIYUN KASAN BESARI / MR

76 ENDANG WAHYUNINGSIH P

77 OKA SURAHMAN SUHERMAN / MR

78 SULAMI KARTO PAWIRO / MRS

79 DEWANGGA MUKTI SUHERMAN/ MR

80 DESSY ZULIYANTY INDRA SOFYAN/ MRS

81 SURYO WINOTO SLAMET WIDODO/ MR

82 INDRA SOFYAN SALAM / MR

83 BERTHA SARI MURNI IDRIS / MRS

84 WINT TRI HARDONO / MR

85 SITI HARTANINGRUM NOORYUDONO / MRS

86 FADHILAH WINT TRI / CHILD

87 FAUZIYAH WINT TRI / MRS

Page 5: Data jamah umroh gsm sms 2011

88 SYAM SAYMIN TAMIN

89 ASNI SYAMIN

90 DJUWARI SIGIT

91 SITI LIMALIAH

92 DASIMUN

93 MASHURI AL FAUZI

94 AUNUR RAFIQ SALEH / MR

95 INDAH DIHAYATI ABDUL RASYID / MRS

96 MOHAMMAD FADJAR ABDUL / MR

97 JULI SAFARTINI SYAIDUL / MRS

98 AULIA RACHMAN MAULANA / MR

99 INDRAJATI GONDO KUSUMO / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 20 Maret 2011

Pulang Tgl. 27 Maret 2011

1 DARWIN KRISNA WARMA/MR

2 VIVIERIATI MACHMUDIN DARWIN/MRS

3 SAMSU SAMIN JARIM/MR

4 BOTI SUMA SAMSU/MRS

5 SARWANI BURHANI ABUNAWAR/MR

6 NASLIHAH MUKADI MUKARAM/MRS

7 ABDUL AZIZ MAHDUM/MR

8 NUR JOHANNAH HASBULLAH/MRS

9 NASRUDIN AZIS KASAN/MR

10 MUSIRAH AMAT YADI/MRS

11 SUKATMO ZAENAL ARIFIN/MR

12 JUHARTI KASANTANA SUKATMO/MRS

13 AHMAD HADI KASAN MUNAWAR/MR

14 MAUNAH SUM HADI/MRS

15 SURADI KASAN JEMAH/MR

16 SUJATMI ATMO RADIMUN/MRS

17 SUNAWI AKNAWI ISKAK/MRS

18 SUNDARI GIMON SUNAWI / MRS

19 SUCIPTO AHMAD TOHARI / MR

20 TUMPUK CITRO WIJOYO / MRS

21 ELWANI SYARFAI ABDULLAH /

22 KOMARIAH RAHMAT ELWANI / MRS

23 JUREMI SLAMET SUCIPTO / MR

No. Full Name

Page 6: Data jamah umroh gsm sms 2011

24 TAIBIN ISSA ASARI / MR

25 ABDUL ROHMAN MOHMUFID / MR

26 MARSIH HABIB MARPUT / MRS

27 MUHADI MARTO DIMEJO / MR

28 SAMSI SUDIRYO SABONDO / MR

29 SUPARMAN RONODIMEJO SODIRYO / MR

30 OON ROCHANAH

31 HARRY BACHTIAR

32 SETIYONO SUDIRAN SLAMET / MR

33 ZAINAL ARIFIN BISRI / MR

34 ANDI SUSANTO PRAWIRA / MR

35 MARIA ULFA

36 SAKINATUL

37 ATIEK SUWARTI

38 SUSY HERAWATI

39 TITIN HERAWATI

40 SY ML PANJANG / MR

41 RISMAWATI / MRS

42 SALINAH / MRS

43 DALIMA / MRS

44 FETTY YULIAWATI / MRS

45 IRKAI MIGRAWATI / MRS

46 MUHLISIN / MR

47 PUJIONO DARMO SUWIKNYO / MR

48 HARNAH SODIK IBRAHIM / MRS

49 ALI PURNOMO WAGIO / MR

50 ROLIES SETYAWAN HADI SUJONO / MR

51 DEWI BUDISUKESRI SUKAIBI / MRS

52 NURHAYATI HERI KURNIAWAN / MRS

53 LENI RIA PUSPITA / MRS

54 DEDI SAHIDIN UNUS / MR

55 ACHMAD LUAY SYARTAWI / MR

56 ANNY SUPARNI SADIKIN / MRS

57 AYAT AMAT NURSANI / MRS

58 BAHARI SUSILO SUKOTJO / MR

59 AHDIANA YUNI LESTARI / MRS

60 SRI WAHYUNI PRASETYO / MRS

61 IDA RATNAWATI PRASETYO / MRS

62 TRIANAWATI NUNUNG BINTARI / MRS

63 MUHAMMAD IDANG RUSFANDI / MR

64 MUHAMMAD NADHOR SHOLEH

65 IKHSAN SUTIRO HADINOTO / MR

66 DEDESARI IMAM WARDIYU / MRS

Page 7: Data jamah umroh gsm sms 2011

NAMA-NAMA JAMAAH UMROH

Berangkat Tgl. 11 April 2011

Pulang Tgl. 19 April 2011 ( 09 Hari )

1 HARIJANI DJIMOEN MARTO HARSONO / MRS

2 DJASRIATI HADI SUNARTO / MRS

3 GATOT SUWARNO SUPARMAN / MR

4 DJUMIATI BINTI SUPARDI SIRENG / MRS

5 SUPINI KUWERI MULJADI / MRS

6 BUDI SUPRODJO PURWOSARDJONO / MR

7 NUR HARUN BIN ABDULLAH / MR

8 SRI HARTINI BINTI SAHIR / MRS

9 SRI HARTHONI SASTRO KUNING / MRS

10 MAS'AN BIN ACHMAD CHURI / MR

11 ARFINA KURNIATI AMIN CHAMDANI / MRS

12 ANANDA RIZKA RAHMANIA / MRS

13 ANANDA DHEA SORAYA / MRS

14 SUDJARWO SURO SURADI / MR

15 HANDAYANI SABAR SANTOSO / MRS

16 SULASTRI AMAT PANAR / MRS

17 NUNUNG ORBANDIYAH AFFANDI / MRS

18 NANANG HERY PURNOMO / MR

19 FACHRI DIAH PERMATA / MRS

20 AGOES MOHAMAD DJABIR / MR

21 SRI HARTATI SULAMI / MRS

22 WAGIYO SUSANTO PAWIRO / MR

23 SUTINAH WAGIYO SUSANTO / MRS

24 RAMENAH JAELANI ALI / MRS

25 ISA AZAHARI MAWARDI / MR

26 HADININ MOHAMMAD RANI / MRS

27 NURLAILA KUSUMAWATI RAWI / MRS

28 MIRZAN MUHAMMAD RAWI / MR

29 FETTY YULIAWATI TARMIZI / MRS

30 SAHUDI ABDUL MUJIB RIDWAN / MR

31 HAJAR ARIYANI KAHONO / MRS

32 ROEMINI BRAHIM WAGIRAN / MRS

33 SUGENG PURWANTO SASTRO / MR

34 WENNY FRIYANTI AZIZ / MRS

35 KARINA GRAZIANI PURWANTO / CHILD

No. Full Name

Page 8: Data jamah umroh gsm sms 2011

36 FACHRY ADAM PURWANTO / CHILD

37 TITIN HERAWATI ANDA / MRS

38 NUR HIDAJAT BIN SOEWONDO / MR

39 INDAH SAT RACHMANIATI / MRS

40 DJOKO MOENTORO MARKUB / MR

41 SUWARTI MARDJUKI PARTOREDJO / MRS

42 NOPI AFANDI / MR

43 DENNY NATALIA / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 20 April 2011

Pulang Tgl. 28 April 2011 ( 09 Hari )

1 MUHAMMAD PRATIKNO ARIFIN / MR

2 RUDY HANANTO DASUKI / MR

3 LILIS SURYANTI YUSUP / MRS

4 ARMANSYAH BAHARUDDIN M / MR

5 EKA WAHYUNINGTYAS SAPUAN / MRS

6 TURMUDI KASAN NGABDULLAH / MR

7 YULYANI SAIDUL MUHID / MRS

8 MARINEM AMAD SADALI / MRS

9 MOHAMAD NURUDDIN MAMUN / MR

10 MAMUN AMIN ABDURAHMAN / MR

11 BAEDAH JUBAEDAH SAMA / MRS

12 SUWARNI SUNHADJI ABDUL / MRS

13 WIDARLINAH DJOEMADI D / MRS

14 RIANA SRI WULANDARI / MRS

15 SRI HARMINI DIRDJOSUHARTO / MRS

16 DESMALIZA MAWARDI DAHMANI / MRS

17 RIKA SUSANTHI ERISMAN / MRS

18 MARLINDA SOLKA / MRS

19 HERU GUNAWAN DIYO / MR

20 ABDUL AZIZ MATNUR / MR

21 MOHAMMAD YAMIN DIMROH / MR

22 ADI SUSILO JAHJA / MR

23 NOOR FRIDA CHRISTIANAWATI / MRS

24 ACHMAD SAMSUDIN ALI / MR

25 SUHARTONO SUKARNO KARTOREDJO / MR

26 INDRIYANTO SUBADRIMIN KARIM / MR

27 TRIWISAKSANA MUNTORO SISWOYO / MR

No. Full Name

Page 9: Data jamah umroh gsm sms 2011

28 CEVA WICAKSONO PITOYO / MR

29 NUR ROKHIM TARMIDI / MR

30 ABDUL ROZAK SYATIRI ZAKARIA / MR

31 WINARTO SUPARDJO QINDAR / MR

32 SYAMSUL ARDHI ROFII / MR

33 CECEP YOSEF PRAMANA / MR

34 DENI KRISCAHOYO SISWOYO / MR

35 ROHEDAH AMAT JALIL / MRS

36 ANNY ASTUTI

37 SRI ASTUTI

38 ZULFIKAR SUBANDI

39 DWI HARYANTO

40 ZUBEIR SURYADI ABDULLAH / MR

41 LULUK FARIDA FADHLAN / MRS

42 ZAKY MUBAROK ZUBER / MR

43 MASRIKANAH BARDAH FADHLAN / MRS

44 BAMBANG DEWAN PERTAMA HADI / MR

45 SETIJOWATI TRIMO HADI PRANOTO / MRS

46 AMAR SALIM SALIM / MR

47 TATI BUDHIARTI / MRS

48 SUPRAPTI SUDARMAN

49 ASWITA UTAMI WIDODO / MRS

50 MOHAMAD ANWAR ACON / MR

51 NAJIHA LASMAN UMAR / MRS

52 HASAN ABDUL RAHMAN TASIM / MR

53 SAFIATUN RIDIN DUHAR / MRS

54 ZUBAIDA ABDUL KASIM GANI / MRS

55 JUHAIRIYA HASAN ABDURAHMAN / MRS

56 SUMRIYANA SALAM CACOK / MRS

57 AWALUDDIN DAMSIAH JELIAH / MR

58 NURHAYATI ADNAN WAHID / MRS

59 RISMAWATI SYARIF PAKIH / MRS

60 MUHLISIN WARLI WIHARMI / MR

61 IRKAIS MIGRAWATI NASRIL / MRS

62 SYAMSARIF SUMIN MUHAMMAD DIAT / MR

63 SALINAH YASIN SYAMSARIF / MRS

64 DALIMA YAHYA SYARIEF / MRS

65 WANTI KASDIRAN KADIMO / MRS

66 KADIMO PARDI JURI / MR

67 ASLI MOCHTAR NURHASYIM / MR

68 ROHMAD AMIRUL MUKMININ/MR

69 WASITO ABDUL MUKIT / MR

70 ANGGITA INDRA SARI / MRS

Page 10: Data jamah umroh gsm sms 2011

71 AGUS SALIM HASAN SALEH / MR

72 CHAIRUL MUSTAKIM MUDJIB / MR

73 ITA PUSPARINI SUDJITO / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 05 Mei 2011

Pulang Tgl. 13 Mei 2011 ( 09 Hari )

1 SUDJARWO BAKRI KASAN / MR

2 YANIN ICHTIAWATI ARIES SYAFII / MRS

3 GHINA ANJANI FAIZZARIZQITHA / MRS

4 NUHA RAHMANIA ZAFIRAH SUDJARWO / CHILD

5 SOETARMI NOERHAJATI PRAPTO MUNAWI / MRS

6 SLAMET MAMIK PRAPTO MUNAWI / MRS

7 VEGA IFTA NUR RAMADHAN / MR

8 CHELVY PUTRI PURNAMASARI / MRS

9 EMMY SRI HARYATI / MRS

10 ENDANG SULISTIYANINGSIH / MRS

11 ENDANG SRI REJEKI / MRS

12 WAHYUNI LUBIS PRINGGOHASMORO / MRS

13 LISTYA NINGSIH POERNOMO

14 HARRA MIELTUANI LUBIS / MRS

15 SAFITRI NUFUS BUSTAMAN / MRS

16 TIEN ROSTINAH SABANA / MRS

17 ENDANG TRISNAWATI SOEKINOEN / MRS

18 YENI ARIWARDANI AMANTO / MRS

19 TATI SUMIATI IDRIS / MRS

20 DONNI ADHI KRISHNA / MR

21 FATIMA ISWANDINI SOEMANTRI / MRS

22 ADE RACHMAWATI DEVI / MRS

23 OZY RIZKY TATARAHARJA / MR

24 ANITA SUHERMAN RIZKY / MRS

25 EKANINGRUM ANTONO SOETONO / MRS

26 DIAN LAKSMISARI BARDAN / MRS

27 SUSI SETIAWATY HASAN / MRS

28 ENCON DJAMILAH HAMDANI / MRS

29 SITI KARTINI SOEGITAPRADJA / MRS

30 TIEN KARTINI DADANG / MRS

31 CANDRA JAMRUS JAMUS / MR

32 NURHAYATI BURHANUDDIN GELENG / MRS

No. Full Name

Page 11: Data jamah umroh gsm sms 2011

33 FERA DARMAYANTI DJASMAN /MRS

34 SABIRIN DETJAWIDJAJA SOBANDI / MR

35 NURHAIDA DARWIS BUYUNG DARE / MRS

36 MOHAMMAD SYAHREZA SYAHRIAL

37 AYUB DWI ANGGORO / MR

38 AVIV IKA PRASETYOWATI /MRS

39 RACHMAWATI TRI ARIANI / MRS

40 IBNU CHIWARI ABDURRACHMAN / MR

41 ARIS SETIAWAN SUMANTRI / MR

42 EDI KOESUMA WARDHANA / MR

43 MOHAMMAD AZIZ PAMAN SARI / MR

44 BUKHORI USUP BINI / MR

45 INDRIA ARIANTO SUGITO / MR

46 RUFAIDAH BUCHORI YUSUF / MRS

47 VERANICA DWI ASTUTI / MRS

48 FIKI HIDAYAH BUCHORI / MRS

49 MAYA SARIANDININGSIH ANWAR / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 06 Mei 2011

Pulang Tgl. 14 Mei 2011 ( 09 Hari )

1 DWI MARTININGSIH DARIMAN / MRS

2 MUHAMMAD HOLIL ABDUL RAHMAN / MR

3 HINDUN ROHMAWATI BINTI SHOLEH / MRS

4 UMMU SAROH AMAR / MRS

5 FATIMAH BINTI UMAR MUTASAM / MRS

6 DINA ARIYANTI NINGRUM / MRS

7 AHMAD HUNAIN SYAH / MR

8 SRI HARTATI NASUTION / MRS

9 HAMDAN MUHAMMAD BUKHARI / MR

10 ALIMUDDIN ABDUL GANI / MR

11 PONIJEM BINTI AMAT MURADJI / MRS

12 IMAMUDDIN SHOLEH TAMHID / MR

13 BASMAH NADIA IMAMUDDIN / CHILD (18/4/2000)

14 ADI SUSYOKO SUMARTO / MR

15 RIA FAJRIAH DUDUNG / MRS

16 ENRICO RIFALDI YOGA / MR

17 THALIA MUTIARA RIADI / MRS

18 FATHATUL HAJIJAH MARUF / MRS

No. Full Name

Page 12: Data jamah umroh gsm sms 2011

19 AGUS AMROJI ZAINUDDIN / MR

20 MAKRUF BIN PARUKKAH FARUQ / MR

21 WARDIYAH BINTI ABDUL GANI / MRS

22 BAHTIAR ANWAR PATTA / MR

23 LUTFATUL LAILI MAKRUF / MRS

24 ARDI FAROQ RANJANI / MR

25 ATHIKA RISKI WITJAKSONO / MRS

26 SUBHAN ROLLY SAHRIAL / MR

27 RIFKA DIAN MUSDALIFAH / MRS

28 LUTFI MOHAMMAD KARIM / MR

29 NUZAILI ALFA YAUMI / MR

30 WINNY GARDIANA YOEZWAR / MRS

31 EVY MURNI YANTI PAKPAHAN / MRS

32 INDAH WATI SADIRAN / MRS

33 SUMINEM TALIM SIGEDEMAUN / MRS

34 MARDI UTOMO

35 ETTY YENNI

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 21 Mei 2011

Pulang Tgl. 29 Mei 2011 ( 09 Hari )

1 PURNOMO HERI SAPUTRO / MR

2 RUSLIN SYAMSURI / MR

3 SINAYANGSIH JOHANSYAH HERMAN / MRS

4 DELA FAUZIAH RAHMAWATI / MRS

5 ZAYIN NIDAAH NADYAH / MRS

6 ALIA SYA SAHARA / MRS

7 KHALIDAH SYA KHUMAIDAH / MRS

8 KHALIDAH SYA AZIZAH / MRS

9 UGAN SAHIB DIKIL / MR

10 MANI MAHRUM ELI / MRS

11 EDY SANTOSO / MR

12 TRIDJOTOWATI SOEDARMO SOEMOPRAWIRO / MRS

13 MOENTORO SISWOJO DARMODIMEDJO / MR

14 TRIWIARDI MOENTORO SISWOJO / MR

15 ASRI ANDAYANI DWI HASTARI / MRS

16 BAMBANG PRATOMO SOEDARMO / MR

17 MENNY TRISNO EMMI / MRS

18 RETNOWATI SOEDARMO SOENOPRAWIRO / MRS

19 MENIEK UMI PADMIRIN / MRS

No. Full Name

Page 13: Data jamah umroh gsm sms 2011

20 MASWAH BINTI SAMSURI MUKHLISIN / MRS

21 MUKHLISIN ASFAR ASLAM /MR

22 IRAWATI MUCHTAR HABIB / MRS

23 SUMARNI BINTI MUHAMMAD BARASIA / MRS

24 RAWINA BUJANG BULEK / MRS

25 NURIAM BINTI MUHAMMAD SIDIN / MRS

26 SITI ZAINAR MUHAMMAD NAKIT / MRS

27 DARLIANIS MUHAMMAD SAID / MRS

28 KAMARUDDIN BIN MUHAMMAD SAID / MR

29 MUHAMMAD SARIN JONI / MR

30 SUNARYO KAILANI UMAR / MR

31 SUBAIDAH BINTI DAENG UMAR / MRS

32 SISKA ANIKA SUNARYOI / MRS

33 HUZAIMAH ABDUL GANI MUTAYAM / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 28 Mei 2011

Pulang Tgl. 05 Juni 2011 ( 09 Hari )

1 SRI NAWANGSIH WIRJONO/MRS

2 SADIMUN MARTOREDJO RADI/MR

3 SLAMET BIN MUSRAN WOSOREJO/MR

4 WAGIRAH BINTI MARTODIHARDJO/MRS

5 SABAR ASMOREJO RAMBAT/MR

6 SUPARMI ATMODARSO MUNADI/MRS

7 KASMANU SENAN BARIMIN / MR

8 KUKUH HARSONO KROMOSAJID / MR

9 MAISIJEM BINTI PARTO SAMIDI / MRS

10 SIGIT RACHMADIOKO SURACHMAD / MR

11 YUYUM IMBIARTI BINTI DARUN / MRS

12 IMRON ROSIDI SLAMET

13 MUTHMAINAH MUZANI ISHAK

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 22 Juni 2011

Pulang Tgl. 30 Juni 2011 ( 09 Hari )

1 GIMAH MARTO DIKROMO / MRS

2 SITI KHOTIMAH DERHONI SUBAGIO / MRS

No. Full Name

No. Full Name

Page 14: Data jamah umroh gsm sms 2011

3 ZAINAB MUHAMMAD RAHMAD JAMHAR / MRS

4 WASINI MADSARI TARWIDI / MRS

5 HABASIAH HANAFI HANAN / MRS

6 ALPIA TARIMA SALEMAN / MRS

7 JURIYATI RAMIJAN ANJAR / MRS

8 SUWARNI SUPRIYONO SUWANTO / MRS

9 SUKIYEM SUHARDJO DIHARJO / MRS

10 KARTIMAH KARMADI SUGENG / MRS

11 SITI MASFUFAH SODIKIN / MRS

12 UMI HANIK MOHAMMAD KHOLIL / MRS

13 SAERAH SAIPUN TUKIJAN / MRS

14 NURHAYATI DAAN LASMIN / MRS

15 NURJANAH SUKASDI MUJIONO / MRS

16 SUTIK WAKIP MULUD / MRS

17 ANIRI KARMA DARMA / MRS

18 MUNIMAH ABDULAH MUSA / MRS

19 TARMINAH KARIP SAIT / MRS

20 UMI SARDAM NGATIMAN / MRS

21 MARTINI ABU SABANG / MRS

22 SAIT KARTO PADIL / MR

23 SAMSUL SUKRI NGAIDI / MR

24 TUTI MULYANI JONO / MRS

25 AJENG NURAZIZAH SAMSUL / MRS

26 MUSA MADURIDAN SALEH / MR

27 SUYATMAN TAHAK MANAP / MR

28 SUKAESIH TIRTO KEMIS / MRS

29 MISNEN KASWARA RUSANI / MR

30 ATIN SATINI TARGIMA / MRS

31 CATUR YUDI HELDENCY / MR

32 LIA KHOLILAH MUHAMMAD / MRS

33 AKHMAD SOEDAHNAN SURAI / MR

34 SAHLIDA CIK NAN / MRS

35 SODIRIN SOREMI MUSTARI / MR

36 BAQIATUS SHOLIHAH HOSNAN / MRS

37 SUMARNO MIJO DJAIKROMO / MR

38 YUSRO AENI NGATRIM / MRS

39 IWAN SATYADI USMAN / MR

40 SITI NURASYAH NASRUDIN / MRS

41 LAMIDI MIJO DJAIKROMO / MR

42 MUNTAMAH SAIMUN SAMIO / MRS

43 AHMAD YANI ISMAIL / MR

44 LILIS SHOLIHAH BAHRINUDDIN / MRS

45 SOKIMIN PAWIRO UTOMO / MR

46 LASINEM DIRJO UTOMO / MRS

Page 15: Data jamah umroh gsm sms 2011

47 TRIATMO YUWONO JAMHARI / MR

48 ASMAWATI MISNAR YUWONO / MRS

49 DESTI TRI ASTIKA SARI / MRS

50 SYAIFUDIN RAHMAT JAMHAR / MR

51 UMU ISMAH BAKIR / MRS

52 SARJA SARKAWI ARGITA / MR

53 CATUNI TARSINA MISTA / MRS

54 ABDUL LATIF HANAFI HANAN / MR

55 NUR HASANAH BEJO / MRS

56 SUGITO SASTRO TARUNO / MR

57 MUJAYATI MARDIONO SUGITO / MRS

58 SUJITO SUKARJI SATAM / MR

59 ENGGARWATI SLAMET SUJITO / MRS

60 NASRUDIN AZIS KASAN / MR

61 MUHAMAD ALI MUSA / MR

62 MUKHAMAD ZAENADDIN AHMADWARI / MR

63 ABDUL KARIM MUKRAM / MR

64 AHMAD BAIDOI QODIRAN / MR

65 DARMA SARKAWI SALI / MR

66 SUPATNO SAHLAN SAMSURI / MR

67 SUWANTA PARTA SARJO / MR

68 SUKAIMI JAMHARI KARTA / MR

69 HESTI DWI SASONGKO / MR

70 LASMIN RASID SAGABAH / MR

71 KASMAN KARSO TANI / MR

72 MUJIONO HARJO PAWIRO / MR

73 LUKMAN HAKIM MOHAMMAD MAKRUF / MR

74 TUKIJAN SUKARWO DIPORDI / MR

75 IMAM BUKHORI SAH KROMO / MR

76 SUPRAPTO KASIM WARSO / MR

77 MAIL MUSTOFA AHMAD NURWIT / MR

78 AMIRA MAD CARI / MR

79 ANJAR SASMITO HARJO / MR

80 SUGENG LAMIN ADAM / MR

81 JUREMI SLAMET SUCIPTO / MR

82 SURYANI ABDUL RAHMAN MARYANI / MRS

83 AHMAD SOBARNA HUSEIN SUPANDI / MR

84 ODAH HAYATI MOMO / MRS

85 ADIK BUDI KUSUMAH / MR

86 NURI ARWITA HERMA / MRS

87 PIPIH RENI SOPIAH / MRS

88 NGADENI SISWOYO KARYO / MR

89 HERMA MAINA SARJA / MR

90 PINEM SARJA MENTA / MRS

Page 16: Data jamah umroh gsm sms 2011

91 KOSIM JARMAN DARMAN / MR

92 SITI AMINAH SAMBUNG KASIM / MRS

93 SUSIANAH SUDI UTOMO / MRS

94 JUITA AKUAN CIKDIN / MRS

95 TAHAK KARYO WIRO / MR

96 RESMI WIRO SEMITO / MRS

97 ANDRIYANTO DARLAN SANREDJA / MR

98 PAWIT SUDIRAHAYU SLAMET / MRS

99 ROHANA JAMIL IBRAHIM / MRS

100 DADANG SARAWANG MAHDI / MR

101 PAIMIN BUDIONO REJO PAWIRO / MR

102 NURLY SYADJARI MUHAMMAD / MR

103 SUPONO PIARTO RUSNADI/ MR

104 HANUNAH MUHAMMAD NANGCEK / MRS

105 PAITUN SAHLAN SAMSURI / MRS

106 SITI ASIAH MUHAMMAD MANSUR / MRS

107 ROHANIAH ABDUL CHAIRUDIN SURYA /MRS

108 SUHERIYAH CHAIRUDIN SARWITA / MRS

109 SRI MEIDWINITA PRAJITNO / MRS

110 BAMBANG WIDYASMORO SISWOJO / MR

111 EUIS OYOM SUMIATIE / MRS

112 DYAH WULANDARI SISWOYO / MRS

113 NADYA LARASATI WITARTO / MRS

114 ROHANA ANANG SOHOT / MRS

115 FARIDAH ABBAS HASAN / MRS

116 MUNIROH BAKRAN THAHA / MRS

117 FEBRIYAN ALFIN FAHRIZA / MR

118 NORHAYATI ISHAK ISMAIL / MRS

119 SITI RAUDAH AWI ISMAIL / MRS

120 NOORMAYANI ARIF MARHABAN / MRS

121 SUTIOKO WARSAD RACHWAT / MR

122 SANTI WANIYATI SADALI/ MRS

123 ROSMAIZAL RUSTAM CHAIDIR / MR

124 YUSNI YUSUF / MRS

125 YULINAR IRIANTI SUPARMAN / MRS

126 DIAN EKA PUTRI / MRS

127 DEWI SUKMAWATI ASPAN / MRS

128 ASTRI KARTIKA EL NUR / MRS

129 SAKUN WIRYO SUMARTO / MR

130 SOEKIMAN SANTOSO WAGIMIN / MR

131 SUMINI SAMIDIN PAWIROKROMO / MRS

132 URIP BUDI SANTOSA / MR

133 DJOKO MURTONO BIN IMAM REDJO / MR

134 SITI NAFSIATIN HARDJO PAWIRO

Page 17: Data jamah umroh gsm sms 2011

135 TIA SAGARA SETIAHANI / MRS

136 ATANG TEDJANA WIRADIHARDJA / MR

137 KANTIYAH RISWA ATANG / MR

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 30 Juni 2011

Pulang Tgl. 7 Juli 2011 ( 9 Hari )

1 SAHAL SUHANA BIN ATMA PERWATA / MR

2 NINING RIMAWATI BINTI SUKANTA / MRS

3 ROHANAH SUKANTA SADJIM / MRS

4 HASANAH HASAN DAHLAN / MRS

5 NANA MULYANA URIP SAMSURI / MR

6 MAMUN KARTUBI KASJUI / MR

7 MUHAMMAD LUTHFI SUCIPTO / MR

8 JAJANG AISYUL MUZAKKI / MR

9 WAWAN SETIAWAN SALIM / MR

10 MAKSUDI NAWAWI SYARIF / MR

11 ENDANG KUSMADI WARDI / MR

12 M. WILDAN SULTONI / MR

13 IBNU HARIANTO SOETEDJO / MR

14 KURNIATI HASSANUDIN HARIANTO / MRS

15 EDY SOETEDJO NOTOSOEMARTO / MR

16 HADISURI ROYANI SAMIN / MR

17 SURATNO MARDI WIYONO / MR

18 AMUN ILI RIMAN / MR

19 KONAN BEDED MUH / MR

20 ANIH BOAN MISAN / MRS

21 MATAMIN NAISIN SAIRIH / MR

22 MARFUAH MAWARDI MURSAHID / MRS

23 ALI HABIZI ROYANI / MR

24 ROHANA ROYANI SAMIN / MRS

25 DIANA TIMER OENTORO /MRS

26 SUAIB ZAENAL SATAR / MR

27 URWATUL WUTSQO SUAIB / MR

28 RIFQI UMIYANA AMIN / MRS

29 HODIJAH SUJANA HASAN / MRS

30 FARRAAS MUHAMMAD SAVERO / MR (CHILD 11 THN)

31 AURELIO M HASBY AMORY / MR (CHILD 7 THN)

32 SYAHLA REGINA APRILIYANDY / MRS

No. Full Name

Page 18: Data jamah umroh gsm sms 2011

33 URNI FATIMAH MURSID / MRS

34 ERWIN SERA RUBINI / MR

35 DINI HANIFA SARI / MRS

36 HELAWATI

37 YUSUF HADI PERMANA

38 AKHMAD ALIM BIN YAMIN / MR

39 SAONAH BINTI AMAD ROPINGI / MRS

40 BAMBANG HERU SUHARTONO / MR

41 ASEP SAEFUDIN BAHRUDIN / MR

42 EPTI DWIKORA JULIANI / MRS

43 NASRIFAH UMAR TOHIR / MRS

44 MOHAMAD SULCHAN CHASAN / MR

45 ABDUL MASLICH ABDUL MUIN / MR

46 IDA NURSANTI MASDAR / MRS

47 SUPARMI WARIMAN ABDULLAH / MRS

48 SUPARIYEM WARIMAN ABDULLAH / MRS

49 TITIN ISNA OESMAN / MRS

50 OTONG IIP MARKUMI / MR

51 ATI SUMIATI MUMUN SATYA / MRS

52 DINEKE KUSUMAWATI OTONG IIP / MRS

53 DHEANA RAKHMAWATI OTONG IIP / MRS

54 DEVINA DAMAYANTI OTONG IIP / MRS

55 SOFYAN AZIS TAHER / MR

56 HASANAH SOFYAN SALEH / MRS

57 TRI BUDI SANTOSO / MR

58 WIRAWATI DEWI BINTI WIDODO / MRS

59 RAWALIS WIDODO ADNAN / MRS

60 MUHAMMAD FARHAN SANGAJI BUMI / MR

61 BELGIS HASAN BANSER

62 MUSLIH ABDUL KARIM / MR

63 JAHUDIN BASRI SIAMOK / MR

64 JULIA SOBIRIN CIK ALIS / MRS

65 ARIDAH GUMBAK JAJAR / MRS

66 JAMILAH BANGSAWAN MUNTRO / MRS

67 RISWANDAR AHMAD MAHAKIL / MR

68 ZAINUDDIN SAHARUDDIN UMAR / MR

69 RAFEAH MAKSUM LUBIS / MRS

70 HADIYAH BINTI BILAL UMAR / MRS

71 SITI RUKIAH MUHAMMAD ILYAS / MRS

72 JUMIANA AMAT ARDALI / MRS

73 SUMIATI LEGIO WAGIMAN / MRS

74 NENG SRIANIMUHAMMAD ALI / MRS

75 CHADIDJAH MUHAMMAD IBRAHIM / MRS

Page 19: Data jamah umroh gsm sms 2011

76 TUKINI AHMAD ARDALI / MRS

77 DJARTO PARTOYONO MUHAMMAD KASAH / MR

78 KARIYATI KARSORJO KARTO KADIMIN / MRS

79 ISHAK ARIEANEU IBRAHIM / MRS

80 NURKHOLIS IMAM ASYARI

81 DWI PURWANTO

82 PARMAN

83 SRI MURTI

84 MARLINA ADE CHALIFAH / MRS

85 NURZALI TOYIB RAMLI / MRS

86 DIANA DIKUN KROMOWIJOYO / MRS

87 RAMLAH KARIM RAHMAT / MRS

88 AUNUR RAFIQ SALEH / MR

89 MUHAMMAD SHOLEH TAMHID MUBAROK / MR

90 ZIAD HABIBI ABU AMAR / MR

91 SUTIJONO MARKUM BADRUN / MR

92 SUWARSO WARKUM BADRUN / MR

NAMA-NAMA JAMAAH UMROH

Berangkat Tgl. 12 Juli 2011

Pulang Tgl. 20 Juli 2011 ( 09 Hari )

1 DARYATI / MRS

2 YULINAR SJAM SUNAR / MRS

3 YULIA NOVA NAHAR / MRS

4 MURSJIDA MUHAMAD NOOR / MRS

5 MARTIS MARTIAS MAHMUD / MR

6 DESSY MULIATY BUCHARY / MRS

7 ASMIATY SYAM SUNAR / MRS

8 HERMAN SUNAR SIDHI / MR

9 SUPRIYO KARTOREJO KUKUH / MR

10 MELINDA PRIWARDANI SUPRIYO / MRS

11 YESSI PRIMANDA SARI / MRS

12 LUCIA SUWARSIH SAIDI / MRS

13 NAFI UDDIN FAUZI MAHFUDH / MR

14 SITI ZUBAIDAH RIDWAN / MRS

15 HAWARI DIMYATI MARTO / MR

16 TAJUDDIN MOHAMAD ZEN / MR

17 RASJO TUMARI KASMADI / MR

18 MARNI SAMITA NURI / MRS

No. Full Name

Page 20: Data jamah umroh gsm sms 2011

19 WACI WARITA LASTRA / MRS

20 WIWID PURWAWAN TUKARIYANTO / MR

21 SAID AL KHUDRY NASRULLAH / MR

22 MIFTAKHUR ROZAK SUBKI / MR

23 AHMAD ASWADI ABBAS / MR

24 AHLUN NAJIR RISADIN / MR

25 ARIF HIDAYATULLOH JOHAR / MR

26 ZAINUDDIN SAHARUDDIN UMAR / MR

27 SITI RUKIAH MUHAMMAD ILYAS / MRS

28 RAFEAH MAKSUM LUBIS / MRS

29 HADIYAH BINTI BILAL UMAR / MRS

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 20 Juli 2011

Pulang Tgl. 28 Juli 2011 ( 9 Hari )

1 ZAITUN

2 DANNU MAHARDIKA

3 NOVIA HESTY

4 AARUDJI

5 SUWARDINI

6 UCI SANUSI YAKUB / MR

7 ADE RUKINAH SATUM / MRS

8 ROOSMAN KOESHENDARTO SOEGIARTO / MR

9 RETNO SULISTIOWATI ENDANG SUPRIJATNA / MRS

10 SUMARDI JUMADI RAIDAH / MR

11 AHMAD RUSDI HAMDANI / MR

12 KASWAN SANRUHID CITRADWIPA / MR

13 TYAS WATI RAMIDI / MRS

14 ADE CHALIFAH MULYANTO MR

15 RULLY TRIVIANY SOEDJOKO / MRS

16 SAEFUL RIZAL ABU BAKAR / MR

17 MAESAROH SUHAJI KAGUM / MRS

18 JUMROH MAR'AD GOZALI / MRS

19 MERRY LABAN SUTRISNO / MRS

20 JEFFRI EKA SAPUTRA / MR

NAMA-NAMA JAMAAH UMROHBerangkat Tgl. 31 juli 2011

No. Full Name

Page 21: Data jamah umroh gsm sms 2011

Pulang Tgl. 11 Sept 2010 ( 30 Hari )

1 BAHARUDDIN BIN SARIMAN / MR

2 LATIFAH HANUM BINTI HARUN / MRS

3 ABU HASAN ASYARI

No. Full Name