Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk...

Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan
Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan
Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan
Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan
Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan
download Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk menjadikan

of 5

 • date post

  06-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Daniel Mentaati Yehuwa mereka bawa kita ke sini? selamatigatahun, orang babilon berusaha untuk...

KOMIK CERITA BIBLE

Daniel Mentaati YehuwaDANIEL BAB 1

s

KOTA YERUSALEM DALAMKESUSAHAN. ASKAR BABILONTELAH MENGEPUNG LALUMERAMPAS KOTA ITU.

ORANG BABILON BAHKAN MERAMPASHARTA DARI RUMAH YEHUWA.

MEREKA JUGA MENGAMBIL BEBERAPAANAK MUDA DARI SANA.

NAK, IBUAKAN

SANGATMERINDUIMU!

KITA AKANBERJAUHAN,

TETAPI SELALUINGAT BAHAWAKAMI MENGASIHI

KAMU.

DANIEL,TERUSLAH

BERGANTUNG PADAYEHUWA. TAK KIRA DIMANA KAMU BERADA,

TAATILAH DIA.

YA, AYAH.

www.jw.org/ms 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaMuka 1 daripada 5

http://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdfhttp://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdf

DANIEL DAN PEMUDA YANG LAINTIBA DI BABILON. BETULKAH

SEMUA INI?SAYA TIDAKPERNAH

NAMPAK TEMPATBEGINI.

WAH,HEBATNYA!

TEMBOKNYASANGAT BESAR.PASARNYA JUGAADA JUAL SEMUA

BARANG!

APA YANGMEREKA MAHUBUAT TERHADAP

KITA?

MENGAPAMEREKA

BAWA KITAKE SINI?

SELAMA TIGA TAHUN, ORANG BABILON BERUSAHAUNTUK MENJADIKAN ANAK-ANAK MUDA ISRAEL INISEPERTI MEREKA.

SEKARANG KAMU DIBABILON. RAJA BERTITAHAGAR KAMU DIBERI NAMA

BABILON, BELAJAR BAHASABABILON . . .

. . . DAN MAKANMAKANAN BABILONYANG TERBAIK.

www.jw.org/ms 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaKOMIK CERITA BIBLE Daniel Mentaati Yehuwa Muka 2 daripada 5

http://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdf

TAK BOLEH!MAKANAN ORANG

BABILON NAJIS DANBERDARAH. LAGIPUN,

MAKANAN ITUDIPERSEMBAHKANKEPADA BERHALA!

TETAPI INI PERINTAHRAJA. MUNGKIN KITA

PATUT IKUT SAHAJA . . .

KITA HARUSMENTAATIHUKUMTUHAN.

DANIEL,ITU HUKUM ISRAEL.TETAPI SEKARANG,KITA DI BABILON.

TIDAK KIRA KITABERADA DI MANA,KITA HARUS PATUHHUKUM YEHUWA,

TUHAN KITA.

IBU BAPA KITADAN PARA IMAM

TIADA DI SINI. ITUTIDAK MENJADI

MASALAH!

BETUL ITU DANIEL.KAMI JUGA MAHU

MENTAATIYEHUWA.

www.jw.org/ms 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaKOMIK CERITA BIBLE Daniel Mentaati Yehuwa Muka 3 daripada 5

http://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdf

DANIEL DAN SAHABATNYA, HANANYA,MISAEL, DAN AZARYA, BERCAKAPDENGAN PENJAGA MEREKA.

YEHUWA IALAHTUHAN KAMI.KAMI MAHU

MENYENANGKANDIA.

APA YANGKAMU MAHUSAYA BUAT?

SELAMA 10 HARI,BERILAH KAMISAYUR DAN AIR

SAHAJA.

KEMUDIANBANDINGKAN KAMIDENGAN YANG LAIN,

SAMA ADA KAMIMENJADI LEBIHSIHAT ATAULEMAH.

PEMUDA YANG LAIN MUNGKINBERASA BAHAWA TINDAKAN DANIELDAN SAHABATNYA ADALAH BODOH.RAJA TELAH MEMBERIKAN KEHIDUPANDAN MAKANAN YANG TERBAIK!

TETAPI DANIEL DAN SAHABATNYA MEMILIHUNTUK MENTAATI YEHUWA. ADAKAHYEHUWA AKAN MEMBERKATI MEREKA?

www.jw.org/ms 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaKOMIK CERITA BIBLE Daniel Mentaati Yehuwa Muka 4 daripada 5

http://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdf

SELEPAS 10 HARI, PENJAGAITU MEMERIKSA DANIEL DANSAHABATNYA.

KAMU SANGATSIHAT! KAMU

KELIHATAN LEBIHBAIK BERBANDING

YANG LAIN!

SELEPAS TIGA TAHUN, EMPAT PEMUDA ITUDIBAWA UNTUK MENGHADAP RAJA. RAJAMENDAPATI BAHAWA MEREKA LEBIH BIJAKBERBANDING PEMUDA YANG LAIN. JADI DIAMENJEMPUT MEREKA BEKERJA DI ISTANANYA.

YEHUWA JUGA GEMBIRA DENGAN DANIEL.JADI APABILA YEHUWA MEMBERI RAJAMIMPI YANG ISTIMEWA, DIA MEMBANTUDANIEL MEMAHAMI DAN MENJELASKANNYA.

YEHUWA JUGAMEMBERI DANIEL MIMPI!SESETENGAH MIMPINYAMEMBERITAHU TENTANGMASA DEPAN.

APAKAH YANG KITA BELAJAR DARIPADACERITA INI?APAKAH SEBAB-SEBABNYA DANIEL DANTIGA ORANG SAHABATNYA MUNGKINBERASA SUSAH UNTUK BERSIKAP RENDAHHATI DAN PERCAYA KEPADA YEHUWA?PETUNJUK: DANIEL 1:4.

MENGAPAKAH DANIEL DAPAT MENTAATIYEHUWA DAN MENOLAK TAWARAN RAJA?PETUNJUK:MAZMUR 119:112; DANIEL 1:8.

APABILA KAMU BERJAUHAN DENGAN IBUBAPA, APAKAH YANG DAPAT MEMBANTUKAMU UNTUK MENTAATI YEHUWA?PETUNJUK: AMSAL 15:3; 1 YOHANES 5:3.

www.jw.org/ms 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaKOMIK CERITA BIBLE Daniel Mentaati Yehuwa Muka 5 daripada 5

http://www.jw.org/finder?wtlocale=ML&srcid=pdf