Chap 3-PROF EDY

download Chap 3-PROF EDY

of 56

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chap 3-PROF EDY

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  1/56

  FOM^ 6'2 % Jgpri`|fpjig'

  Rifh jpvlca jv bipo figvpr|fpjig emplrjmcv /l'k' ajcc! rlfcmempjig emplrjmcv* ir ~mrp ia lgkjgllrjgkvpr|fp|rl /l'k' f|p vci~l# ai|g`mpjig ! p|gglc*'Mffir`jgk pi poljr emgglr ia airempjig# rifhv mrlia porll /6* pz~lv4

  % Jkgli|v rifh'% Vl`jelgpmrz rifh'% Elpmeir~ojf rifh'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  2/56

  B|hjp Pjgkkj# ^momgk

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  3/56

  0)26)2>=2 6

  Emkem 4 Pol ^mrlgp Emplrjmc ia

  Jkgli|v Rifh Pol {ir` "jkgli|v" jv `lrjql` arie pol

  Cmpjgjkgl|v# elmgjgk"ajrl"'

  Jkgli|v rifhv mrl rifhv pomp omql

  frzvpmccjtl` arie eicplg rifh emplrjmc

  fmccl` emkem'

  Eicplg rifh prm~~l` |g`lrkri|g` jv fmccl`emkem' Eicplg rifh lr|~pl` mp Lmrpo+v

  v|ramfl jv rlalrrl` pi mv cmqm'

  http://en.wikipedia.org/wiki/Latinhttp://en.wikipedia.org/wiki/Latin
 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  4/56

  0)26)2>=2 0

  Oi{ Jkgli|v Rifh jv Airel`9

  Emkem jv clvv `lgvl pomg pol

  v|rri|g`jgk vicj` rifhv# jp rjvlv

  pi{mr` pol v|ramfl'

  Jp vlppcl {jpojg pol fr|vp ir lr|~p

  mp pol v|ramfl arie m qicfmgimv m cmqm aci{'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  5/56

  0)26)2>=2 =2 1

  Vci{ fiicjgk 5 fimrvl krmjgv'

  Jgpr|vjql rifhv plg` pi bl fimrvl krmjgl`

  Emkem lr|~pl` mp pol v|ramfl jv fojccl` vi }|jfhcz

  pomp pol jg`jqj`|mc ejglrmcv omql cjppcl ir gi fomgfl pi

  kri{

  Pol rifh jv ljpolr fie~ivl` ia ejglrmcv pomp fmg bl

  vllg igcz {jpo pol mj` ia m ejfrivfi~l /fmccl`m~omgjpjf# arie pol Krllh m~omglv# elmgjgk

  "jgqjvjbcl"* ir figpmjgv gi ejglrmcv mp mcc

  ]|jfh fiicjgk 5 ajgl krmjgv'

  Lxpr|vjql jkgli|v rifhv plg` pi bl ajgl krmjgl`

  ir kcmvvz'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  7/56

  FOM^ 6'2 Jkgli|v rifh'

  Jkgli|v rifh % emkem vicj`jajlv bz frzvpmccjtjgk jgpim eivmjf ia ejglrmcv'Jgpr|vjql jkgli|v rifhv % emkem vicj`jajlv blci{ polv|ramfl ia pol lmrpo# emz cmplr bl lx~ivl` mp polv|ramfl {olg pol fiqlr rifhv mrl lri`l` m{mz'Lxpr|vjql jkgli|v rifhv % aire arie pol emkem {ojfojv lxpr|`l` igpi pol lmrpo v|ramfl pi frlmpl mqicfmgi'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  8/56

  JGPR\VJQL

  JKGLI\VRIFHV

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  9/56

  Jgpr|vjql Jkgli|v Rifhv

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  10/56

  Jgpr|vjql# ir ~c|pigjf jkgli|v rifh airev{olg emkem jv prm~~l` `ll~ jgvj`l pol Lmrpo'

  Eivp ia pojv emplrjmc emz fiic mg` vicj`jazblairl jp lqlg rlmfolv pol v|ramfl'

  Airel` |g`lr fig`jpjigv ia ojko ~rlvv|rl mg`ojko ple~lrmp|rl'

  fmg mcvi bl fcmvvjajl` mffir`jgk pi pol vom~lmg` vjtl ia pol jgpr|vjql bi`z

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  11/56

  Fimrvl krmjgl` jgpr|vjql jkgli|v rifhv {ojfo aire

  mp `l~po {jpojg pol lmrpo mrl plrel` mv mbzvvmc8

  jgpr|vjql jkgli|v rifhv {ojfo aire glmr pol v|ramfl

  mrl plrel` oz~mbzvvmc

  Jgpr|vjql rifhv omql m fimrvl krmjgl` plxp|rl'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  12/56

  bmpoicjpo jv pol cmrklvp ia pol jgpr|vjql bi`jlv'

  bmpoicjpo emz iff|~z o|kl mrlmv ia pol Lmrpo+v v|ramfl{olg lx~ivl` bz lrivjig'

  @jhl jv m qlrpjfmc ir glmr qlrpjfmc jgpr|vjql jkgli|v rifhbi`z pomp f|pv mfrivv rifh bl`v'

  cmfficjpo jv m `iel vom~l` jgpr|vjql bi`z pomp omv

  jgpr|`l` blp{llg cmzlrv ia vl`jelgpmrz rifh' vjcc jv vjejcmr pi m `jhl {jpo pol lxfl~pjig pomp vjccv r|g

  ~mrmcclc pi pol lxjvpjgk rifh bl` jgvplm` ia f|ppjgkpori|ko jp'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  13/56

  FOM^ 6'2 Plxp|rl'Plxp|rl rlalr pi vjtl# vom~l ! mrrmgklelgp iaejglrmc krmjgv'

  % jgplrcifhjgk frzvpmccjgl plxp|rl'

  M~omgjpjf4 ajgl%krmjgl` vjtl 4 rm~j` fiicjgk'^omglrjpjf4 fi|rvl%krmjgl` vjtl 4 vci{ fiicjgk'^ir~ozrjpjf4 `jaa vjtl ia ejglrmcv ~rlvlgp jg vmelrifh'Kcmvvz4 Cmqm fiic rm~j`cz mpiev omql gi pjel piblfiel mrrmgkl` jg ir`lr'Qlvjf|cmr4 Rifh ~ivvlvvjgk qlvjfclv /{mplr qm~ir !kmvvlv jg fiicjgk cmqm aire oiclv*'Armkelgpmc

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  14/56

  Ajk|rl 2 Jkgli|v rifh plxp|rlv'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  15/56

  Krmgjpl jgpr|vjql jkgli|v

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  16/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  17/56

  JKGli\V rIfHLxpr|vjql jkgli|v rifh9

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  18/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  19/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  20/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  21/56

  Emkem {ojfo lr|~pv arie m qicfmgi

  blomqlv mffir`jgk pi jpv qjvfivjpz#

  `lplrejgl` bz ple~lrmp|rl# fie~ivjpjig#mg` frzvpmc figplgp' Ojko%ple~lrmp|rl

  emkem# eivp ia {ojfo jv bmvmcpjf jg

  fie~ivjpjig# blomqlv jg m emgglr vjejcmr pipojfh ijc mg`# mv jp fiicv# prlmfcl'

  http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanohttp://en.wikipedia.org/wiki/Viscosityhttp://en.wikipedia.org/wiki/Viscosityhttp://en.wikipedia.org/wiki/Volcano
 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  22/56

  Lxpr|vjql Jkgli|v Rifhv

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  23/56

  Alcvjf emkem v|fo mv rozicjpl jv |v|mccz

  lr|~pl` mp ci{ ple~lrmp|rl mg` jv |~ pi =>#>>>

  pjelv mv qjvfi|v mv bmvmcp' Qicfmgilv {jporozicjpjf emkem fieeigcz lr|~p lx~civjqlcz#

  mg` rozicjpjf cmqm aci{v pz~jfmccz mrl ia cjejpl`

  lxplgp mg` omql vpll~ emrkjgv# blfm|vl pol

  emkem jv vi qjvfi|v'

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rhyolitehttp://en.wikipedia.org/wiki/Basalthttp://en.wikipedia.org/wiki/Basalthttp://en.wikipedia.org/wiki/Rhyolite
 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  24/56

  Blfm|vl cmqm fiicv mg` frzvpmccjtlv rm~j`cz# jp

  jv ajgl krmjgl`' Ja pol fiicjgk omv bllg vi rm~j`

  mv pi ~rlqlgp pol airempjig ia lqlg vemccfrzvpmcv maplr lxpr|vjig# pol rlv|cpjgk rifh emz

  bl eivpcz kcmvv /v|fo mv pol rifhibvj`jmg*' Ja

  pol fiicjgk ia pol cmqm om~~lgl` vci{cz# pol

  rifhv {i|c` bl fimrvl%krmjgl`'

  Ibvj`jmg rifhv mrl jkgli|v rifhv

  pomp aire {olg cmqm fiicv}|jfhcz mbiql kri|g`' Ibvj`jmg

  jv mfp|mccz kcmvv mg` gip m

  ejxp|rl ia ejglrmcv' Pol l`klv

  ia pojv rifh mrl qlrz vomr~'

  http://en.wikipedia.org/wiki/Obsidianhttp://en.wikipedia.org/wiki/Obsidian
 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  25/56

  Blfm|vl pol ejglrmcv mrl ajgl%krmjgl`# jp jv

  e|fo eirl `jaajf|cp pi `jvpjgk|jvo blp{llg

  pol `jaalrlgp pz~lv ia lxpr|vjql jkgli|vrifhv pomg blp{llg `jaalrlgp pz~lv ia

  jgpr|vjql jkgli|v rifhv'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  26/56

  Fieeig pz~lv ia lxpr|vjql jkgli|v rifhv

  mrl cmqm rifhv# fjg`lrv# ~|ejfl# ibvj`jmg#

  mg` qicfmgjf mvo mg` `|vp'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  27/56

  Rozicjpl lxpr|vjql jkgli|v

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  28/56

  Ejfrivfi~l

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  29/56

  Ajk|rl 04 ^oir~ozrjpjf plxp|rl4/m* M~omgjpjf lxpr|vjql jkgli|v rifh/b* ^ir~ozrjpjf jgpr|vjql jkgli|v rifh

  /m* /b*

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  30/56

  FOM^ 6'2 Ejglrmc fie~ivjpjigv'

  Emjg fie~ivjpjig ia jkgli|v rifh % vjcjfm ejglrmcv/icjqjgl# ~zrixlgl# alc`v~mrv# }|mrpt*'

  Bi{lgv rlmfpjig vlrjlv mrrmgklelgp ia ejglrmcvblfmel'\cprmemajf /30

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  31/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  32/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  33/56

  |cprmemajf

  emajf

  jgplrel`jmpl

  alcvjf

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  34/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  35/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  36/56

  Ajk|rl 04 Rlcmpjql ~ri~irpjigv ia fojla ejglrmcfie~iglgp jg jkgli|v rifhv'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  37/56

  V|b`|fpjig ia mg iflgjf ~cmpl blglmpo ljpolr iflgjf ~cmpl ir figpjglgpmc ~cmpl

  ~ri`|fl emkem' Emkem aire ~c|pigv mg` viel lr|~pl` igpi vlmaciir ir mp

  qicfmgilv mcigk figqlrklgp ~cmpl bi|g`rjlv'

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  38/56

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  39/56

  Ficir ) Plxp|rl Fcmvvjajfmpjig

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  40/56

  Ejglrmc ^lrflgp Mb|g`mgfl Fomrp

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  41/56

  ALCVJF RIFH

  KRMGJPL

  IBVJ@JMG

  ^\EJFL

  KRMGJPL

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  42/56

  KRMGJPL

  Krmgjpl jv mg jkgli|v rifh pomp jv fie~ivl` ia ai|r ejglrmcv' Polvl ejglrmcv mrl

  }|mrpt# alc`v~mr# ejfm# mg` |v|mccz oirgbclg`l' Krmgjpl airev mv emkem fiicv amr

  |g`lr pol lmrpo+v v|ramfl' Blfm|vl jp omr`lgv `ll~ |g`lrkri|g` jp fiicv qlrz vci{cz'

  Pojv mcci{v frzvpmcv ia pol ai|r ejglrmcv pi kri{ cmrkl lgi|ko pi bl lmvjcz vllg bz

  pol gmhl` lzl'

  Krmgjpl jv mg lxflcclgp emplrjmc air b|jc`jgk brj`klv mg` b|jc`jgkv blfm|vl jp fmg

  {jpovpmg` poi|vmg`v ia ~i|g`v ia ~rlvv|rl' Jp jv mcvi |vl` air eig|elgpv blfm|vl

  jp {lmpolrv vci{cz' Lgkrmqjgkv jg pol krmgjpl fmg bl rlm` air o|g`rl`v ia zlmrv#

  emhjgk pol rifh eirl qmc|mbcl'

  IBVJ@JMG

 • 8/2/2019 Chap 3-PROF EDY

  43/56

  IBVJ@JMG

  Ibvj`jmg jv m qlrz vojgz gmp|rmc qicfmgjf kcmvv' [olg ibvj`jmg brlmhv jp armfp|rlv{jpo m `jvpjgfp figfoij`mc armfp|rl'Ibvj`jmg jv ~ri`|fl` {olg cmqm fiicv qlrz

  }|jfhcz' Pol cmqm fiicv vi }|jfhcz pomp gi frzvpmcv fmg aire'

  [olg ~li~cl emhl kcmvv polz elcp vjcjfm rifhv cjhl vmg` mg` }|mrpt polg fiicjp rm~j`cz bz ~cmfjgk jp jg {mplr' Ibvj`jmg jv ~ri`|fl` jg gmp|rl jg m vjejcmr {mz'Ibvj`jmg jv |v|mccz bcmfh ir m qlrz `mrh krllg# b|p jp fmg mcvi bl ai|g` jg mg

  mceivp fclmr aire'Mgfjlgp ~li~cl pori|koi|p pol {irc` omql |vl` ibvj jmg air mrri{olm`v#

  hgjqlv# v~lmrolm`v# mg