Buku Log Koko 2015

of 28 /28
Nama Organisasi : ................................................... ......................................... Tahun : .............................................. .......... Motto : .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ...................... Matlamat : .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Unit Kokurikulum 2015 SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 BEA0100

description

koko

Transcript of Buku Log Koko 2015

Page 1: Buku Log Koko 2015

Nama Organisasi : ............................................................................................

Tahun : ........................................................

Motto :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Matlamat :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Objektif :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1. ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Page 2: Buku Log Koko 2015

CARTA ORGANISASI

....................................................... SESI .........................

TAHUN ....................................

Unit Kokurikulum 2015

GURU PENASIHAT :

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

PENOLONG SETIAUSAHA

SETIAUSAHA

BENDAHARI

PENOLONG BENDAHARI

AJK AJK

AJK AJK

AJK AJK

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Page 3: Buku Log Koko 2015

EXCO DAN AJK

................................................................................

TAHUN : ..................

Guru Penasihat : 1. .............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

Pengerusi : ............................................................................................ Ting : ..........................

Naib Pengerusi : ............................................................................................ Ting : ..........................

Setiausaha : ............................................................................................ Ting : ..........................

Penolong Setiausaha : ............................................................................................ Ting : ..........................

Bendahari : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

AJK : ............................................................................................ Ting : ..........................

Juru Audit : ............................................................................................ Ting : ..........................

Juru Audit : ............................................................................................ Ting : ..........................

Disediakan oleh : ......................................................... Disahkan oleh : .....................................................

( ) ( )

Tarikh : ................................... Tarikh : ...........................................

MINIT MESYUARAT AGUNG Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Page 4: Buku Log Koko 2015

............................................................................................

TAHUN ....................

Tarikh : ..............................................................................

Masa : ..............................................................................

Tempat : .............................................................................

Kehadiran : ( / ) Senarai nama dilampirkan

BIL AGENDA TINDAKAN

1. Ucapan Pengerusi

2. Ucapan Guru Penasihat

3. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu

3.1 Pencadang :3.2 Sokongan :

4. Pembentangan dan Pengesahan Laporan Aktiviti Tahunan

4.1 Pencadang :4.2 Sokongan :

5 Pembentangan dan Pengesahan Laporan Kewangan

5.1 Pencadang :5.2 Sokongan :

6. Pemilihan Exco dan AJK

6.1 Pengerusi :6.2 N. Pengerusi:6.3 Setiausaha :6.4 P. Setiausaha :6.5 Bendahari :6.6 P. Bendahari :6.7 AJK (Maksima 7 orang) 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7

6. Usul dan Cadangan

Unit Kokurikulum 2015

Page 5: Buku Log Koko 2015

7. Ucapan Penangguhan

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul .................................................

Dicatat oleh : ................................................................... Disahkan oleh : ................................................................

( ) ( )

Setiausaha Guru Penasihat

MINIT MESYUARAT AJK

.................................................................................

TAHUN ....................

Tarikh : ..............................................................................

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Page 6: Buku Log Koko 2015

Masa : ..............................................................................

Tempat : .............................................................................

Kehadiran : ( / ) Senarai nama dilampirkan

BIL AGENDA TINDAKAN

1. Ucapan Pengerusi

2. Ucapan Guru Penasihat

3. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu

1.1 Pencadang :1.2 Sokongan :

4. Perkara Berbangkit

5 Laporan Jawatankuasa Kecil

6. Laporan Kewangan

6. Hal-hal Lain

7. Ucapan Penangguhan

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul .................................................

Dicatat oleh : ................................................................... Disahkan oleh : ................................................................

Unit Kokurikulum 2015

Page 7: Buku Log Koko 2015

( ) ( )

Setiausaha Guru Penasihat

LAPORAN AKTIVITI MINGGUAN ....................

TAHUN .....................

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Guru Penasihat ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tarikh / Hari / Masa ..................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

Tempat ……………………………………………………………………………………………………………….

Jumlah Kehadiran …………………………………………………………………………………………………………………

Objektif …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Laporan …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hal-hal Lain …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Masa Tamat ………………………………………………………………………………………………………………….Disediakan oleh : Disahkan oleh :

…………………………………………………………. …………………………………………………( ) ( )

Page 8: Buku Log Koko 2015

SENARAI NAMA AHLI ............................................................................

TAHUN .....................

BIL. NAMA AHLI (HURUF BESAR) TINGKATAN NO. KAD

PENGENALAN

ALAMAT RUMAH NO. TELEFON

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 9: Buku Log Koko 2015

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 10: Buku Log Koko 2015

RUMUSAN AHLI .....................................................................

TAHUN .....................

JANTINA LELAKI PEREMPUAN

JSRASM C I L J M C I L J

TING

T1

T2

J

T3

T4

T5

J

JS

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

( ) ( )

Tarikh : Tarikh :

REKOD KEHADIRAN AHLI ........................................................................Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 11: Buku Log Koko 2015

BIL NAMA MURID TING KEHADIRAN / TARIKH K

(50%)

Pl

(20%)

Pc

(20%)

Jw

(10%)

Bn J

Unit Kokurikulum 2015

Page 12: Buku Log Koko 2015

Nota : Sila tanda (/) jika hadir, (0) jika tidak hadir, (K) dengan kebenaran & (S) jika surat sakit

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN .................................................................... TAHUN .....................

BIL. AKTIVITI TARIKH / BULAN TINDAKAN

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 13: Buku Log Koko 2015

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

( ) ( )

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN ...................................................... TAHUN ........

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 14: Buku Log Koko 2015

RUMUSAN PERANCANGAN AKTIVITI ........................................................... TAHUN ........

BIL TARIKH JENIS AKTIVITI OBJEKTIF UTAMA PENERANGAN

TEMPOH

MASA / JAM

GURU BERTUGAS SASARAN

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 15: Buku Log Koko 2015

RUMUSAN PENYERTAAN PERTANDINGAN ............................................................. TAHUN ........

BIL TARIKH PERTANDINGAN ANJURAN PERINGKAT JUMLAH

PESERTA

KEJAYAAN

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367 Email : [email protected]

BEA0100

Page 16: Buku Log Koko 2015

Disediakan oleh : ...............................................................

Nama Guru Penasihat : .......................................................................... Tarikh : ............................

Unit Kokurikulum 2015

Page 17: Buku Log Koko 2015

LAPORAN AKHIR TAHUN

1. Guru Penasihat:

:

2. Ahli Jawatan Kuasa

Pengerusi :

Naib Pengerusi :

Setiausaha :

Penolong Setiausaha :

Bendahari :

Penolong Bendahari :

AJK :

:

:

:

:

:

:

Juruaudit Dalaman :

:

3. Kegiatan / aktiviti yang telah dilaksanakan mengikut perancangan tahunan

Tarikh Aktiviti

Unit Kokurikulum 2015

SMK RANTAU PANJANG, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. No. Telefon : 03 – 32911004 No. Faks : 03-32906367Email : [email protected] BEA0100

Page 18: Buku Log Koko 2015

4. Kegiatan / aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan tahunan

Aktiviti Kekangan

5. Pencapaian

Jenis Pertandingan Peringkat Nama Murid Ting

6. Penglibatan

Jenis Pertandingan Peringkat Nama Murid Ting

Unit Kokurikulum 2015

Page 19: Buku Log Koko 2015

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar.

Saya yang menjalankan tugas, Disahkan oleh :

.............................................................. ................................................................................

( ) ( )

Setiausaha Guru Penasihat

Tarikh : Tarikh :

Unit Kokurikulum 2015