Borang Kosong RP

download Borang Kosong RP

of 28

Transcript of Borang Kosong RP

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  1/28

  ISI KANDUNGAN

  TAJUK MUKA SURAT

  1. Muka Hadapan

  2. Ringkasan Eksekutif3. Objektif Rancangan Perniagaan

  4. Latar Belakang Perniagaan

  4.1 Pendahuluan

  4.2 Maklumat Perniagaan

  4.3 Maklumat Usahawan

  4.4 Lokasi Perniagaan

  5. Rancangan Pemasaran5.1 Pengenalan Terhadap Perkhidmatan

  5.2 Sasaran Pasaran

  5.3 Saiz Pasaran

  5.4 Persaingan

  5.5 Syer Pasaran

  5.6 Ramalan Jualan

  5.7 Strategi pemsaran secara ringkas

  5.8 Perbelanjaan Pemasaran

  6. Rancangan Pengeluaran/Operasi

  6.1 Carta Aliran Proses

  6.2 Rancangan Kadar Pengeluaran

  6.3 Keperluan Bahan Mentah

  6.4 Tenaga Pekerja Pengeluaran

  6.5 Mesin dan Peralatan

  6.6 Pelan Susun Atur Ruang Operasi

  6.7 Lokasi

  6.8 Overhead Operasi

  6.9Anggaran perbelanjaan Pengeluaran

  7. Rancangan Organisasi

  7.1 Carta Organisasi

  7.2 Senarai Jawatan dan Spesifikasi Tugas

  7.3 Imbuhan dan Ganjaran

  7.4 Keperluan pejabat

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  2/28

  7.5 Perbelanjaan Pentadbiran

  8. Rancangan Kewangan

  8.1 Kos Pelaksanaan Projek

  8.2 Perbelanjaan Aset Bukan Semasa

  8.3 Perbelanjaan Bulanan/ Modal Pusingan

  8.4 PerbelanjaanLain

  8.5 Perbelanjaan Luar Jangka (5%)

  8.6 Jumlah Kos

  8.7 Sumber Pembiayaan

  8.8 Belanjawan Tunai

  8.9 Penyata Pengeluaran

  8.9 Penyata Pendapatan

  8.5 Kunci Kira-kira

  9. Kesimpulan

  10. Lampiran

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  3/28

  1. RINGKASAN EKSEKUTIF

  2. OBJEKTIF RANCANGAN PERNIAGAAN

  3. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN3.1 Pendahuluan

  a. Nama Perniagaan -

  b. Jenis Perniagaan -

  c. Lokasi Perniagaan -

  d. Tarikh memulakan perniagaan -

  3.2 Maklumat Perniagaan

  a. Nama Perniagaan -

  b. Alamat Perniagaan -

  c. Nombor Telefon -

  d. Bentuk perniagaan -

  e. Aktiviti Utama Perniagaan -

  f. Tarikh memulakan perniagaan -

  g. Tarikh perniagaan didaftarkan -

  h. Nombor Pendaftaran Perniagaan -

  i. Nama Bank Perniagaan -

  j. Nombor Akaun Bank -

  k. Modal perniagaan -

  3.3 MAKLUMAT USAHAWAN

  a. Nama penuh -

  b. Nombor kad pengenalan -

  c. Alamat tetap -

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  4/28

  d. No. Telefon -

  e. Tarikh Lahir -

  f. Umur -

  g. Kelulusan Akademik -

  h. Kursus Yang Dihadiri -

  i. Kemahiran -

  j. Pengalaman -

  3.4 LOKASI PERNIAGAAN

  4. RANCANGAN PEMASARAN

  4.1 PENGENALAN TERHADAP PERKHIDMATAN

  4.2 SASARAN PASARAN

  4.3 SAIZ PASARAN

  4.4 PERSAINGAN

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  5/28

  Nama dan Alamat

  Pesaing

  Kekuatan Kelemahan

  4.5 SYER PASARAN

  4.6 RAMALAN HASIL PERKHIDMATAN

  Ramalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Juml

  Hasil

  (RM)

  Nota :

  Hasil Perkhidmatan selari dengan Rancangan Kadar Operasi

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  6/28

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  7/28

  5 RANCANGAN OPERASI/ PENGELUARAN

  5.1 Carta Aliran Proses secara ringkas

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  8/28

  5.2Rancangan Kadar Hasil/Pengeluaran

  5.3 Keperluan Bahan

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  9/28

  5.4 TENAGA PEKERJA

  Jawatan Bil.Pekerja

  Gaji/Upahbulanan

  KWSP(13%)

  PERKESO(2%)

  JUMLAH

  5.5 MESIN /PERALATAN

  Jenis Harga (RM)

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  10/28

  5.6 PELAN SUSUN ATUR RUANG OPERASI

  5.7 LOKASI

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  11/28

  5.8 KOS OVERHED OPERASI

  5.9 ANGGARAN PERBELANJAAN OPERASI

  Jenis Sebulan (RM) Setahun (RM)

  6 RANCANGAN ORGANISASI

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  12/28

  6.1 CARTA ORGANISASI

  6.2 JAWATAN DAN SPESIFIKASI TUGAS

  Jawatan Tugas dan tanggungjawab

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  13/28

  6.3 IMBUHAN DAN GANJARAN

  6.4 KEPERLUAN PEJABAT

  6.5 PERBELANJAAN PENTADBIRAN

  7 RANCANGAN KEWANGAN

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  14/28

  7.1. KOS PELAKSANAAN PROJEK

  Kos pelaksanaan Projek RM

  Perbelanjaan Aset Bukan Semasa

  Perbelanjaan Bulanan

  Lain-lain Perbelanjaan

  Perbelanjaan Luar jangka (5%)

  Jumlah Kos

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  15/28

  7.2 SUMBER PEMBIAYAAN

  SUMBER RM

  JUMLAH

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  16/28

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  17/28

  7.3 BELANJAWAN TUNAI

  BELANJAWAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009

  BUTIRANBULAN

  JUMLAH

  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov DisBaki awal

  Penerimaan

  0

  Jumlah Penerimaan

  Pembayaran

  Jumlah Pembayaran

  Lebihan/Kurangan

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  18/28

  Baki Akhir

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  19/28

  PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009

  (PERKHIDMATAN)

  BUTIR RM

  Hasil Perkhidmatan

  Tolak :

  Perbelanjaan

  Untung/Rugi Bersih

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  20/28

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  21/28

  7.4 PENYATA PENDAPATAN (PRODUK)

  PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009

  RM RM

  JUALAN

  -Kos Jualan:

  Belian

  -Stok Akhir

  Untung kasar

  PERBELANJAAN :

  ___________

  ____________

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  22/28

  Untung /Rugi Bersih

  7.5 KUNCI KIRA-KIRA

  KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2008

  RM RM

  ASET BUKAN SEMASA

  ASET SEMASA

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  23/28

  LIABILITI SEMASA

  EKUITI PEMILIK

  KESIMPULAN

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  24/28

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  25/28

  Lampiran

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  26/28

  CONTOH PENGHASILAN

  FOLIO KEUSAHAWANAN

  MATA PELAJARAN MPAV

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  27/28

  LOGO

  RANCANGAN PERNIAGAAN

  NAMA SYARIKAT

  NAMA USAHAWAN :

  TARIKH SERAHAN :

 • 7/31/2019 Borang Kosong RP

  28/28