Bab1 ting1

18
BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

Transcript of Bab1 ting1

Page 1: Bab1 ting1

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

Page 2: Bab1 ting1

KANDUNGANKANDUNGAN

KAEDAHPENGKAJIAN SEJARAH

PERGERTIANSEJARAH

PENTAFSIRAN SEJARAH

KEPENTINGAN SEJARAH

CIRI-CIRI SEJARAH

SUMBER SEJARAH

PENGUKUHAN

Page 3: Bab1 ting1

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya (Herodotus)

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (Ibn Khaldun)

Syajaratun – Istilah ArabBermaksud pohon atau pokokJuga bermaksud salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu (Muhd.Yusof Ibrahim)

MENU

Page 4: Bab1 ting1

CIRI-CIRISEJARAH

Tepat dan Benar

Pentingdan

Bermakna

Sebabdan

Akibat

MENU

Page 5: Bab1 ting1

CONTOH

Fail Peribadi

SUMBER PERTAMA

Batu bersurat

Manuskrip

Surat PeribadiDairi

Page 6: Bab1 ting1

CONTOH SUMBER KEDUA

BUKUMAJALAHJURNALENSIKLIPEDIA AKHBARRISALAHLAPORAN TAHUNAN

MENU

Page 7: Bab1 ting1

KAEDAH LISAN

Hasil temu bual dengan seseorang

Maklumat diperoleh melalui ucapan, penceritaan,

pengisahan dan perbualan

Kelemahan - boleh ditokoktambah

- bercampur dengan unsur dongeng, mitos

dan legenda

Page 8: Bab1 ting1

Mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis, dilakar atau dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, daun kayu, logam, gading dan kertas

Dapat membantu sejarawan memperoleh maklumat mengenai sesuatu perkara, peristiwa, tokoh, kejadian, perundangan dan adat resam

Page 9: Bab1 ting1

Hasiln

Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik

Contoh – fosil, binaan daripada batu, peralatan daripada

logam, tembikar dan kulit siput

Hasilnya, tafsiran dan pentarikhan tentang budaya

masyarakat dapat dibuat

Ahli arkeologi mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses cari gali

MENU

Page 10: Bab1 ting1

PENTAFSIRAN SEJARAH

Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan.

Contoh:Sebab Peristiwa Pembunuhan J.W.W Birch

Sejarawan Barat : Memperkenalkan cukai Sejarawan Tempatan : Mengambil alih kuasa

Tafsiran sejarah menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah dan sebaliknya.

MENU

Page 11: Bab1 ting1

Contoh: Sebab kedatangan British ke Tanah Melayu

Sejarawan Barat :Faktor Kemanusiaan. Sejarawan tempatan :Faktor Ekonomi.

Contoh :Penentangan Tokoh Tempatan Terhadap British

Sejarahwan tempatan :Tokoh Sebagai Pejuang Tanah air Sejarahwan Barat :Tokoh Sebagai Pemberontak

Page 12: Bab1 ting1

Kesimpulan

Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian

tentang sesuatu peristiwa.

Page 13: Bab1 ting1

MEMAHAMI SEJARAH TAMADUN AWAL BANGSA

MEMBENTUK KEPERIBADIAN BANGSA

MENGHARGAI JASA DAN USAHA PEMIMPIN NEGARA

MERANGKA WAWASAN MASA DEPAN

MENU

Page 14: Bab1 ting1

MEMAJUKAN NEGARA DALAM SEMUA BIDANG

MENGETAHUI SEBAB DAN AKIBAT

MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN

NEGARA

MENU

Page 15: Bab1 ting1

PANDUAN DAN MEMBERI IKTIBAR

PERANGSANG MENCAPAI KEMAJUAN

KEGIGIHAN DAN KESUNGGUHAN RAKYAT

MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

Page 16: Bab1 ting1

LATIHANPENGUKUHAN

Berdasarkan jadual di bawah tandakan (X) pada ruangan yang yang betul

Bahan Sumber Primer Sumber Sekunder

BukuArtifakManuskripTemu bualMikro Filem

Page 17: Bab1 ting1

Padankan nama penulis dengan karya yang dihasilkannya

Tun Sri Lanang Tuhfat al-Nafiz

Sejarah Alam Melayu

Sejarah MelayuRaja Ali Haji

Abdul Hadi Hassan

MENU

Page 18: Bab1 ting1

TAMAT