Artikel 'Van Lambrecht tot Lambrecht"

download Artikel 'Van Lambrecht tot Lambrecht"

of 24

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Artikel 'Van Lambrecht tot Lambrecht"

 • Heemkundige Kring

  De FaluintjesHeemkundige Kring

  De Faluintjes

  46 47VAN LAMBRECHT TOT LAMBRECHTGENEALOGISCH ONDERZOEK VAN DE FAMILIE LAMBRECHT,TAK HERDERSEM-HOFSTADE-WIEZE

  Inleiding

  De naam Lambrecht is een begrip

  in Herdersem en onmiddellijke om-

  geving. Bij navraag onder diverse

  naamdragers bleken slechts weini-

  gen de familieverbanden te kennen.

  Iedere Lambrecht wist wel te vertel-

  len dat hij/zij ergens familie is van

  een andere Lambrecht, maar hoe de

  afstamming precies in mekaar zit,

  kon niemand vertellen. Het oplossen

  van deze vraag is het opzet van dit

  beperkt stamboomonderzoek.

  Al heel snel kwamen wij terecht

  bij Alfred Lambrecht, telg van het

  geslacht Lambrecht, tak Wieze. Hij

  doet reeds ettelijke jaren onderzoek

  naar zijn voorouders en stelde heel

  wat gegevens ter beschikking, waar-

  voor uiteraard van harte dank. Ook

  Geneanet was een welgekomen hulp

  bij dit werk. Een merci ook aan de fa-

  milieleden die welwillend documen-

  ten en fotos ter beschikking stelden.

  De verste voorvader die wij tot op

  heden konden vinden is Egidius

  Lambrecht, wellicht in Herdersem

  geboren ergens in het midden van

  de 17de eeuw en er overleden op

  24 april 1711. In het voorliggend

  artikel worden alle verdere afstam-

  melingen gevolgd, zo dat elke nazaat

  uit Herdersem, Hofstade en Wieze

  gemakkelijk zijn/haar graad van ver-

  wantschap binnen de grote fami-

  lie Lambrecht kan vaststellen. Met

  dit doel wordt voor alle duidelijk-

  heid ook een overzichtelijk schema

  toegevoegd. De tekening geeft een

  visueel beeld van de graad van ver-

  wantschap tussen de verschillende

  takken van het geslacht Lambrecht

  die in dit artikel worden behandeld.

  De huidige generaties Lambrecht

  kunnen dan perfect zelf hun eigen

  stamboom verder afwerken en er

  een echte familiegeschiedenis rond

  uitbouwen. Hierbij kunnen doods-

  brieven, rouwprentjes, notarile

  akten, etc. een goede hulp bieden.

  Illustraties met fotomateriaal, ge-

  boortekaartjes, communieprentjes,

  militiegetuigschriften, diplomas,

  etc. kunnen het geheel zeker nog

  aantrekkelijker maken.

  Stamboom

  We starten bij de oudst gekende

  stamvader: Egidius Lambrecht, hier-

  onder aangeduid als I. Elke verdere

  generatie is aangeduid met een

  volgend Romeins cijfer tot en met

  VI. Elke tak van de familie kan dan

  verder gemakkelijk zelf de volgende

  (huidige) generaties (VII - VIII - IX -

  X - XI) aanvullen en aldus een eigen

  familiealbum (teruggaand tot ca.

  1700) samenstellen, al of niet gel-

  lustreerd met fotomateriaal. Veel

  succes!

  I. Egidius Lambrecht, geboren Herdersem ......., overleden Herdersem

  24.04.1711

  Gehuwd (1) te Herdersem met Maria Van Geite, geboren Herdersem

  27.02.1643, overleden Herdersem 12.04.1682

  Gehuwd (2) te Herdersem 10.01.1683 met Maria Beereleere, geboren

  Lebbeke 02.09.1643, overleden Herdersem 04.12.1713. Getuigen in dit

  huwelijk: Joannes Eyckman en Laurentius Breys

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Gerardus Lambrecht, geboren Herdersem 14.04.1669, doopheffers Ge-

  rardus Van Geite en Anna Lambrecht

  2. Judocus Lambrecht, geboren Herdersem 16.11.1671, doopheffers Ju-

  docus Wuytens en Judoca Heylens. Gehuwd te Herdersem 06.12.1699

  met Elisabeth Dierickx (geboren Wieze 1659, overleden Herdersem

  01.10.1723), waarvan o.a. twee kinderen, Egidius en Paulus

  3. Joanna Lambrecht, geboren Herdersem 18.11.1674, doopheffers Lauren-

  tius Vercauteren en Adriana Van Geit i.p.v. Joanna Arts, overleden Her-

  dersem 11.03.1692

  4. Joannes Lambrecht (zie II)

 • Heemkundige Kring

  De FaluintjesHeemkundige Kring

  De Faluintjes

  48 49

  Herdersem 26.10.1741

  3. Judocus Lambrecht, geboren Herdersem 08.07.1716, doopheffers Judo-

  cus Beeckman en Joanna Maria Tas

  4. Jacobus Lambrecht, geboren Herdersem 11.01.1718, doopheffers Jaco-

  bus Tas en Maria Lambrecht, overleden Herdersem na 1778. Gehuwd te

  Aalst 18.08.1743 met Maria Muylaert (geboren Aalst 20.07.1710, over-

  leden Aalst 27.10.1778)

  5. Catharina Lambrecht, geboren Herdersem 18.03.1721, doopheffers Jo-

  annes Van Geite en Catharina Merx, overleden Lebbeke 02.01.1793. Ge-

  huwd te Herdersem 19.09.1744 met Petrus De Smet (geboren Lebbeke

  20.04.1715, overleden Lebbeke 13.06.1774)

  6. Egidius Lambrecht, geboren Herdersem 04.03.1723, doopheffers Egidius

  Lambrecht en Adriana Van Nuffel i.p.v. Elisabeth Dierickx

  7. Barbara Lambrecht, geboren Herdersem 04.03.1724, doopheffers

  Jacobus Tas (zv Jacobus) en Barbara Truyens, overleden Herdersem

  18.09.1791. Gehuwd (1) te Herdersem 16.02.1745 met Antonius Van

  Cauter (overleden Herdersem 09.10.1745), (2) te Herdersem 30.08.1748

  met Lancelottus De Mil (overleden Herdersem 06.08.1786) en (3) te

  Herdersem 13.02.1787 met Judocus De Witte (geboren Herdersem

  11.06.1734, overleden Herdersem 19.11.1791)

  8. Paulus Lambrecht (zie III)

  5. Elisabeth Lambrecht, geboren Herdersem 13.01.1681, doopheffers Hen-

  ricus Van Essche en Elisabeth Dierickx, overleden Herdersem 18.12.1683

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Judoca Lambrecht, geboren Herdersem 10.11.1685, doopheffers Joannes

  Eyckman en Judoca Moens

  2. Maria Lambrecht, geboren Herdersem ca. 1688, overleden Her-

  dersem15.03.1771. Gehuwd te Herdersem 05.05.1713 met Adrianus

  Linckenbeek

  3. Anna Lambrecht, geboren Herdersem 25.12.1691, doopheffers Joannes

  Beerleer en Anna De Robbe, overleden Herdersem 1719. Gehuwd te Her-

  dersem 1716 met Adrianus De Backer

  II. Joannes Lambrecht, geboren Herdersem 18.04.1678, doopheffers Joan-

  nes Van Geite en Joanna Van Geite, overleden Herdersem 06.12.1759

  Gehuwd te Herdersem 16.08.1712 met Josina Tas, dochter van Petrus

  Tas en Judoca Van Havermaet, geboren Herdersem 10.03.1684, overle-

  den Herdersem 25.09.1727. Getuigen in dit huwelijk: Joannes Muylaert,

  Michael Tas, Jacobus Tas, Joannes Van Nuffel en Marie Lambrecht

  Uit dit huwelijk:

  1. Joannes Lambrecht, geboren Herdersem 02.06.1713, doopheffers Joan-

  nes Van Geit en Judoca Havermaet

  2. Aldegonda Maria Lambrecht, geboren Herdersem 01.06.1714, doophef-

  fers Gerardus Lambrecht en Aldegonde Maria Arssens (Arts ?), overleden

 • Heemkundige Kring

  De FaluintjesHeemkundige Kring

  De Faluintjes

  50 51

  III. Paulus Lambrecht, geboren Herdersem 14.04.1726, doopheffers Paulus

  Lambrecht en Josina Lambrecht, overleden Herdersem (na 1780!)

  Gehuwd (1) te Herdersem 25.03.1753 met Maria Uyttersprot (dv Pau-

  lus), geboren Lebbeke 24.11.1724, overleden Herdersem 01.01.1765

  Gehuwd (2) te Herdersem 29.05.1765 met Theresia Van Hoylandt (dv

  Judocus), geboren Wieze 28.11.1735, overleden Herdersem 02.02.1766.

  Getuigen in dit huwelijk: Egidius Linckebeek en Joanna Van Nuffel

  Gehuwd (3) te Herdersem 01.07.1766 met Petronella Dierickx (dv Egidi-

  us), geboren Herdersem 18.07.1737, overleden Herdersem ...... . Getuigen

  in dit huwelijk: Petrus Dierickx en Adrianus Dierickx

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Joannes Lambrecht, geboren Herdersem 06.04.1754, doopheffers Joan-

  nes Lambrecht en Catharina De Wolf

  2. Jacobus Lambrecht, geboren Herdersem 30.08.1756, doopheffers Jaco-

  bus Lambrecht en Petronella De Wolf, overleden Herdersem 15.06.1760

  3. Ludovicus Lambrecht, geboren Herdersem 09.10.1759, doophef-

  fers Ludovicus De Wolf en Catharina Lambrecht, overleden Herdersem

  28.05.1760

  4. Egidius Lambrecht, geboren Herdersem 27.04.1761, doopheffers Egidius

  Linckebeek en Barbara Lambrecht

  5. Theresia Lambrecht, geboren Herdersem 01.12.1764, doopheffers Egi-

  dius Ringoot en Maria Anna Theresia Uyttersprot

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Petrus Lambrecht, geboren Herdersem 02.02.1766, doopheffers Petrus

  De Bom en Elisabeth Van Hoylandt, overleden Herdersem 02.03.1766

  2. Jacobus Lambrecht, geboren Herdersem 02.02.1766, doopheffers

  Jacobus Lambrecht en Catharina Van Cauter, overleden Herdersem

  16.02.1766

  Uit het derde huwelijk:

  1. Dominicus Lambrecht, geboren Herdersem 25.03.1767, doopheffers Egi-

  dius Dierickx en Maria Anna Muylaert, overleden Herdersem 14.04.1767

  2. Catharina Lambrecht, geboren Herdersem 04.01.1768, doopheffers

  Lancelot De Mil en Catharina Van den Steen, overleden Herdersem

  12.01.1768

  3. Petrus Lambrecht (zie IV.1)

  4. Cornelius Lambrecht (zie IV.2)

  5. Adrianus Lambrecht, geboren Herdersem 27.11.1772, doopheffers Adria-

  nus Dierickx en Maria Tas, overleden Oudegem 17.11.1833. Gehuwd met

  Maria Josepha Van den Abeele (geboren Oudegem ca. 1773, overleden

  Oudegem 13.06.1846)

  6. Judocus Lambrecht (zie IV.3)

  7. Augustinus Lambrecht, geboren Herdersem 03.02.1777, doophef-

  fers Judocus Beulens en Maria Angelina Everaert, overleden Herdersem

  08.06.1858. Gehuwd te Moorsel 08.02.1808 met Joanna Vinck (overle-

 • Heemkundige Kring

  De FaluintjesHeemkundige Kring

  De Faluintjes

  52 53

  den Herdersem 25.03.1835)

  8. Jacobus Lambrecht, geboren Herdersem 02.10.1779, doopheffers Ja-

  cobus Lambrecht (Mijlbeke) en Barbara Paters, overleden Herdersem

  08.10.1779

  9. Egidius Lambrecht, geboren Herdersem 29.07.1780,