Aplikasi Pembentangan Web 2.0

download Aplikasi Pembentangan Web 2.0

of 173

 • date post

  21-Mar-2017
 • Category

  Education

 • view

  5.186
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Aplikasi Pembentangan Web 2.0

 • Aplikasi Pembentangan Web 2.0

  MOHAMED AMIN EMBI

  Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia

  2015

 • Cetakan Pertama/First Printing 2015 Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/

  Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015 Universiti Kebangsaan Malaysia

  Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke

  dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa

  kebenaran bertulis daripada Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran UKM terlebih dahulu.

  All right reserved. No part of this publication may be

  reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and

  retrieval system, without permission in writing from Centre for Teaching & Learning Technologies UKM.

  Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by

  PUSAT PENGAJARAN & TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA http://www.ukm.my/ctlt

  e-mel: pghpptp@ukm.edu.my

  Aplikasi Pembentangan Web 2.0 Mohamed Amin Embi ISBN 978-983-3168-47-7

 • i

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  BAB 1 POWTOON

  Apakah Itu Powtoon?..

  Manfaat Powtoon....

  Kelebihan Menggunakan Powtoon Dalam Pendidikan..

  Mulakan Dengan Powtoon..

  Rujukan..

  BAB 2 EMAZE

  Apakah Itu Emaze?....................................................................................................

  Manfaat Emaze ..

  Kelebihan Menggunakan Emaze Dalam Pendidikan....

  Mulakan Dengan Emaze3

  Rujukan...

  BAB 3 BLENDSPACE

  Apakah Itu Blendspace?............

  Manfaat Blendspace..

  Kelebihan Menggunakan Blendspace Dalam Pendidikan..

  Mulakan Dengan Blendspace...

  Rujukan.

  1

  1

  2

  4

  15

  16

  16

  17

  18

  27

  28

  28

  29

  31

  44

 • ii

  BAB 4 PREZI

  Apakah Itu Prezi?..

  Kelebihan Prezi...

  Menggunakan Prezi.

  Mulakan Dengan Prezi......

  Rujukan

  BAB 5 EDYNCO

  Apakah Itu Edynco?...............................................................................................

  Manfaat Edynco..

  Mulakan Dengan Edynco...2

  Rujukan.

  BAB 6 RAWSHORTS

  Apakah Itu Rawshorts?........1

  Kelebihan Rawshorts.......1

  Mulakan Dengan Rawshorts..2

  Rujukan .6

  BAB 7 VISME

  Apakah Itu Visme?...

  Kelebihan Visme.....

  Penggunaan Visme Di Dalam Kelas..

  Mulakan Dengan Visme........

  Rujukan .

  45

  45

  46

  48

  57

  58

  58

  59

  77

  78

  78

  79

  94

  95

  95

  96

  98

  117

 • iii

  BAB 8 HAIKU DECK

  Apakah Itu Haiku Deck?

  Manfaat Menggunakan Haiku Deck...70

  Kelebihan Haiku Deck...

  Mulakan Dengan Haiku Deck.

  Rujukan

  BAB 9 SLIDEDOG

  Apakah Itu SlideDog?..

  Kelebihan SlideDog..

  Mulakan Dengan SlideDog...82

  Rujukan

  BAB 10 SPARKOL

  Apakah Itu Sparkol?.

  Manfaat Sparkol Untuk Pembelajaran1

  Mulakan Dengan Sparkol..

  Rujukan

  118

  118

  119

  120

  132

  133

  133

  135

  146

  147

  147

  149

  167

 • Bab 1: Powtoon 1

  APAKAH ITU POWTOON?

  Powtoon adalah alatan pembentangan beranimasi yang membolehkan pengguna

  tanpa kemahiran teknikal atau rekabentuk membangunkan pembentangan yang

  profesional, berwarna-warni, dan beranimasi serta menarik tumpuan pandangan,

  yang terhasil dari gabungan pembentangan dan katun beranimasi.

  (Sumber: http://www.powtoon.com/)

  MANFAAT POWTOON

  Antara manfaat menggunakan Powtoon termasuklah:

  1. Antara-muka yang mesra-pengguna dan intuitif.

  2. Stail, imej, dan gabungan efek yang tidak terkira banyaknya.

  3. Hasil yang profesional, respon yang kukuh.

  (Sumber: http://peacockcreative.net/07/presentations/put-wow-presentation-

  with-powtoon/)

  4. Seronok, berwarna-warni dan beranimasi.

  5. Ringkas, menjimatkan masa dan wang.

  6. Menarik perhatian.

  7. Boleh ditayangkan sebagai satu sistem berdiri sendiri.

  8. Mudah untuk dimasukkan ke YouTube atau dikongsi melalui media sosial.

  Bab 1

  POWTOON

  http://peacockcreative.net/07/presentations/put-wow-presentation-with-powtoon/http://peacockcreative.net/07/presentations/put-wow-presentation-with-powtoon/

 • 2 Bab 1: Powtoon

  (Sumber: http://www.lisettetoetenel.info/Powtoon.pdf)

  KELEBIHAN MENGGUNAKAN POWTOON DALAM PENDIDIKAN

  Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan Powtoon dalam pendidikan:

  1. Boleh digunakan sebagai pembelajaran berasaskan projek untuk pelajar

  membentangkan tugasan mereka secara kreatif.

  2. Templat Powtoon boleh digunakan di dalam kelas oleh guru dan pelajar

  untuk tujuan pendidikan.

  (Sumber: http://www.powtoon.com/blog/powtoon-revolutionizing-education/)

  3. Menarik tumpuan pelajar dan perhatian mereka dengan idea cara

  berkomunikasi yang baru.

  4. Membawa ciri-ciri seronok dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  (Sumber: http://prezi.com/ziaxk3tayapf/powtoon/)

  5. Pelajar boleh mengunakan Powtoon untuk berkongsi idea mereka atau

  untuk melakukan prototaip suatu idea.

  6. Pelajar boleh merakam video untuk menunjukkan jalan carakerja

  matematik, menerangkan konsep yang rumit, mengulangkaji pembelajaran

  baru, bercerita atau membentangkan kajian.

  7. Guru boleh menggunakan Powtoon untuk berkongsi maklumat atau idea

  baru untuk perbincangan.

  8. Guru boleh membenamkan pembentangan Powtoon pada laman web atau

  blog untuk pelajar mengulangkaji di rumah.

  http://www.lisettetoetenel.info/Powtoon.pdfhttp://www.powtoon.com/blog/powtoon-revolutionizing-education/http://prezi.com/ziaxk3tayapf/powtoon/

 • Bab 1: Powtoon 3

  9. Guru boleh menggunakan Powtoon pada hari pertama sesi perkuliahan

  untuk menerangkan peraturan sekolah ataupun memberi pengenalan yang

  menarik kepada permulaan tahun baru yang bakal tiba.

  10. Pelajar boleh menggunakan Powtoon untuk merakam filem atau

  pembentangan untuk dipaparkan pada papanputih interaktif atau

  projektor.

  (Sumber: http://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=13954)

 • 4 Bab 1: Powtoon

  MULAKAN DENGAN POWTOON

  Pergi ke http://www.powtoon.com/

  Membuka Akaun

  Klik Sign up for free

  untuk membuka

  akaun Powtoon.

  LANGKAH 2

  LANGKAH 1

 • Bab 1: Powtoon 5

  Anda kini

  boleh mula

  berpowtoon.

  Isi maklumat

  yang

  diperlukan.

  Atau anda boleh daftar

  menguna-kan

  akaun lain.

  Seterusnya

  klik butang

  Sign me up. Pilih profil yang

  anda inginkan.

 • 6 Bab 1: Powtoon

  Membina Powtoon

  Buka papan

  pemuka

  Dashboard

  anda.

  LANGKAH 3

  Klik butang Create

  untuk membina

  Powtoon anda.

  Anda boleh mula

  membina Powtoon

  mengunakan fail

  kosong.

  Atau anda boleh memilih

  templat lain yang sesuai

  dengan pembentangan

  anda.

 • Bab 1: Powtoon 7

  Ini contoh Powtoon yang telah dibina.

  Ini projek Powtoon anda. Anda boleh mula menyunting dengan

  menggunakan alatan Powtoon.

 • 8 Bab 1: Powtoon

  Alatan Powtoon

  Alatan

  Asas.

  Alatan

  Pemain.

  LANGKAH 4

  Pilihan Gaya

  Anda.

  Alatan Bingkai

  Masa.

 • Bab 1: Powtoon 9

  (a) Alatan Asas

  (b) Pilihan Gaya Anda

  (i) Kesan Teks

  Pilih gaya anda. Ia akan menyediakan

  corak yang berbeza untuk alatan

  kecil (cth: teks, pegangan, karektor,

  animasi, prop, penanda dan corak,

  peralihan dan latarbelakang.

  Simpan Data Alatan Fon

  Wujudkan Powtoon

  baru

  Masukkan suara,

  gambar dan ayat Terbitkan Powtoon

 • 10 Bab 1: Powtoon

  (ii) Pemegang

  (iii) Karektor & Animasi

 • Bab 1: Powtoon 11

  (iv) Prop

  (v) Corak & Penanda

 • 12 Bab 1: Powtoon

  (vi) Peralihan

  (vii) Latarbelakang

 • Bab 1: Powtoon 13

  (c) Alatan Pemain

  Alatan bingkai masa

  Menerbitkan Powtoon

  Tambah dan

  hapus saat. Bunyi dan

  pengurus bunyi.

  LANGKAH 5

  Setelah anda selesai

  membina Powtoon, anda

  boleh klik pada butang

  Publish untuk

  menerbitkannya.

  Mainkan dari awal

  Mainkan semua Mainkan slaid semasa

  Mainkan dan

  hentikan

  sementara

 • 14 Bab 1: Powtoon

  Anda boleh

  menerbitkannya

  sebagai

  pembentangan video.

  Atau anda boleh

  menerbitkan

  Powtoon anda

  sebagai satu tayangan

  slaid.

  Seterusnya klik butang

  Next untuk

  menyelesaikan proses

  penerbitan anda

  berdasarkan format yang

  anda pilih.

 • Bab 1: Powtoon 15

  RUJUKAN

  http://www.powtoon.com/ [7 August 2014].

  http://peacockcreative.net/07/presentations/put-wow-presentation-with-

  powtoon/ [7