Antologi Harga Sebuah Lukisan

download Antologi Harga Sebuah Lukisan

of 70

 • date post

  14-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  88
 • download

  6

Embed Size (px)

description

bm

Transcript of Antologi Harga Sebuah Lukisan

Puisi TradisionalPantun Empat Kerat (Muafakat)

MaksudRangkap 1

Kesungguhan dalam melakukan sesuatu perkara secara bersama akan membawa kejayaan.

Rangkap 2

Manusia akan bersatu padu apabila bermuafakat.

Rangkap 3

Sikap bekerjasama antara penduduk akan melahirkan kehidupan yang bahagia.

Rangkap 4

Masyarakat bermuafakat akan melahirkan Negara yang aman dan sejahtera.

Rangkap 5

Sikap saling mempercayai adalah asas untuk melahirkan permuafakatan yang berkekalan dalam masyarakat.

Rangkap 6

Sikap toleransi dan saling menghormati amat penting untuk mengukuhkan perpaduan.

TemaTema pantun ini ialah amalan hidup bermuafakat dalam masyarakat menjamin kesejahteraan.

Persoalan1.Kepentingan amalan mempraktikkan bergotong-royong. 2.Sikap saling mempercayai asas permuafakatan..3. Sikap toleransi dan saling menghormati mengukuhkan perpaduan .

Bentuk

1. Bentuk pantun terikat.2.Mempunyai 6 rangkap.3.Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.4.Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.5. Jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris.Contoh: ke lurah sama diharungi.6.Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris.Contoh: per/ca/ya/ mem/per/ca/ya/i/ a/sas/ ber/pe/gang/ (13 suku kata)7.Rima akhir abab.

Gaya bahasa

1. AnforaBulatair oleh pembetungBulatmanusia oleh muafakat(pengulangan perkataan bulat pada awal baris)2. Repitisi.Hidupmuafakathidupbahagia3. Peribahasa.Bulat air oleh pembetungBulat manusia oleh muafakat4.Inversibergotong-royong penduduk sekampung.5.Imej alam.kangkung, bunga melati paya, sawah padi

Unsur bunyi1.Asonansi Buah salak di dalam kantung ( pengulangan vokal a)2.Aliterasi kulitnyakeras isinyakelat (pengulangan konsonan k)

Nilai1. Bekerjasama .2.Toleransi.3. Percaya mempercayai4. Hormat-menghormati.

Pengajaran1.1.Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

2.2.Kita hendaklah bertolak-ansur antara satu sama lain.

3.3.Kita hendaklah saling mempercayai antara sama lain.4.4.Kita perlulah saling menghormati dalam kalangan masyarakat.

PUISI TRADISIONAL(Pantun Nasihat)

MAKSUD

Rangkap 1Sesuatu pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah jikalau dilakukan secara bersama.

Rangkap 2Pesanan untuk gadis supaya pandai menjaga diri agar keselamatan terjamin.

Rangkap 3Sesuatu perkara yang dilakukan mengikut hawa nafsu akan merosakkan diri.

Rangkap 4Generasi muda diingatkan agar menjaga tutur kata kerana ketelanjuran kata akan memberi kesan kepada diri.

Rangkap 5Kita hendaklah berguru ketika menuntut ilmu supaya tidak terpesong.

Rangkap 6Kita diingatkan supaya menjaga tatasusila dalam pergaulan.

TEMATema pantun ini ialah nasihat - menasihati dalam kehidupan seharian akan membawa kebaikan dan kesejahteraan hidup.

PERSOALAN

1. Permuafakatan akan memudahkan sesuatu pekerjaan.2. Tanggungjawab menjaga maruah diri.3. Bertindak tidak mengikut hawa nafsu.4. Bertutur kata dengan sopan5. kegigihan ilmu dengan betul.6. Menjaga adab dalam pergaulan.

BENTUK

1. Bentuk terikat.2. Mempunyai 6 rangkap.3. Mempunyai 4 baris dalam satu rangkap4. Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.5. Rima akhir abab.6. Suku kata 8 hingga 11 suku kata dalam satu baris.Contoh : ja/ngan/ i/kut ha/wa naf/su (8 suku kata)7. Antara 4 hingga 5 patah perkataan.Contoh : Jangan ikut hawa nafsu (4 perkataan )

GAYA BAHASA1. Repitisibungamelatibungapandan.2. Responsi Gunung TahansamadidakiSungai Pahangsamadirenangi3. Peribahasa kerana mulut badan binasa.4. Imej alam nyiur muda , gunung, telaga, tanjung, pohon ara.

Unsur bunyi1. Asonansi Melangir keris pusaka hikmat ( pengulangan vokal i)2. Aliterasi - Bunga melati bunga pandan( pengulangan konsonan n.)

NILAI

1. Bekerjasama2. Bermoral3. Rasional4. Bijaksana5. Kegigihan6. Berbudi bahasa

PENGAJARAN

1. Kita perlulah bekerjasama .2. Kita mestilah menjaga maruah diri.3. Kita hendaklah bersikap rasional dan tidak mengikut hawa nafsu.4. Kita hendaklah menjaga tutur kata .5. Kita hendaklah gigih menuntut ilmu.6. Kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa .

Puisi TradisionalPantun Berkait (Bekerja)

MaksudRangkap 1

Penulis menyeru sahabat agar segera bangun untuk bekerja.

Rangkap 2

Melakukan pekerjaan dan membuang semua sifat malas dalam diri.

Rangkap 3

Buang semua sikap malas dan mengetahui segala pekerjaan.

Rangkap 4

Setiap orang perlulah menguasai bidang tugas masing-masing.

Rangkap 5

Setiap pekerjaan perlulah dilakukan dengan teliti.

Rangkap 6

Apabila pekerjaan yang dilakukan dengan teliti , kerja yang berat akan menjadi mudah.

Rangkap 7

Hati menjadi senang setelah pekerjaan yang berat dapat diselesaikan.

Rangkap 8

Penat tidak akan terasa sekiranya pekerjaan berhasil.

TemaTema pantun ini ialah semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai.

Persoalan1.Ketekunan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan.2.Kerajinan penting dalam memastikan kesempurnaan dalam pekerjaan.

3.Berkemahiran dalam sesuatu pekerjaan.4. Kegigihan berusaha dapat membuahkan hasil.Bentuk1.Bentuk pantun terikat.2.Merupakan pantun berkait.3.Mempunyai 8 rangkap.4.Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.5.Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.Contoh: bangkit segera kita berjuang (4 perkataan)6.Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata sebaris.Contoh: wa/hai/ ra/kan/ han/dai/ dan/ tau/lan/7.Rima akhir abab.

Gaya bahasa1. SinkofTidaklah bimbang barangkanhilang (rangkap 5 baris 1)2.Inversibangkit segera kita berjuang (rangkap 1 baris 4)3.RepetisiPerahu layar mudik kepangkalanSampai dipangkalanmemunggah barang

Unsur bunyiAsonansi wahai rakan handai dan taulan (Rangkap 1 baris 3)- pengulangan vokal aAliterasi tiadalahtinggalterbuang penat(Rangkap 8 baris 4)- pengulangan konsonan t

Nilai

1.Kerajinan2.Ketekunan3.Kegigihan4.Bersyukur

Pengajaran1.Kita haruslah rajin dalam melakukan sesuatu pekerjaan.2.Kita hendaklah dalam pekerjaan.3.Kita perlulah gigih berusaha.4.Kita mestilah bersyukur setelah berhasil melakukan pekerjaan.

PUISI TRADISIONAL(Syair Panduan Untuk Para Remaja)

MAKSUD

Rangkap 1Penyair berpesan kepada generasi muda agar jangan berbohong dan memperdaya orang,Generasi muda juga diingatkan agar tidak hanya mementingkan kekayaan dan bersifat boros.

Rangkap 2Generasi muda diingatkan agar mengelakkan diri daripada perbuatan mengumpat, sombong dan memungkiri janji.

Rangkap 3Generasi muda diingatkan supaya tidak main judi , minum arak dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang negatif kerana mereka akan menerima kebinasaan.

Rangkap 4Generasi muda diingatkan supaya tidak berhutang dan mengharapkan bantuan daripada orang lain.Orang yang tidak berhutang dan bergantung harap kepada orang lain pasti akan senang hidupnya.

Rangkap 5Generasi muda diingatkan agar mengelakkan diri daripada sikap suka meminjam ataupun memberi pinjam serta berhutang. Sikap ini boleh menyebabkan hubungan antara sahabat akan menjadi renggang.

Rangkap 6Generasi muda diingatkan tidak mengharapkan bantuan. Hal ini kerana orang yang terlalu mengharapkan bantuan akan hilang kepercayaan dan kemampuan kepada diri sendiri.

Rangkap 7Generasi muda diingatkan agar berdikari dalam melakukan sesuatu dan tidak membezakan kedudukan atau taraf.

Rangkap 8Penyair berpesan kepada generasi muda. Semoga dengan keizinan Allah pasti belia hari ini akan menjadi generasi yang berguna kepada bangsa dan negara.

TEMATema syair ini ialah panduan kepada generasi muda untuk menghadapi dunia yang penuh dugaan ini dengan bermoral.

PERSOALAN

1. Berdikari dalam kehidupan tanpa mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada orang lain.2. Menjauhkandiri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif yang merosakkan diri.3. Menunaikan janji kerana kegagalan menepati janji akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap kita.4. Mengelakkan diri daripada berhutang kerana hubungan persahabatan akan renggang.

GAYA BAHASA

1.Anafora -Janganfikir kasihkan kaya.Janganboros yang sia-sia.2.Repetisi Janganmengatajanganmengeji3.Inversi Judi dan arak jangan biasa, sepatutnya jangan biasa judi dan arak.

Unsur bunyi1.Asonansi Barang dipinjam kerap kehilangan ( pengulangan vokal a). 2.Aliterasi - Janganbiasakanmeminta tolong (pengulangan konsonan n). BENTUK

1. Bentuk terikat.2. Mempunyai 8 rangkap3. Mempunyai 4 baris dalam setiap rangkap.4. Semua baris ialah maksud.5. Suku kata 9 hingga 12. Contoh : ja/ngan/ tak/bur/ di/ri/ di/pu/ji (9 suku kata)6. Antara 4 hingga 5 patah perkataan. Contoh : Ingat pesanku wahai belia (4 perkataan)NILAI

1. Berdikari2. Menepati janji3. Merendah diri.4. Bersyukur

PENGAJARAN

1 Kita hendaklah berdikari dan jangan terlalu bergantung kepada orang lain .2. Kita hendaklah menunaikan janji3. Kira hendaklah merendah diri dan tidak sombong.4. Kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Tuhan.

Puisi Tradisional[Berbuat Jasa]

MaksudRangkap 1

Generasi muda disarankan supaya berbuat jasa kerana jasa tetap akan dikenang walaupun sudah tiada.

Rangkap 2

Generasi muda diseru supaya berbuat jasa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan kerana setiap jasa yang dicurahkan akan menerima balasan di akhirat kelak.

Rangkap 3

Generasi muda diingatkan tidak mensia-siakan kehidupan sebaliknya berbuat jasa kerana jasa yang baik akan dikenang selama-lamanya.

Rangkap 4

Generasi muda diseru agar bersungguh-sungguhlah berbuat jasa supaya segala kebaikan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Rangkap 5

Generasi di