Analisis Penilaian Bc

of 4 /4
Nama: Low Kah Yee 6 PISMP PML/BC/RBT SJK(C) FOON YEW 5 Analisis Prestasi Penilaian Pemahaman dan Penulisan Tahun 3J Oleh sebab perlu menganalisiskan prestasi keputusan penilaian, Penilaian bahasan Cina dibahagikan kepada dua bahagian iaitu, pemahaman dan penulisan. Saya telah mengumpulkan keputusan pemahaman dan penulisan bahasa Cina kelas 3J daripada guru pembimbing, Puan Law Yean Moi. Dalam kelas 3J mempunyai murid seramai 49 orang dan sepanjang tempoh menjalankan penilaian, terdapat seorang tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Berdasarkan pada keputusan penilaian kali ini, secara keseluruhannya tahap pencapaian murid-murid pun agak memuaskan. Berdasarkan keputusan pemahaman bahasa Cina, terdapat seramai 16 orang murid mendapat gred A 80- 100 ), 26 orang murid mendapat gred B 60-79 dan terdapat 6 orang murid mendapat gred C 40-59 . Tiada

Embed Size (px)

description

rujukan analisis penilaian ujian

Transcript of Analisis Penilaian Bc

Nama: Low Kah Yee 6 PISMP PML/BC/RBT

SJK(C) FOON YEW 5

Analisis Prestasi Penilaian

Pemahaman dan Penulisan Tahun 3J

Oleh sebab perlu menganalisiskan prestasi keputusan penilaian, Penilaian bahasan Cina dibahagikan kepada dua bahagian iaitu, pemahaman dan penulisan. Saya telah mengumpulkan keputusan pemahaman dan penulisan bahasa Cina kelas 3J daripada guru pembimbing, Puan Law Yean Moi. Dalam kelas 3J mempunyai murid seramai 49 orang dan sepanjang tempoh menjalankan penilaian, terdapat seorang tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Berdasarkan pada keputusan penilaian kali ini, secara keseluruhannya tahap pencapaian murid-murid pun agak memuaskan.

Berdasarkan keputusan pemahaman bahasa Cina, terdapat seramai 16 orang murid mendapat gred A80-10026 orang murid mendapat gred B60-79dan terdapat 6 orang murid mendapat gred C40-59. Tiada seorang murid gagal dalam penilaian pemahaman bahasa Cina. Pada bahagian penilaian penulisan , terdapat perbezaan berbanding dengan pemahaman. Terdapat 5 orang murid mendapat gred A (80-100) sahaja, 23 orang murid mendapat gred B (60-79), 19 orang murid mendapat gred C ( 40-59). Di sini terdapat seorang murid gagal mendapat gred D20-39

Data Keputusan Pemahaman dan Penulisan kelas 3JGred Pemahaman Penulisan

A ( 80 100 )165

B (60-79)2623

C (40-59)619

D (20-39)01

Setelah menganalisis keputusan penilaian bahasa Cina, secara keseluruhannya terdapat ramai murid adalah berada di tahap pencapaian sederhana. Jika membuatkan bandingan antara pemahaman dengan penulisan, dapatlah mengesan ramai murid yang mendapat gred A adalah pada bahagian pemahaman. Dengan menganalisis, kesimpulan yang saya dapat adalah disebabkan murid mempunyai pilihan untuk menjawap pada bahagian pemahaman. Dengan ini, murid-murid pun dapat memikirkan kesesuaian jawapan supaya dapat memilihkan jawapan yang paling sesuai. Di sebaliknya, penulisan merupakan bahagian yang amat memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi.Oleh kerana penulisan mempunyai cabaran kemahiran berfikir aras tinggi, murid-murid perlu menggunakan pelbagai pengetahuan seperti tatabahasa, kosa kata, logikal dan lain-lain untuk menulis. Ini merupakan satu cabaran yang agak mencabar bagi murid-murid kelas 3J yang berada pada tahap sederhana. Di sini kita akan mendapati murid yang mendapat gred A telah dikurangkan manakala bilangan murid yang mendapat gred B dan gred C telah menaikkan secara tidak langsung. Kita dapat mengesan bahawa kelas 3J kebanyakkan murid telah mengalami masalah tatabahasa bahasa Cina. Semasa membina ayat, mereka gagal meluahkan fikiran mereka dengan melalui kosa kata dan penggunaan tatabahasa dengan betul dan sesuai. Penggunaan bahasa dalam menulis dengan bahasa percakapan telah menjadikan isu utama yang merendahkan markah mereka.Secara kesimpulannya, boleh kita mengukur prestasi kelas 3J adalah berada pada tahap pencapaian sederhana berdasarkan pengumpulan data. EMBED Excel.Chart.8 \s

_1520759925.xlsChart1

165A (80-100)

2623B (60-79)

619C (40-59)

01D (20-39)

Pemahaman BC

Penulisan BC

Column1

SJK ( C ) FOON YEW 5 Penilaian Pemahaman dan Penulisan Kelas 3N

Sheet1

Pemahaman BCPenulisan BCColumn1

A (80-100)165

B (60-79)2623

C (40-59)619

D (20-39)01