analis pek langit2

download analis pek langit2

of 12

Embed Size (px)

Transcript of analis pek langit2

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  1/12

  Analisa Harga Satuan Peke

  Berikut ini adalah penggalan Analisa Harga Satuan Pekerjaan untu

  H! A"A#$SA HARGA SA%&A" P'('R)AA" P'"&%&P #A"G$%-#A"G$%

  "o! &RA$A"

  H-*+ + #angit-langit Asbes . +,** / +,** 0 m, tebal 1 mm

  - Pelat asbes tebal 2 mm

  - Paku seng

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-* + #angit-langit Asbes . +,** / +,** 0 m, tebal 4,1 m

  - Pelat asbes tebal 4,1 mm

  - Paku seng

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*4 + #angit-langit Akustik . 5* / +* 0 6m

  - Akustik 5** / +**

  - Paku

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*2 + #angit-langit Akustik . 5* / +* 0 6m 7 Rangka All

  - Pro8l Alluminium 9%9

  - (awat 2 mm

  - Ramset ; dina bolt

  - Akustik 5** / +**

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang- andor

  )umlah

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  2/12

  3ibulatkan

  H-*1 + #angit-langit teakwood .5* / +*0 6m, t < 2 mm

  - (ayu Balok Borneo Super

  - Paku biasa 9 - 19

  - %eakwood +* 6m / 2* 6m / *,2 6m

  - Pekerja

  - %ukang kayu- (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*5 + #angit-langit %eakwood 4 mm 7 Rangka (ayu Bor

  - (ayu Balok Borneo Super

  - Paku biasa 9 - 19

  - %eakwood .+* / 2*/ *,40 6m

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*= + #angit-langit %riplek 2 mm 7 Rangka (ayu Borneo

  - (ayu Balok Borneo Super

  - Paku biasa 9 - 19

  - %riplek +* 6m / 2* 6m / *,2 6m

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*> + #angit-langit Gypsum Board, tebal ? mm 7 rangk

  - Hollow 2;2 @in6romate

  - Hollow ;2 @in6romate

  - Gypsum board . +* / 2* / ? 0 mm

  - Paku gypsum

  - Ramset ; dina bolt

  - otton plaster

  - ompoun

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-*? + #angit-langit GR t < 2 mm 7 rangka besi hollow

  - Hollow 2;2 @in6romate

  - Hollow ;2 @in6romate

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  3/12

  - GR . +* / 2* / 2 0 mm

  - Paku GR

  - Ramset ; dina bolt

  - otton plaster

  - ompoun

  - Pekerja

  - %ukang kayu- (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-+* + #angit-langit gypsum t < ? mm 7 Rangka (ayu B

  - (ayu Balok Borneo Super

  - Paku biasa 9 - 19

  - Gypsum board . +* / 2* / ? 0 mm

  - Paku sekrup

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-++ + #angit-langit GR t < 2 mm 7 Rangka (ayu Born

  - (ayu Balok Borneo Super

  - Paku biasa 9 - 19

  - GR . +* / 2* / 2 0 mm

  - Paku GR

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-+ + #ist #angit-langit (ayu Pro8l +* 6m

  - #ist (ayu pro8l

  - Paku

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

  H-+4 + #ist #angit-langit Gypsum +* 6m

  - #ist gypsum

  - %epung gypsum

  - Pekerja

  - %ukang kayu

  - (epala tukang

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  4/12

  - andor

  )umlah

  3ibulatkan

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  5/12

  rjaan Penutup Langit-langit (AHS S

  menghitung biaya pekerjaan langit-langit: asbes, akustik, tekwood, gypsum, dan GR

  C#&' SA%&A" HARGA SA%&A" HARGA

  .Rp0 .Rp0

  .Rp0 .Rp0

  +!+ m ,1**!** 2,=1*!**

  *!*+ (g 4,>**!** 4>

  *!*4 Ch 2,***!** +,5*!**

  *!*= Ch 51,***!** 2,11*!**

  *!**= Ch =1,***!** 11

  *!**+1 Ch >*,***!** +*

  4+,224!**

  4+,224!**

  +!+ #br +?,1**!** +,21*!**

  *!*+ (g 4,>**!** 4>

  *!*4 Ch 2,***!** +,5*!**

  *!*= Ch 51,***!** 2,11*!**

  *!**= Ch =1,***!** 11

  *!**+1 Ch >*,***!** +*

  >,+24!**

  >,+24!**

  +!1 #br +4,>**!** +??,**!**

  *!*1 (g 4,>**!** +,+?*!**

  *!*5 Ch 2,***!** ,1*!**

  *!+ Ch 51,***!** 5,1**!**

  *!*+ Ch =1,***!** =1*

  *!**4 Ch >*,***!** 2*

  +*,2**!**

  +*,2**!**

  uminium

  4!5 +,**!** 24,?*!**

  *!+1 (g >,**!** 2,4*!**

  +!*1 Bh =,**!** =,15*!**

  +!1 #br +4,>**!** +??,**!**

  *!+1 Ch 2,***!** 5,4**!**

  *!1 Ch 51,***!** 4,1**!**

  *!*1 Ch =1,***!** 4,=1*!***!**=1 Ch >*,***!** 5**

  ?>,*5*!**

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  6/12

  ?>,*5*!**

  rangka kayu borneo super

  *!*4 4 ,52*,***!** 5*,=*!**

  *!*5 (g 4,2**!** +,2*2!**

  *!4? #br +4+,=**!** 1+,454!**

  *!= Ch 2,***!** ++,42*!**

  *!2 Ch 51,***!** 5,***!***!*2 Ch =1,***!** 4,***!**

  *!*+41 Ch >*,***!** +,*>*!**

  +12,?*=!**

  +12,?*=!**

  eo Super

  *!*4 4 ,52*,***!** 5*,=*!**

  *!*5 (g 4,2**!** +,2*2!**

  *!4? #br +?,+**!** 1*,42?!**

  *!= Ch 2,***!** ++,42*!**

  *!2 Ch 51,***!** 5,***!**

  *!*2 Ch =1,***!** 4,***!**

  *!*+41 Ch >*,***!** +,*>*!**

  +14,>?4!**

  +14,>?4!**

  Super

  *!*4 4 ,52*,***!** 5*,=*!**

  *!*5 (g 4,>**!** +,2>!**

  *!4? #br 52,2**!** 1,++5!**

  *!= Ch 2,***!** ++,42*!**

  *!2 Ch 51,***!** 5,***!**

  *!*2 Ch =1,***!** 4,***!**

  *!*+41 Ch >*,***!** +,*>*!**

  +>,5>2!**

  +>,5>2!**

  besi hollow

  *!2+1 Btg ?,**!** +,++>!**

  *!+1 Btg ,5**!** 4,4?*!**

  *!452 #br =?,>**!** ?,*2=!*

  *!++ kg +=,1**!** +,?1!**

  2 Bh =,**!** >,>**!**

  *!*= Bh +1,***!** +,*>*!**

  *!+1 @ak =1,***!** ?,4=1!**

  *!+ Ch 2,***!** 2,**!**

  *!*1 Ch 51,***!** 4,1*!**

  *!**1 Ch =1,***!** 4=1

  *!**1 Ch >*,***!** 2**

  ?4,?5*!*

  ?4,?5*!**

  *!2+1 Btg ?,**!** +,++>!**

  *!+1 Btg ,5**!** 4,4?*!**

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  7/12

  *!452 #br 5=,1**!** 2,1=*!**

  *!++ kg 41,***!** 4,>1*!**

  2 Bh =,**!** >,>**!**

  *!*= Bh +1,***!** +,*>*!**

  *!+1 @ak =1,***!** ?,4=1!**

  *!+ Ch 2,***!** 2,**!**

  *!*1 Ch 51,***!** 4,1*!***!**1 Ch =1,***!** 4=1

  *!**1 Ch >*,***!** 2**

  ?+,2*>!**

  ?+,2*>!**

  rneo Super

  *!*4 4 ,52*,***!** 5*,=*!**

  *!*5 (g 4,>**!** +,2>!**

  *!4? #br =?,>**!** 4+,+!**

  *!++ kg +=,1**!** +,?1!**

  *!= Ch 2,***!** ++,42*!**

  *!2 Ch 51,***!** 5,***!**

  *!*2 Ch =1,***!** 4,***!**

  *!*+41 Ch >*,***!** +,*>*!**

  +45,5+1!**

  +45,5+1!**

  o Super

  *!*4 4 ,52*,***!** 5*,=*!**

  *!*5 (g 4,>**!** +,2>!**

  *!4? #br 5=,1**!** 5,41!**

  *!++ kg 41,***!** 4,>1*!**

  *!= Ch 2,***!** ++,42*!**

  *!2 Ch 51,***!** 5,***!**

  *!*2 Ch =1,***!** 4,***!**

  *!*+41 Ch >*,***!** +,*>*!**

  +44,=24!**

  +44,=24!**

  +!*1 ?,2**!** 4*,>=*!**

  *!*+ (g 4,>**!** 4>

  *!*1 Ch 2,***!** ,+**!**

  *!*1 Ch 51,***!** 4,1*!**

  *!**1 Ch =1,***!** 4=1

  *!**4 Ch >*,***!** 2*

  4=,*=4!**

  4=,*=4!**

  +!*1 >,1**!** >,?1!**

  *!+1 (g +,1**!** +,>=1!**

  *!*1 Ch 2,***!** ,+**!**

  *!*1 Ch 51,***!** 4,1*!**

  *!**1 Ch =1,***!** 4=1

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  8/12

  *!**4 Ch >*,***!** 2*

  +5,=51!**

  +5,=51!**

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  9/12

  I 2011)

  !

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  10/12

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  11/12

 • 7/25/2019 analis pek langit2

  12/12