Akhlak terpuji

of 12 /12
Berakhlak Terpuji dan Beradab secara Islami Pelajaran 4

Embed Size (px)

Transcript of Akhlak terpuji

Page 1: Akhlak terpuji

Berakhlak Terpuji dan Beradab secara Islami

Pelajaran 4

Page 2: Akhlak terpuji

Beranda

SK & KD

Berakhlak Terpuji

Beradab secara IslamiLati han

Profi l

Page 3: Akhlak terpuji

SK KD

Page 4: Akhlak terpuji

Berakhlak terpuji

Kasih sayang

Taat

Page 5: Akhlak terpuji

Kasih sayangApakah kalian memiliki

keluarga?apa yang kalian rasakan ketika bersama dengan

keluarga? Nyaman bukan?kenapa hal itu bisa terjadi?

Itu semua karena kita menerima kasih

sayang dari keluarga kita

Page 6: Akhlak terpuji

Anak yang tidak memiliki kasih sayang, ia mudah marah,

bicaranya kasar, keras, dan jorok.

Anak yang mempunyai rasa kasih sayang, hidupnya tenteram.

Kasih sayang berarti saling mengasihi dan saling menyayangi

Page 7: Akhlak terpuji

Taat Sudahkah

kalian menjalankan

perintah Allah?

Sudahkah kalian meninggalkan

larangan Allah?

Apabila kalian menjawab

“sudah”, berarti kalian telah

melaksanakan ketaatan

kepada Allah

Karena taat kepada Allah,

artinya tunduk melaksanakan

segala perintah-Nya & menjauhi

larangannya

Page 8: Akhlak terpuji

Adik-adik, kita dapat mengetahui

segala perintah Allah dan

Larangannya dalam Al Qur’an

Apabila kalian terbiasa menjalankan

ketaatan kepada Allah, insyaAllah hidup kalian akan

tenang dan terarahKarena sesuatu yang diperintahkan Allah akan membawa kebaikan, dan

sesuatu yang dilarang Allah akan membawa

keburukan

Page 9: Akhlak terpuji

Beradab secara IslamiSuri tauladan dari kisah Nabi Ismail

Nabi Isma’il temasuk anak yang sholih. Ia taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah menguji ketaatan Nabi Ismail a.s. kepadanya dan orang tuanya melalui perintah penyembeliha terhadap dirinya.

Page 10: Akhlak terpuji

LATIHAN Isilah kotak yang kosong dengan lawan

katanya!Lemah lembut X ….

…. X Saling membenci

Rendah hati X ….

…. X Durhaka

Ikhlas x ….

Page 11: Akhlak terpuji

Profil

Nama : Dzul Fiqhiyah

Ttl : Pekalongan, 23 Januari 1995

Pedidikan: STAIN Pekalongan

Page 12: Akhlak terpuji

Daftar Pustaka

Wiyadi. 2008. Membina Akidah dan Akhlak; Jilid 3 Untuk Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Solo: Tiga Serangkai.