Ageuman Sunda

download Ageuman Sunda

of 88

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  561
 • download

  15

Embed Size (px)

description

sunda

Transcript of Ageuman Sunda

 • II

  AGEMAN SUNDA

  Numutkeun

  AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Al-Hadist)

  Disusun ku Agus Wirabudiman

  TASIKMALAYA 02-02-2012 Masehi

  09 Mulud/Robiulawal 1433 Hijriyah

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist)

  Panganteur! Sampurasuun

  Seratan anu bakal kaos kunu ngaluangkeun waktos, ieu th seratan pribados kalih wargi

  sanagari nalika silih asah-silih harti perkawis agami. Ari tempatna nganggo Teknologi

  Milis kisunda@yahoogroups.com nami. Rebu wargi anu kauni.

  Hapunten teu di sundakeun :

  Prof. DR. Busthanul Arifin, S.H. mengatakan, Bagaimana konsep hukum dalam agama Islam?. Ad-din ini sama bagi semua manusia, karena Allah adalah Esa dan ad-din yang diturunkan-Nya juga satu (Ali Imran ayat 3, Al-Anbiya ayat 24 dan Asy-Syura ayat 13). Kata kunci dari Al-Quran tetang ad-din ini adalah aamanuu waamilush-shaalihaat, beriman dan beramal baik dan sifat yang terkait dengan ad-din adalah adil. Syariat adalah metode atau cara menjalankan ad-din. Syariat dapat juga disebut program implementasi dari ad-din. Jadi kalau Ad-din hanya satu dan seragam, program pelaksanaannya berbeda-beda sepanjang sejarah kemanusiaan. Setiap rasul membawa syariatnya masing-masing. Ada syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa dan lain-lain. Syaritat Nabi Muhammad adalah syariat yang mengukuhkan dan meluruskan (mush-shaddiqan) kembali syariat-syariat yang terdahulu, sekaligus syriat terakhir yang diturunkan Allah. Untuk tiap-tiap ummat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (Al-Maaidah ayat 48).

  DR. YUSUF QORDHOWI dalam kitabnya Fiqhul Ikhtilaf, mengatakan : Muhammad Rahimahullah berkata :Demikian pula jika seorang awam diuji dengan suatu persoalan kemudian menanyakannya kepada fuqaha. Para fuqaha menfatwakan kepadanya dengan keputusan haram atau halal sedangkan hakim kaum Muslimin memutuskan kebalikannya, karena termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Ia harus mengikuti keputusan Hakim dan meninggalkan fatwa para fuqaha. Lihat dalam Hujjatullahi Balighah, 1/158-60.

  Tasikmalaya, 02-02-2012 M, 9 Mulud/Robiulawal 1433 H

  Ramps, Rayu-rahayu

  Baktos,

  Agus Wirabudiman

  Kp. Sukagalih, Desa Cilolohan/Cibalanarik

  Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya

  http://sukapura.wordpress.com

  Email : fb_76@yahoo.com

  HP : 085 393 381 732

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist) bagan I

  Ti kapungkur oge, group milist kisunda mah sagala asup pamahamannana, margi Urang

  Sunda sorangan arelingna pada-pada nuju ngaprak dina sakabeh pamahaman agama.

  Aya elingna anu keur ngaprak kana Elmu Budha

  Aya elingna anu keur ngaprak kana Elmu Hindu

  Aya elingna anu keur ngaprak kana Elmu Konghucu

  Aya elingna anu keur ngaprak kana Elmu Nasrani/Karesten

  Aya elingna anu keur ngaprak kana Elmu Islam

  Jsb.

  Aya oge elingna anu keur neuleuman kana Elmu Lemah Caina masing-masing.

  Loba laku nafsu-na pada hayang nerapkeun pamahaman di lemah caina menang hasil

  ngaprak!...

  Ayeuna kumbuh hirup di tanah sunda, elingannana dina rupa-rupa agama jeung nagara!,

  antukna loba laku anu lain-lain!

  Elmu Kisunda dikufur jeung dikafirkeun, kajadiannana Luluhur kisunda anu mawa

  ageman memehna tara kasebut dina tawasulan, tara kasebut dina neuleuman

  pamahaman ageman sejen, pajarkeun teh ageman Luluhur Sunda mah can

  SAMPURNA!, masih leuheung disebutkeun can sampuran, daaa ieu mah loba nyebutna

  oge Kafir ieuh numawi ulah neuleuman komo di Ziarahan mah.

  Boro-boro Ziarah ka Luluhur Sunda, Ziarah ka Para Wali-Wali Alloh oge anu aya

  ditanah Nusantara geus loba ku Urang Sunda sorangan di Musyrikkeun!, pajarkeun teh

  anu Ziarah ka para Wali mah mementa ka Batu jeung Nisan cenaaaaah. CEUK anu

  elingannana keur ngaprak tuuur elingna sarua jeung Mufti-Mufti Arab Saudi.

  MASALAH DINNUL-ISLAM (SUNI-SYIAH) --------anu acan beres mah, TEGESNA

  pamahaman dirina masing-masing anu elingna keur dina SUNI, elingna keur dina

  SYIAH katambah jeung elingna keur dina WAHABI.

  Sakitu heula,

  baktos

  Agus Wirabudiman

  http://sukapura.wordpress.com

  1

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist) bagan I

  Ari simkuring mah Nitip!...Nitip!...Nitip!..., nitip soteh bakating nyaah kadulur

  salembur, dulur sa-bahasa sunda, dulur sa-tanah sunda, dulur sa-adat sunda, bisi leungit

  kasundaannana.

  Lamun bade ngaraji Elmu naon wae, Elmu Islam boh Suni atawa Syi'ahna kudu/wajib

  nyampakeun wadah kosong anu bakal di eusian ku rupi-rupi paham dina anu bade di

  ajina!. Supaya Objectif.

  Tingali Tumpeng, tingali Bakakak Hayam...ceuk elmu Kisunda mah.

  Lenyepan harti TUMPENG, Lenyepan harti BAKAKAK!, lamun parantos katingal

  tuuur kalenyepan, pok...geura guar, geura dadar elmu pangaweruhna sewang-sewangan

  (SILIH ASAH), bari teu lepas tina HARTI tumpeng tur teu leupas tina HARTI bakakak.

  Bral geura ngaprak!, ulah poho kana bekelna (tumpeng jeung bakakak), poho kana

  bekelna bisi katalangsara dina keur ngaprakna...

  Atuuuh ka palawagi bilih aya anu bade ngiring ngaprak! kana Syi'ah tiasa di aosan di

  http://syiahali.wordpress.com/about/

  katingalna mah rada enceub. heuheuheu

  Bral geura mariang!

  Simkuring mah ti Galunggung bade turun gunung miang kabandung pikeun

  ngabandungan...heheh :-)

  sakitu heula tisimkuring

  baktos

  Agus Wirabudiman

  http://sukapura.wordpress.com

  2

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist) bagan I

  On Sat, Jan 14, 2012 10:54 AM ICT

  Subject: [kisunda] Ageman Sunda

  Fessy Ratnasari wrote:

  teu boleh mencela agama lain ?, saha yg nulis orang islam semah (islam agamana orang

  arab) ?, saha yg nulis orang islam teu usah ka mekah buang duit aja, mending nyieun

  samodel mekah di pasundan ?, kunaon sieun pindah kayakinan ka agama nu teu jelas

  asal usulna, model agama 'kuring', nalar kita masih alus bisa bedain yg jelek jeung alus,

  hanyalah jalma edan nu nyebut barang goreng disebut bagus, kalo salira mau fair-play

  silahkan tulis artikel/ajas tujuan/kitab/nabi tentang agama 'kuring' (bukan sunda

  wiwitan) yg dicipta ku madrais/mei sok bandingkeun jeung agama islam.

  From: Gus Maman

  To: kisunda@yahoogroups.com

  Sent: Saturday, January 14, 2012 6:49 PM

  Subject: [kisunda] Fessy Ratnasari

  Ceuk kuring mah lain awewe. he.he.he.. (nuju nyamar nya?)

  ------------------------------

  3

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist) bagan I

  AGEMAN SUNDA bagan I To: "kisunda@yahoogroups.com"

  Cc: "urangsunda@yahoogroups.com"

  Sent: Monday, January 16, 2012 4:50 PM

  Subject: Re: [kisunda] Fessy Ratnasari

  heheh, kang Gus Maman, di search di Google mah Fessy Ratnasari memang

  Awewe...hihihi

  eta nilik seratanna, mani asa pang Islamna, tapi Photona neng Fessy Ratnasari teh, teu

  make tiung, duka eta mah Photo batur anu teu make tiung/teu nutup aurat ceuk na aturan

  Agama Islam mah, heheh.

  Kahatur Neng Fessy Ratnasari

  Dauhan Alloh dina Al-Qur'an anu Bahasa Arab, kieu cenah : hapunten teu disundakeun

  SURAT AL-HUJURAT

  49:13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

  seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

  supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

  kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya

  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

  Ayat anu diluhur eta, Dalil kanggo ngahukuman HARAMna Lalaki nyanyaruaan

  Awewe, conto Lalaki make Anting model Awewe, atanapi Awewe nyanyaruaan Lalaki.

  Dina nutup oratna oge beda!!!, lamun nyaruakeun hukum nutup orat awewe jeung

  lalaki, eta Bid'ah Dlolalah. Cirining bukti urang kudu tumarimana kana PAPASTEN

  Alloh anu parantos nyiptakeun Lalaki tur Awewe.

  PON kitu deui, PAPASTEN Alloh nyiptakeun mangrupa-rupa SUKU jeung BANGSA.

  Aturan hukumna SARUA kudu tumarima lamun jadi Lalaki, kudu tumarima jadi

  Awewe, kudu Tumarima jadi Suku Sunda, kudu Tumarima jadi Suku Batak, kudu

  Tumarima jadi Bangsa Indonesia....Geura Tarimakeun!!! papasten ti Gusti Nu Maha

  Suci.

  4

 • AGEMAN SUNDA Numutkeun AGEMAN MUHAMMAD (Al-Quran & Hadist) bagan I

  Ngabedakeun Lalaki jeung Awewe pangna kitu oge aya CIRIna sewang-sewangan,

  PASTI rupa SUKU-SUKU, BANGSA-BANGSA oge kudu wajib miboga, minyaho

  kana CIRIna sewang-sewangan. Supaya ulah SULAYA tina PAPASTEN ALLOH

  SWT.

  Salajengna :

  SURAT IBRAHIM

  14:4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya,

  supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah

  menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia

  kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

  JELAS!!!, salianti Alloh ngajadikeun rupa-rupa Kaum Suku/Bangsa, Alloh oge ngutus

  Rosul katiap-tiap suku masing-masingna. Aya anu dicaritakeun aya anu teu di

  caritakeun dina Al-Qur'an.

  QS.4:164. Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan

  tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan

  tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

  Para Nabi Rosul anu dicaritakeun dina Al-Qu'an maah, sadayana aya di w