6. DENAH PESERTA

of 60

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 6. DENAH PESERTA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  1/60

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA

  1 31516020 Abdul Haris L 1 1

  2 31516021 Ahmad Yani L 1

  3 31516022 Al-Busyaerino L 1 3

  4 31516023 Angga L 1

  5 31516024 Bella Sayfira P 1 5

  6 31516025 Dede Ru'yah P 1

  7 31516026 Desi Deliana P 1 7

  8 31516027 Devi Suryani P 1

  9 31516028 Dinda Hardianti P 1 9

  10 31516029 Antoni L 2

  11 31516030 Aris Risma L 2 11

  12 31516031 Asep Dayat L 2

  13 31516032 Dillin amaludin L 2 13

  14 31516033 !ra"e Simon P 2

  15 31516034 #ndah Amaliyah P 2 1516 31516035 #ndri P 2

  17 31516036 #rma Astuti P 2 17

  18 31516037 u$u #ndah Sari P 2

  19 31516038 %van &ahmal P L 3 19

  20 31516039 %vi Soraya L 3

  21 31516040 &aisal ubaro( L 3 21

  22 31516041 #brohim L 3

  23 31516042 )eni *usnaeni P 3 23

  24 31516043 )ovi Ariyani P 3

  25 31516044 )ovia Apriliani P 3 2526 31516045 )urhasanah P 3

  27 31516046 )urlaeli Shole(han P 3 27

  28 31516047 #(hsan +hadi L 4

  29 31516048 *hotib Sya'ban L 4 29

  30 31516049 , Rifan L 4

  31 31516050 uhammad &a$ar L 4 31

  32 31516051 .om /omariyah P 4

  33 31516052 R &iriyah &itriani P 4 33

  34 31516053 Sis(a Septiani P 4

  35 31516054 Siti ulae(ha P 4 35

  36 31516055 Siti uliani P 4

  37 31516056 uhammad #somudin L 5 37

  38 31516057 uhammad unaedi L 5

  39 31516058 Ri0al Perdia1an L 5 39

  40 31516059 Saidi L 5

  41 31516060 Sumarno L 5 41

  Kelas : XII RPL 1Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTAULANGAN AKHIR SEMESTER

  GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  2/60

  45 31516064 3ia Astuti P 5 45

  46 31516065 Syibam &ai4il # L 6

  47 31516066 3aryadi L 6 47

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA

  1 31516067 Abdussalam L 6 1

  2 31516068 Adith Yogas1ara L 6

  3 31516069 Ahmad Subhan L 6 3

  4 31516070 Darsini P 6

  5 31516071 Desi Ayu L P 6 5

  6 31516072 Dian Sulastri P 6

  7 31516073 *urnia1ati P 6 7

  8 31516074 )ana )ur$annah P 6

  9 31516075 Ahmad ahyu L 7 9

  10 31516076 Ahmad Yani L 7

  11 31516077 Dipa Amarta L 7 11

  12 31516078 Hasanudin L 7

  13 31516079 #lham &au0i L 7 13

  14 31516080 )ovita Sari P 7

  15 31516081 )urhayati P 7 15

  16 31516082 R &arhah P 7

  17 31516083 Rahayu P 7 17

  18 31516084 Rusyanti P 7

  19 31516085 #4bal Saputra L 8 19

  20 31516086 *arsa L 8

  21 31516087 Lutfi Almanfaluti L 8 21

  22 31516088 , Subhan L 8

  23 31516089 ud0a(ir L 8 23

  24 31516090 Sella )urfitria P 8

  25 31516091 , 3aib , P 8 25

  26 31516092 Siti &atimah P 8

  27 31516093 Siti aemunah P 8 2728 31516094 Siti )uraeni P 8

  29 31516095 uhammad Hambali L 9 29

  30 31516096 uhammad uahir L 9

  31 31516097 uhammad )oval & L 9 31

  32 31516098 uhammad Prayogi L 9

  33 31516099 uhammad Ri04i L 9 33

  Kelas : XII RPL 2Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTA

  ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

  'stana%a(ra) !!!!!*ese+,er 2015Keta P-K.' II

  Irma Kenana!a"#$ Am%.Ke&

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  3/60

  37 31516103 5lfiatun Hasanah P 9 37

  38 31516104 6ivi )ur(hafifah P 9

  39 31516105 Saudi L 10 39

  40 31516106 Slamet Ahmad ) L 10

  41 31516107 Subhan L 10 41

  42 31516108 Su(ardi L 10

  43 31516109 Syaeful Hadi L 10 43

  44 31516110 5rip ulyadi L 10

  45 31516111 ahyu Ri04i R L 10 45

  46 31516112 ar$u L 10

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA1 31516001 Ayu Royani P 1 1

  2 31516002 Ayu 3ri 5tami P 1

  3 31516003 Dede i1in P 1 3

  4 31516004 De1i Rahma1ati P 2

  5 31516005 &a0a Yunita P 2 5

  6 31516006 #ndri Anggiana S P 3

  7 31516007 *husnul *hotimah P 3 7

  8 31516008 aeliyah P 4

  9 31516009 urni 7hania P 4 9

  10 31516010 )ina Herlina P 5

  11 31516011 )urfadilah P 5 11

  12 31516012 Santi(a &adilah P 6

  13 31516013 Sarti(a P 6 13

  14 31516014 Siti &atimah P 7

  15 31516015 Siti *urniasih P 7 15

  16 31516016 Siti )ur$annah P 8

  17 31516017 Siti )urlatifah P 8 17

  18 31516018 Siti Royati P 9

  19 31516019 indi P 9 19

  'stana%a(ra) !!!!!*ese+,er 2015Keta P-K.' II

  Irma Kenana!a"#$ Am%.Ke&

  Kelas : XII RPL 1Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTAULANGAN AKHIR SEMESTER

  GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  4/60

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  32

  34

  36

  38

  40

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  5/60

  46

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  32

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  6/60

  38

  40

  42

  44

  46

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  7/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016RUANG

  01

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  8/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG02

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  9/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG0'

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  10/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016RUANG

  0(

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  11/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG05

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  12/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG06

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  13/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG0)

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  14/60

  RUANG 1

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160001 Agi Syafi'i L R'& 1 X RPL 1 21 15160164

  2 15160002 A(bar ahyu L R'& 1 X RPL 1 22 15160165

  3 15160003 A(hmadi L R'& 1 X RPL 1 23 151601664 15160004 Anisul &uad L R'& 1 X RPL 1 24 15160167

  5 15160005 Asep Saputra L R'& 1 X RPL 1 25 15160168

  6 15160006 Anah u'a1anah P R'& 1 X RPL 1 26 15160169

  7 15160007 &ai4ohturri04oh P R'& 1 X RPL 1 27 15160170

  8 15160008 &a$rin Ayu *irana P R'& 1 X RPL 1 28 15160171

  9 15160009 #ntan Pandini P R'& 1 X RPL 1 29 15160172

  10 15160010 #ntan Sari P R'& 1 X RPL 1 30 15160173

  11 15160011 ulai(ha P R'& 1 X RPL 1 31 15160174

  12 15160012 *estarina ulan P R'& 1 X RPL 1 32 15160175

  13 15160013 Baro A(som &irdaus L R'& 1 X RPL 1 33 15160176

  14 15160014 Hendra Herma1an L R'& 1 X RPL 1 34 15160177

  15 15160015 , Darim L R'& 1 X RPL 1 35 15160178

  16 15160016 aulana Yusuf L R'& 1 X RPL 1 36 15160179

  17 15160017 oh, 3as$id L R'& 1 X RPL 1 37 15160180

  18 15160018 Lusi #nsiyyah L R'& 1 X RPL 1 38 15160181

  19 15160019 Luspi Hadimah P R'& 1 X RPL 1 39 15160182

  20 15160020 )aeli &arhatun P R'& 1 X RPL 1 40 15160183

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  15/60

  RUANG 2

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160021 Pitriyani P R'& 2 X RPL 1 21 15160125

  2 15160022 Prihatini P R'& 2 X RPL 1 22 15160126

  3 15160023 Riyanti P R'& 2 X RPL 1 23 151601274 15160024 Ri0(a &u$iyanti P R'& 2 X RPL 1 24 15160128

  5 15160025 uhammad Soni A P R'& 2 X RPL 1 25 15160129

  6 15160026 ulya Lubis L R'& 2 X RPL 1 26 15160130

  7 15160027 ulyadi L R'& 2 X RPL 1 27 15160131

  8 15160