47. do'a imam as pada hari arafah

26
Do'a Imam as pada Hari Arafah Gita Suci Keluarga Nabi Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 1. Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara semesta alam 2. Ya Allah, bagi-Mu segala pujian Pencipta langit dan bumi Pemilik keagungan dan kemuliaan Pangeran dari semua pangeran Tuhan dari semua yang dipertuhan Pencipta dari semua yang diciptakan Pewaris segala sesuatu Tak satu pun semisal Dia Pengetahuan apa pun tidak lolos dari Dia Dia meliputi segala sesuatu Dia dekat dengan segala sesuatu 3. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau Esa, Tunggal, seorang, Sendirian 4. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau Maha Pemurah, Memberi dengan Sangat Pemurah Mahaagung, memiliki keagungan Mahatinggi, meniliki ketinggian 5. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau Mahatinggi Mahaluhur Mahaperkasa kekuasaan-Nya 6. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Mengetahui Maha Bijaksana 7. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Transcript of 47. do'a imam as pada hari arafah

Do'a Imam as pada Hari Arafah

Gita Suci Keluarga Nabi

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

1. Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara semesta alam

2. Ya Allah, bagi-Mu segala pujian Pencipta langit dan bumi Pemilik keagungan dan kemuliaan Pangeran dari semua pangeran Tuhan dari semua yang dipertuhan Pencipta dari semua yang diciptakan Pewaris segala sesuatu Tak satu pun semisal Dia Pengetahuan apa pun tidak lolos dari Dia Dia meliputi segala sesuatu Dia dekat dengan segala sesuatu

3. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Esa, Tunggal, seorang, Sendirian

4. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Maha Pemurah, Memberi dengan Sangat Pemurah Mahaagung, memiliki keagungan Mahatinggi, meniliki ketinggian

5. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Mahatinggi Mahaluhur Mahaperkasa kekuasaan-Nya

6. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Mengetahui Maha Bijaksana

7. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Maha Mendengar, Maha Melihat Mahaabadi, Maha Mengetahui

8. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Maha Pemurah, Paling Pemurah Mahakelal, Paling Kekal

9. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Yang awal sebelum semua orang Yang Akhir setelah semua bilangan

10. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Yang Dekat dalam ketinggian-Nya Yang Tinggi dalam kedekatan-Nya

11. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Pemilik wibawa dan kemuliaan kebesaran dan pujaan

12. Engkau sajalah Allah Tidak ada Tuhan kecuali Engkau

Kautumbuhkan segala sesuatu tanpa akar Kau bentuk apa yang Kaubentuk tanpa tandingan Kaulahirkan apa yang dilahirkan tanpa tiruan

13. Engkaulah yang mentakdirkan segala sesuatu dengan takdirnya

Engkaulah yang memudahkan segala sesuatu semudah-mudahnya

Engkaulah yang mengatur di bawah-Mu dengan aturan

14. Engkaulah yang sekutu tidak membantu-Mu dengan penciptaan-Mu

tidak ada wazir yang menolong-Mu dalam urusan-Mu

Bagi-Mu tidak ada saksi dan bandingan

15. Engkaulah yang berkehendak dan kehendak-Mu pasti jadi

Engkaulah yang menentukan dan ketentuan-Mu pasti adil

Engkaulah yang memutuskan dan keputusan-Mu pasti benar

16. Engkaulah yang tiada tempat dapat meliputi-Mu tiada kekuasaan tegak di hadapan kekuasaan-Mu tiada bukti dan ketegangan dapat melemahkan-Mu

17. Engkaulah yang menghitung dalam bilangan segala sesuatu menjadikan batas pada segala sesuatu

dan menentukan takdir segala sesuatu

18. Engkaulah yang perihal Zat-Mu segala khayal tak mampu Perihal bagaimana-Mu segala paham tak sanggup perihal tempat Di Mana-Mu segala pandangan tak sampai

19. Engkaulah yang tidak dibatasi sehingga tak terbatas tidak terbandingkan sehingga tak ditemukan tidak melahirkan sehingga tak dilahirkan

20. Engkaulah yang tiada lawannya sehingga tiada yang melawan-Mu tiada tandingannya sehingga tiada yang menyaingi-Mu tiada bandingannya sehingga tiada yang menentang-Mu

21. Engkaulah Dia yang mulai dan mencipta yang mengadakan dan menjadikan yang sebagus-bagusnya menggelarkan

22. Mahasuci Engkau Betapa agungnya urusan-Mu! Betapa tingginya di antara berbagai tempat tempat-Mu Betapa jelas dengan kebenaran furqan-Mu

23. Mahasuci Engkau! Yang lembut – Betapa lembutnya Dikau! Yang Mahakasih – Betapa kasihnya Dikau yang Mahabijak – Betapa mengetahuinya Dikau

24. Mahasuci Engkau Sang Penguasa – betapa tak tertaklukkan Engkau Sang Maha Pemurah – betapa luasnya anugrah-Mu Sang Mahatinggi – betapa tingginya Engkau Pemilik Wibawa, Kemuliaan, Kebersihan dan Pujian

25. Mahasuci Engkau Kaubukakan tangan-Mu dengan kebaikan dari sisi-Mu diketahui petunjuk maka siapa pun bermohon kepada-Mu

untuk agama dan dunia ia mendapatkan-Mu

26. Mahasuci Engkau! Merendah di hadapan-Mu

apa pun yang terjadi dalam ilmu-Mu Menunduk karena kebesaran-Mu

apa pun di bawah arasy-Mu

Pasrah berserah diri kepada-Mu seluruh makhluk-Mu

27. Mahasuci Engkau! Engkau tidak terindra, tidak terasa

tidak teraba, tidak teperdaya tidak terjauhkan, tidak terlawankan tidak tertandingkan, tidak terbantahkan tidak terkecohkan, tidak termakarkan

28. Mahasuci Engkau! Jalan-Mu lurus rata Perintah-Mu tuntunan nyata Enghau Mahahidup, Perlindungan abadi

29. Mahasuci Engkau! Firman-Mu kepastian Ketentuan-Mu keniscayaan Kehendak-Mu keharusan

30. Mahasuci Engkau! Tiada yang dapat menolak kehendak-Mu Tiada yang dapat mengubah kalimat-Mu

31. Mahasuci Engkau! Pemenang dalam pertanda Pencipta alam semesta Penggerar semua jiwa

32. Bagi-Mu segala pujian pujian abadi seabadi-Mu

33. Bagi-Mu segala pujian pujian kekal dengan nikmat-Mu

34. Bagi-Mu segala pujian pujian sesuai karunia-Mu

35. Bagi-Mu segala pujian pujian yang menambah rido-Mu

36. Bagi-Mu segala pujian bersama pujian semua penuji dan syukur di atas syukur semua yang bersyukur

37. pujian yang layak untuk-Mu yang hanya intuk mendekatkan diri pada-Mu

38. pujian

yang mengabadikan anuggrah pertama dan mengekalkan anugrah terakhir

39. pujian yang bertambah banyak dalam perjalanan masa yang berkembang berlipat ganda

40. pujian yang tidak bisa dihitung pada malaikat pemelihara yang bertambah dalam hitungan para pencatat kitab-Mu

41. pujian yang setimbang dengan arasy-Mu yang agung dan setara dengan kursi-Mu yang tinggi

42. pujian yang disempurnakan di sisi-Mu ganjarannya yang mencakup semua pahala pahalanya

43. pujian yang lahirnya sesuai dengan batinnya yang batinnya sesuai dengan ketulusan niatnya

44. pujian yang tidak satu pun makhluk memuji-Mu seperti itu yang tidak seorang pun selain-Mu mengenal keutamaannya

45. pujian siapa pun yang berusaha menambah pujiannya akan diberi pertolongan dan siapa pun berupaya keras memenuhinya akan diberi keteguhan

46. pujian yang menghimpun pujian yang telah Kauciptakan dan mengikat pujian yang nanti akan Kauciptakan

47. pujian yang tiada pujian lebih dekat kepada-Mu daripadanya dan tiada yang lebih besar di antara yang memuji-Mu daripadanya

48. pujian yang kesempurnaannya memastikan

tambahan dengan anugrah-Mu yang terus menerus ditambahkan

sebagai karunia dari sisi-Mu

49. pujian yang sesuai dengan kemurahan wajah-Mu dan serasi dengan kebesaran keagungan-Mu

50. Tuhanku

Sampaikan salawat kepada Muhmmad dan keluarga Muhammad

yang teristimewa, yang terpilih yang dimuliakan, yang didekatkan

dengan salawat-Mu yang paling utama dan berkatilah dia

dengan keberkatan-Mu yang paling sempurna sayangilah dia

dengan kasih-sayang-Mu yang paling membahagiakan

51. Tuhanku Sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarga Muhammad salawat suci, yang tiada salawat lain lebih suci dari itu Curahkan salawat baginya salawat yang tumbuh kembang yang tiada salawat lain lebih kembang dari itu salawat yang penuh rido yang tiada salawat lain di atasnya

52. Tuhanku Sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarga Muhammad salawat yang membuatnya rido dan menambah keridoannya

salawat baginya yang membuat-Mu rido dan menambah keridoan-Mu kepadanya

salawat baginya salawat yang selainnya Engkau tidak meridoinya dan tidak Kaulihat seorang pun

pantas melakukannya

53. Tuhanku Sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarganya salawat yang mencapai rido-Mu

sambung bersambung dengan keabadian-Mu tidak habis-habisnya seperti tidak habisnya kalimat-Mya

54. Tuhanku sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarganya salawat yang meliputi

salawat pada malaikat-Mu para nabi-Mu pada rasul-Mu, orang-orang yang taat kepada-Mu

mencakup salawat semua hamba-Mu, Jin, manusia, dan siapa saja yang pantas menerima ijabah-Mu

dan menghimpun salawat semua jenis makhluk-Mu

yang Kaugelarkan dan Kauciptakan

55. Tuhanku Sampaikan salawat kepada Muhamamad dan

keluarganya salawat yang meliputi salawat yang lalu dan yang baru

Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya salawat yang membuat rido

Engkau dan semua yang di bawah-Mu salawat yang mendatangkan lagi salawat

yang Kaulipatgandakan bersamanya Kautambahkan dalam pergantian hari sebanyak-banyaknya yang tidak seorang pun dapat menghitungnya kecuali Engkau

56. Tuhanku Limpahkan juga salawat kepada keluarganya

yang paling baik dan sudah Kaupilih mereka untuk menjalankan perintah-Mu Kaujadikan mereka khazanah ilmu-Mu

penjaga agama-Mu khalifah-Mu di bumi-Nya hujjah-Mu atas hamba-Mu

Kausucikan mereka dari nista dan dosa sesuci-sucinya dengan iradat-Mu

Kaujadikan mereka wasilah menuju-Mu dan jalan menuju surga-Mu

57. Tuhanku Sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarganya salawat yang memperbanyak anugerah dan kemurahan-Mu menyempurnakan semua pemberian dan karunia-Mu memenuhi bagian dari kebaikan dan ganjaran-Mu

58. Tuhanku Sampaikan salawat kepadanya dan kepada mereka salawat yang awalnya tidak terbatas

yang batasnya tidak berujung dan akhirnya tidak terhingga

59. Tuhanku Sampaikan salawat kepada mereka salawat

setimbang arasy-Mu, sepenuh langit-Mu dan apa yang di atasnya

sejumlah bumi-Mu dan di antara keduanya

salawat yang mendekatkan mereka ke hadirat-Mu yang Kauridoi dan mereka ridoi sambung bersambung dengan bandingannya sampai selama-lamanya

60. Ya Allah Pada setiap zaman Kauteguhkan agama-Mu dengan Imam yang Kautegakkan

sebagai pembimbing hamba-Mu menara cahaya di negeri-Mu setelah Kauikatkan talinya dengan tali-Mu

Kaujadikan dia sarana menuju rido-Mu Kauwajibkan kami mentaatinya Kaularang kami menantangnya Kauperintahkan kami mengikuti perintahnya

dan menghindari larangannya Tidak boleh mendahuluinya

tidak boleh meninggalkannya Dialah perlindungan para pelindung

gua kaum beriman tali orang yang bergantung dan cahaya alam semesta

61. Ya Allah Ilhamkan kepada wali-Mu

bersyukur atas nikmat-Mu kepadanya dan ilhamkan kepada kami seperti itu juga

Berikan kepadanya dari sisi-Mu penguasa pembela

Menangkan Dia dengan kemenangan yang mudah

Tolong dia dengan tonggak-Mu yang perkasa

Tegakkan punggungnya kuatkan tangannya

Jagalah dia denagn mata-Mu

Pelihara dia dengan pemeliharaan-Mu

Bantu dia dengan para malaikat-Mu

Topang dia dengan tentara-Mu yang tak terkalahkan

62. Melalui dia tegakkan kitab-Mu, hukum-hukum-Mu

syariat-Mu dan sunnah Rasul-Mu saw

Melaui dia hidupkan ajaran-ajaran agama-Mu yang sudah dimatikan orang-orang zalim

bersihkan karat kezaliman dari jalan-Mu tepiskan bahaya dari jalur-Mu hilangkan orang-orang yang menyimpang dari jalan-Mu dan hapuskan orang-orang berbelok

dari jalur lurus-Mu

63. Lembutkan pinggangnya kepada para kekasih-Mu

Julurkan tangannya bagi musuh-musuh-Mu

Berikan kepada kami kasih dan sayangnya lembut dan santunnya

Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan dan mentaatinya berusaha memperoleh ridonya siaga menolong dan membelanya dan dengan begitu didekatkan kepada-Mu dan Rasul-Mu saw

64. Ya Allah Limpahkan kesejahteraan kepada para pecinta semua Imam yang mengakui kedudukan mereka mengikuti jalan merela menapak-tilasi jejak mereka bergantung pada tali mereka berpegang pada kepemimpinan mereka berimam keppada imamah mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati mereka menunggu hari kemenangan mereka dan mengarahkan perhatian kepada mereka urusan mereka dalam dengan salawat yang

diberkati berlimpah suci segar dan semerbak

65. Sampaikan kedamaian kepada mereka dan arwah mereka

kumpulkan urusan mereka dalam takwa Perbaiki perkara mereka kembalilah kepada mereka

Sungguh, Engkau Yang Maha Kembali dan Mahakasih dan sebaik-baiknya Pengampun dosa

Jadikan kami bersama mereka di kampung kedamaian

Dengan kasih-Mu wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

66. Ya Allah Inilah hari Arafah Hari yang kauagungkan

kaumuliakan dan Kaubesarkan

Pada hari ini kaucurahkan rahmat-Mu Kautaburkan ampunan-Mu Kaulimpahkan pemberian-Mu dan Kauanugerahkan dari kepada hamba-hamba-Mu

67. Ya Allah Akulah hamba-Mu yang kauberi nikmat

sebelum dan sesudah Kauciptakan dia Kau jadikan dia

di antara yang Kautunjukkan agama-Mu Kaubimbing dia

pada kebenaran-Mu Kaujaga dia

dengan tali-Mu Kaumasukkan dia

pada golongan-Mu Kauarahkan dia

untuk mencintai pada kekasih-Mu dan membenci musuh-musuh-Mu

68. Kemudian Kauperintahkan dia dan dia membangkang Kaucegah diia dan dia menentang Kaularang dia dari maksiat-Mu dan dia lawan

perintah-Mu sehingga melakukan larangan-Mu

Bukan karena ingin memberontak kepada-Mu Bukan pula karena takabur pada-Mu Tetapi hawa nafsunya membawanya kepada apa yang Kaupisahkan

dan kepada apa yang Kauperingatkan Musuh-Mu dan musuhnya membantunya berbuat itu Jadi berlaku lancanglah dia

sambil mengetahui ancaman-Mu mengharap ampunan-Mu percaya pada maaf-Mu

Padahal mengingat karunia-Mu kepadanya dan yang paling berhak untuk tidak melakukannya

69. Inilah aku di hadapan-Mu

kecil, hina, dina, rendah dan ketakutan mengakui dosa besar yang sudah aku lakukan

dan kesalahan banyak yang sudah aku kerjakan berlindung pada maaf-Mu bersandar pada kasih-Mu berkeyakinan tidak ada seorang pun

yang melindungiku dari-Mu tidak ada seorang pun

yang membelaku dari-Mu

70. Maka kembalilah kepadaku seperti Engkau kembali

kepada orang yang berbuat dosa dengan menutupi kesalahan mereka

Berikan kepadaku ampunan-Mu seperti yang Kauberikan kepada orang yang menghempaskan

dirinya di hadapan-Mu Anugerahkan kepadaku

apa yang tidak berat bagi-Mu untuk kauberikan

kepada orang yang mengharapkan ampunan-Mu

71. Berikan kepadaku pada hari ini bagian untuk memperoleh bagian rido-Mu

Jangan tolakkan aku dalam keadaan hampa dari apa yang dibawa kembali

oleh hamba-hamba-Mu yang beribadat kepada-Mu

72. Jika aku tidak dapat mempersembahkan amal saleh seperti yang mereka persembahkan

Aku telah mempersembahkan pengesaan-Mu menolak segala

petanding serikat dan sekutu

aku datang kepada-Mu dari pintu yang Kauperintahkan untuk dimasuki

Aku telah mendekati-Mu dengan cara yang tidak seorang pun dapat mendekati-Mu kecuali dengan itu

73. Kemudian aku menyusulnya dengan kembali kepada-Mu dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapan-Mu bersangka baik kepada-Mu

percaya penuh pada apa yang ada di sisi-Mu dilengkapi dengan harapan kepada-Mu sebab jarang sekali orang yang mengharap-Mu dikecewakan!

74. Aku bermohon kepada-Mu dengan permohonan orang yang rendah, hina malang, sengsara ketakutan, mencari perlindungan semua itu dengan merasa gentar dan pasrah

mencari naungan dan perlindungan bukan dengan mebanggakan takabur

orang yang takabur atau membanggakan syafaat dari pemberi syafaat

75. Karena aku masih saja yang terkecil dan yang paling kecil yang terhina dari yang paling hina sekecil debu atau lebih rendah dari itu

Wahai Dia yang tidak tergesa-gesa menghukum pedosa!

Wahai Dia yang tidak menghambat orang-orang yang hidup mewah

Wahai Dia yang memberi karunia dengan menyelamatkan orang yang tergelincir dan memberi tangguh para pedosa

76. Akulah orang salah, yang mengakui dosa melanggar dan tergelincir

77. Akulah orang yang berani datang kepada-Mu

78. Akulah orang yang menentang-Mu dengan sengaja

79. Akulah orang-orang yang bersembunyi dari hamba-hamba-Mu tetapi terang-terangan melawan-Mu

80. Akulah orang yang gentar kepada hamba-hamba-Mu tetapi merasa aman dari-Mu

81. Akulah orang yang tidak takut pada siksa-Mu dan tidak gentar akan hukuman-Mu

82. Akulah orang yang berbuat jahat terhadap dirinya!

83. Akulah orang yang tergadai karena bencananya!

84. Akulah orang yang kurang rasa malu!

85. Akulah orang yang banyak menderita!

86. Demi hak dia yang kauistimewakan di antara makhluk-Mu dan demi dia yang Kaupilih untuk diri-Mu

Demi hak dia yang telah Kaupilih di antara ciptaan-Mu dan dia yang Kautugaskan melaksanakan perintah-Mu

Demi hak dia yang Kausambungkan ketaatannya dengan ketaatan kepada-Mu

dan dia yang Kaujadikan menentangnya sama dengan menentang-Mu

Demi hak dia yang Kaudampingkan kecintaannya dengan kecintaan kepada-Mu dan dia yang Kaukaitkan permusuhannya dengan permusuhannya kepada-Mu

Lindungilah aku hari ini dengan perlindungan yang Kaberikan kepada orang yang berdosa kepada-Mu

seraya melepaskan diri dari dosa-dosanya dan berlindung dalam ampunan-Mu seraya bertaubat

87. Peliharalah daku seperti Kaupelihara orang yang mentaati-Mu

yang dekat keharidat-Mu yang tinggi kedudukannya di sisi-Mu

88. Pilihlah daku saja seperti Kaupilih hanya orang yang memenuhi janji-Mu

memelahkan dirinya hanya untuk-Mu berusaha keras menggapai rido-Mu

89. Jangan siska aku karena kelalaian di hadapan-Mu

melewati batas dalam batas-batas-Mu dan melanggar hukum-hukum-Mu

90. Jangan dorong aku perlahan-lahan ke arah kehancuran seperti orang yang tidak memberikan kebaikan

yang ada padanya dan tidak berserta-Mu

untuk mengalirkan nikmatnya padaku

91. Bangunkan aku dari tidurnya orang yang taat dari mengantuknya orang yang berlebihan

dari kealpaan orang yang ditelantarkan

92. Ambillah hatiku ke tempat Kaugerakkan orang yang taat Kauhambakan orang yang beribadat Kauselamatkan orang yang lengah

93. Lindungilah aku dari apa pun yang menjauhkan aku dari-Mu

menghalangi antara aku dan bagianku dari-Mu dan menyimpangkan daku

dari apa yang aku usahakan dari sisi-Mu

94. Mudahkan bagiku jalan kebaikan menuju-Mu untuk berlari padanya

sesuai dengan yang Kauperintahkan dan merindukan apa yang Kaukehendaki

95. Jangan binasakan daku bersama orang yang Kaubinasakan di antara orang yang melalaikan

apa yang Kauancamkan

96. Jangan binasakan daku bersama orang yang Kaubinasakan

karena menampakkan dirinya di hadapan murka-Mu

97. Jangan Kaulenyapkan daku bersama orang yang Kaulenyapkan

Di antara orang yang berpaling dari jalan-Mu

98. Selamatkan kami dari banjir fitnah Loloskan aku dari cengkraman bencana Lindungilah daku dari siksaan penangguhan

99. Berikan jarak antara aku dengan musuhku yang menyesatkan daku dan hawa nafsu yang mencelakakan daku serta kekurangan yang menguasaiku!

100. Jangan Engkau berpaling dariku seperti berpalingnya Engkau dari orang yang tidak Kauridoi sesudah mendapatkan murka-Mu

101. Jangan biarkan daku kehilangan harapan kepada-Mu sehingga rasa putus asa akan rahmat-Mu

menguasai diriku

102. Jangan beri daku yang tak sanggup kami pikul

agar tak Kauberatkan daku untuk menanggung kelebihan cinta-Mu

103. Jangan kirimkan dari-Mu utusan yang tidak ada kebaikan padanya tidak Kauperlukan dan tidak akan kembali kepada-Mu

104. Jangan lemparkan daku seperti Kaulemparkan

orang yang jatuh dari mata pemeliharaan-Mu

dan diliputi kehinaan dari sisi-Mu Tarik tanganku dari

kejatuhan orang yang terpental ketakutan orang yang tersesat ketergelinciran orang yang tertipu dan bencana orang yang binasa

105. Selamatkan daku dari ujian yang Kauberikan kepada berbagai tingkat karunia-Mu

Sampaikan daku pada tingkat tertinggi dari orang yang kauperhatikan kauberi nikmat dan Kauridoi

Lalu Kauhidupkan dia dalam keadaan mulia Dan kaumatikan dalam keadaan bahagia

106. Lingkari daku dengan lingkaran keterlepasan dari apa saja yang menghapuskan kebaikan dan menghilangkan keberkahan

107. Masukkan dalan hati kami pengendalian diri dari kejelekan keburukan dan kehinaan kejahatan

108. Jangan palingkan kami dari apa pun yang membuat-Mu rido karena sesuatu yang tidak dapat kami capai ranpa-Mu

109. Cabutlah dari hatiku kecintaan kepada dunia yang rendah

yang menghalangi kami untuk memperoleh apa yang ada di sisi-Mu

yang memalingkan kami

dari mencari wasilah pada-Mu yang mengalihkan kami

dari mendekatkan diri kepada-Mu

110. Hiasilah diriku dengan kesendirian dalam merintih kepada-Mu siang dan malam

111. Karuniakan kepadaku penjagaan yang mendekatkan daku

pada rasa takut pada-Mu yang mencegah kami

dari melakukan larangan-Mu yang membebaskan kami

dari belenggu perbuatan dosa

112. Anugerahkan kepadaku pensucian dari kotoran kemaksian Hilangkan dariku

karat-karat kesalahan Busanai daku

dengan busana kesejahteraan Selendangi daku

dengan selendang kebebasan Bungkuslah daku

dengan limpahan kenikmatan Tutuplah daku

dengan karunia dan anugerah-Mu

113. Kokohkan daku dengan taufik-Mu dan bimbingan-Mu

Bantulah daku untuk berniat yang tulus

berbicara yang menyenangkan beramal yang dipandang baik

Janganlah percayakan daku pada daya dan kekuatanku

tanpa daya dan kekuatan-Mu

114. Jangan hinakan daku pada hari kebangkitan aku

untuk menemui-Mu jangan permalukan daku di hadapan para kekasih-Mu Jangan buat aku lupa untuk mengingat-Mu Jangan hilangkan diriku syukur pada-Mu

atas nikmat-Mu Tetapi tanamkan dia

dalam hatiku pada saat lupa dan ketika orang-orang jahil alpa

Ilhamkan kepadaku

kemampuan untuk memuji-Mu atas apa yang telah Kaulakukan untukku dan untuk mengakui apa yang telah Kauberikan padaku

115. Jadikalah kerinduanku kepada-Mu di atas kerinduan semua perindu

dan pujianku kepada-Mu di atas pujian para pemuji

116. Jangan Engkau tinggalkan daku ketika aku sangat memerlukan-Mu

Jangan binasakan daku karena apa yang telah kelakukan pada-Mu

Jangan hempaskan daku seperti Kauhempaskan orang-orang yang menentang-Mu karena aku berserah diri pada-Mu

Aku tahu segala bukti ada pada-Mu Engkau lebih dahulu memberi karunia Engkau lebih biasa berbuat baik paling layak ditakuti paling layak mengampuni

Sungguh, lebih dahuku Kaumaafkan daripada Kausiksa lebih cepat Kaututupi daripada Kausebarkan

117. Hidupkan aku dalam kehidupan yang baik yang meliputi apa yang aku inginkan yang menyampaikan daku pada apa yang aku cintai yakni, aku tidak melakukan apa yang Kaubenci

dan tidak melanggar apa yang Kaularang Matikan daku seperti kematian dia

yang cahayanya cemerlang di hadapan dan di sebelah kanannya

118. Hinakan aku di hadapan haridat-Mu Mulaikan daku di sisi makhluk-Mu Rendahkan daku ketika berdua bersama-Mu Angkatlah ditengah-tengah hamba-Mu Bebaskan dari keperluan

kepada orang yang tidak memerlukanku Tambahkan selalu keperluan dan kebutuhan kepada-Mu

119. Lindungilah aku dari cercaan musuh kedatangan bencana kehinaan dan derita

Lindungilah daku

ketika Kaulihat apa yang kulakukan dengan perlindungan dia yang mampu berbuat keras sekiranya tidak ada maafnya yang menyiksa pelaku kejahatan sekianya tidak ada kesabarannya

120. Jika Engkau bermaksud menurunkan ujian dan keburukan

selamatkan daku yang berlindung kepada-Mu Karena Engkau tidak mempermalukan daku

di dunia-Mu maka jangan permalukan aku,

seperti itu di akhirat-Mu

121. Genapkanlah permulaan anugerah-Mu dengan ujungnya

dan karunia-Mu dahulu dengan yang barunya

Jangan panjangkan bagiku masa yang mengeraskan hatiku

Jangan pukul daku dengan pukulan yang menghilangkan wibawaku

Jangan datangkan kepadaku kehinaan yang mengecilkan derajatku

atau kekurangan yang mengaburkan kedudukanku

122. Jangan takuti aku dengan rasa takut yang membuatku putus asa dengan kegentaran yang membuatku ketakutan Jadikan ketentuanku pada ancaman-Mu

Kekhawatiranku pada tiadanya maaf-Mu dan peringatan-Mu

Jadikan kegentaranku ketika membaca ayat-ayat suci-Mu

123. Makmurkan malamku dengan bangunku di dalamnya

untuk beribadat kepada-Mu dengan kesendianku untuk bertahajud pada-Mu dengan perhatianku hanya

untuk bersandar kepada-Mu dan menyampaikan hajatku kepada-Mu

dengan permohonanku kepada-Mu untuk membebaskan aku dari api neraka-Mu dan lindungi daku dari siksa yang diterima para penghuninya

124. Jangan biarkan daku terjerumus dalam kedurhakaan Jangan biarkan daku terjebak dalam kelalaian sampai waktu yang ditentukan Jangan jadikan daku pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran hukuman bagi orang yang memberikan perhatian cobaan bagi orang yang menggunakan penalaran Jangan perdayaan daku seperti orang yang Kauperdayakan Jangan gantikan daku dengan salainku Jangan tukarkan namaku Jangan ubah tubuhku Jangan jadikan daku olok-olok bagi makhluk-Mu cemoohan di hadapan-Mu pencari apa pun pencari rido-Mu melakukan apa pun kecuali melakukan pembalasan-Mu

125. Berikan kepadaku sejuknya maaf-Mu manisnya kasih-Mu ketenangan-Mu, ketentraman-Mu surga kenikmatan-Mu

Perkenankan daku merasakan melalui limpahan keluasan anugerah-Mu lezatnya melakukan apa yang kaucintai dan berusaha mengerjakan apa yang mendekatkanku kepada-Mu dan di sisi-Mu Anugerahkan bagiku hadiah dari hadiah-Mu

126. Jadikan perdaganganku penuh keuntungan kembaliku tanpa kerugian

Penuhilah daku dengan ketakutan akan kehadiran-Mu Rindukan daku pada perjumpaan dengan-Mu Izinkan daku bertaubat yang tulus kepada-Mu

sehingga tidak tersisa lagi dosa besar dan kecil sehingga tidak tertinggal lagi dosa terang dan tersembunyi

127. Cabutlah dari dadaku kebencian kepada orang-orang beriman Lembutkan hatiku kepada orang-orang kekhussyukan Perlakukan daku

seperti Kauperlakukan orang-orang yang berbuat kebajikan Hiasi daku dengan perhiasan orang-orang yang bertakwa Jadikanlah daku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian dan kenangan yang berkembang bagi orang-orang yang hidup belakangan Bawalah kami ke daratan tempat terhimpun orang-orang yang paling dahulu beriman

128. Sempnrnakan Limpahan rahmat-Mu bagiku Rangkaikan kemurahannya untukkku Penuhi dengan karunia-Mu tanganku Kirimkan hadiah agung-Mu padaku Jadikan daku tetangga

dengan yang paling baik di antara para kekasih-Mu dalam surga yang telah Kauhias untuk para pilihan-Mu

Busanai daku dengan anugerah-Mu yang mulia Berguncang di tempat-tempat yang disediakan untuk kecintaan-Mu

129. Beri daku dari sisi-Mu peristirahatan untuk aku tempati dan kuperoleh ketentraman persinggahan

untuk aku datangi dan kudapatkan kesejukan Jangan balas daku

sebanding dengan dosa-dosa besarku Jangan binasakan daku

pada hari seluruh rahasia diungkapkan Hilangkan dariku

segala keraguan dan kebimbangan Jadikan bagiku jalan dalam kebenaran

dari setiap rahmat-Mu Curahkan bagian karunia dari ganjaran-Mu penuhi daku dengan bagian kebaikan

dari karunia-Mu

130. Jadikan hatiku

percaya hanya pada apa yang ada di sisi-Mu perhatianku

tercurah hanya pada milik-Mu Gerakkan daku untuk beramal

seperti Kaugerakkan kekasih-Mu yang suci Basahi hatiku dengan ketaatan kepada-Mu

pada hari berguncang akal pikiran dan himpunkan dalam diriku

kekayaan, kebajikan

ketenangan, keselamatan kesehatan, kelegaan ketentraman, kesejahteraan!

131. Jangan hapuskan kebaikanku karena tercemari kemaksiatanku kepada-Mu

Jangan hapuskan ibadat dalam kesunyianku karena dorongan cobaan-Mu

jaga wajahku dari meminta kepada seorang pun di dunia

Jauhkan aku dari mengemis kepada orang durhaka

132. Jangan jadikan daku pendukung orang zalim tangan dan pembela untuk menghapuskan kitab-Mu

Belalah daku dari tempat yang tidak kuketahui dengan pembelaan yang menjaga daku

Bukakan bagiku pintu taubat-Mu kasih-sayang-Mu santunan-Mu dan rezeki-Mu yang luas

Sungguh, aku termasuk yang merindukan-Mu Sempurnakan kepadaku karunia-Mu Sungguh, Engkau sebaik-baiknya pemberi karunia

133. Jadikan sisa umurku dalam haji dan umrah yang mencari rido-Mu

Wahai Tuhan semesta alam Sampaikan salawat kepada Muhammad

dan keluarganya yang baik dan suci Salam baginya dan bagi mereka

kekal selama-lamanya

Sumber : Buku Gita Suci Keluarga Nabi