3Sejarah Matematik

download 3Sejarah Matematik

of 78

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3Sejarah Matematik

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  1/78

  1

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  2/78

  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik

  2

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  3/78

  Sejarah Matematik

  Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan

  Babylonia, kemudiannya berkembang ke Greece.

  Penulisan Matematik dalam Greek Purba

  diterjemahkan kepada bahasa Arab.

  3

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  4/78

  Pada masa yang sama, Matematik di Indiaditerjemahkan kepada Bahasa Arab.

  Kemudian, kebanyakan daripadanyaditerjemahkan kepada Bahasa Latin dandigunapakai di Eropah Barat.

  Sejarah perkembangan Matematik bolehdibahagikan kepada 4 peringkat.

  4

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  5/78

  5

  Peringkat Pertama (sebelum 400 SM)

  Peringkat Ke-2 (400 SM 1700 TM)

  Peringkat Ke-3 (1700 TM 1900 TM)

  Peringkat Ke-4 (1900 TM kini)

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  6/78

  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda

  atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh Matematik Yunani menemui sistem teoriMatematik yang pertama.

  6

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  7/78

  Peringkat Ke-2 (400 SM 1700 TM)

  Merupakan perkembanganAritmetik, Geometri,

  Algebra dan Trigonometri ke tahap yangmantap, menjadi satu sistem yang sempurna.

  7

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  8/78

  Peringkat Ket-3 (1700 TM 1900

  TM) Peringkat perkembangan Matematik tradisi ke

  peringkat perubahan dan penemuan.

  Pada tahap ini, banyak bidang, teori dan hukumbaru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokohMatematik khasnya dari negara-negara barat.

  Antara bidang Matematik yang baru ditemui ialahGeometri Koordinat, Kalkulus dan rumus-rumusKalkulus.

  8

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  9/78

  Peringkat Ke -4 (1900 TM kini) Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan

  peringkat perkembangan Matematik daripada konkritkepada abstrak.

  Dalam tempoh ini, teori-teori baru ditemui olehtokoh-tokoh Matematik untuk digunakan dalambidang Sains Teknologi, Ekonomi dan Sosiologi.

  Di antaranya adalah Kebarangkalian, Teori Set,

  Teori Nombor, Penaakulan Mantik dan Logik.

  9

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  10/78

  Matematik juga boleh dilihat dalam 6peringkat kronologi

  10

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  11/78

  Babylonian, Egyptian and Native

  American Periods (3000 BC - 601 BC) Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana

  matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masaawal Sumeria sehingga permulaan ZamanKeyunanian.

  Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakansemasa pembinaan, pengukuran, mencatat rekod danpenciptaan kalendar.

  11

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Babyloniahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mesopotamiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Iraqhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sumerhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sumerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Iraqhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mesopotamiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Babylonia
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  12/78

  Berbeza dengan kekurangan sumber matematik

  Mesir, pengetahuan kita tentang matematikBabylonia berasal daripada melebihi 400buah tablet lempung yang diekskavasi sejak daridekad1850-an.

  12

  The Babylonian mathematical tablet Plimpton 322, dated to 1800 BC.http://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322http://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322http://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesir
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  13/78

  Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku, tablet-tablet

  itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dandibakar di dalam ketuhar atau melalui habamatahari.Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerjasekolah yang disemak

  Kebanyakan batu bersurat tersebut bertarikh dari1800 hingga ke 1600 SM, dan meliputi topik yangtermasuk pecahan, algebra, kuadratik dan kuasatiga, teorem Pythagoras, dan pengiraan tigaan

  Pythagoras dan mungkin juga fungsi trigonometri

  13

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketuhar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mataharihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pecahan_(matematik)http://ms.wikipedia.org/wiki/Algebrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Persamaan_kuadratikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Persamaan_kuadratikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Algebrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pecahan_(matematik)http://ms.wikipedia.org/wiki/Mataharihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketuhar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  14/78

  Batu bersurat tanah liat Babylon YBC 7289 dengan anotasi.Pepenjuru menggambarkan anggaran punca kuasa dua 2 dalamempat angka perenam-puluhan, yang sekitar enam angka

  perpuluhan.1 + 24/60 + 51/602 + 10/603 = 1.41421296...

  14

  Batu bersuratBabylon YBC 7289memberikan suatupenganggarantepat kepada hampir

  enam tempatperpuluhan.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Perpuluhanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perpuluhanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  15/78

  Sistem pernomboran mereka mempunyai nilaitempat dengan asas 60.

  Asas 60 ini membawa kepada pembahagianbulatan kepada 360 bahagian yang sama besaryang kini dikenali sebagai darjah (degree)

  15

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  16/78

  Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada

  60 bahagian iaitu minit.Ahli Astronomi Greek, Ptolemy

  menggunakan sistem ini untuk

  menghasilkan minit, saat dan sukatandarjah.

  Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapiboleh mewakili pecahan, kuasa dua, puncakuasa dua dan punca kuasa tiga.

  16

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  17/78

  Topik yang diperkenalkan oleh MatematikBabylon

  Aritmetik

  Algebra

  Geometri

  Trigonometri

  17

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  18/78

  Matematik Mesir diperoleh daripada tulisan padapapyrus (kertas yang dibuat daripada pokok papyrus

  yang tumbuh di Lembah Nil.)

  18

  Rhind Mathematical PapyrusBritish Museum, London

  http://en.wikipedia.org/wiki/British_Museumhttp://en.wikipedia.org/wiki/British_Museum
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  19/78

  Papirus Rhind merupakan sebuah manual arahandalam aritmetik dan geometri. Sebagai tambahan

  untuk memberi rumus luas dan kaedah bagipendaraban, pembahagian dan menggunakan unitpecahan. Ia juga menunjukkan bagaimana untukmenyelesaikan persamaan linear tertib

  pertama begitu juga denganjanjangaritmetik dan geometri.

  19

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Papirus_Rhind&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_linear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Janjang_aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Janjang_aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Geometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Geometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Janjang_aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Janjang_aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Janjang_aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_linear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_linear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_linear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Papirus_Rhind&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Papirus_Rhind&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Papirus_Rhind&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  20/78

  Moscow Papyrus

  Teks matematik tertua Seperti teks matematik purba lain, ia

  mengandungi apa yang kita kenali sebagai"permasalahan perkataan" atau "ceritapermasalahan", yang digunakan sebagai hiburan.

  Satu permasalahan dikira penting kerana iamemberikan cara untuk mencari isi

  padufrustum

  20

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frustum&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Frustum&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  21/78

  21

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  22/78

  22

  Moscow Mathematical Papyrus

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  23/78

  Orang-orang Mesir merekacipta cara merekasendiri untuk menulis, dikenali hieroglyphics

  (tulisan mesir purba kala) dan sistempernomboran ini berbentuk gambar-gambar.

  23

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  24/78

  24

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  25/78

  25

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  26/78

  Mereka mengukur menggunakan kaedah yang

  unik iaitu meregangkan tali.

  Unit asas yang digunakan oleh orang-orang Mesiruntuk mengukur panjang adalah kubit,di mana

  jaraknya adalah dari siku seseorang sehinggakepada hujung jari hantu.

  26

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  27/78

  Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan

  dan isipadu bagi kubus, kotak, silinder dansebagainya.

  Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalahlebih kurang 365 hari.

  Setahun dibahagikan kepada 12 bulan

  12 bulan dibahagikan kepada 3 bulan iaitu musimbanjir , musiam menanam dan musim menuai.

  Setiap bulan mengandungi 30 hari.

  27

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  28/78

  Greek, Roman and Chinese

  Periods (600 BC - 499 AD)

  28

  Matematik Greek dianggap dimulakanoleh Thales (k.k.. 624 k.k. 546 SM)

  dan Pythagoras (k.k. 582 k.k. 507 BC) walaupuntakat pengaruh mereka masih dipertikaikan.

  Mereka mungkin dipengaruhi oleh idea-idea Mesir, Mesopotamia, dan India.

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Thales&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Babylonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Babylonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Thales&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  29/78

  29

  Tamadun Greek mempunyai Pecahan dan beberapaNombor Bukan Nisbah (irrational numbers),terutamanya .

  Sumbangan besar orang-orang Greek adalah EuclidsElements danApolloniusConic Sections.

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  30/78

  Mereka menggunakan kaedah ad hoc untukmembina sebuah bulatan atau elips danmengembangkan sebuah teori kon yangmenyeluruh

  30

  Apollonius of Perga made significant advancesin the study ofconic sections.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Elipshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Konhttp://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Pergahttp://en.wikipedia.org/wiki/Conic_sectionshttp://en.wikipedia.org/wiki/Conic_sectionshttp://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Pergahttp://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Pergahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Konhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Elips
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  31/78

  Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikanmasalah-masalah seperti mengira ketinggian piramid

  dan jarak kapal dari pantai.

  Menurut ulasan Proclus tentang Euclid, Pythagoras

  mengemukakan teorem Pythagorus danmembina tigaan Pythagorus melalui algebra.

  31

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Geometrihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Proclus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Euclidhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Euclidhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Proclus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Geometri
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  32/78

  Bukti-bukti abstrak tercatat yang pertama adalahdalam bahasa Greek, dan semua kajian logik yang

  masih wujud berasal daripada kaedah-kaedah yangdisediakan olehAristotle.

  Dalam karyanya, Unsur-unsur, Euclid menulissebuah buku yang telah dipergunakan sebagai buku

  teks matematiks di seluruh Eropah, Timur Dekat,danAfrika Utara selama hampir dua ribu tahun.

  Selain daripada teorem-teorem geometri yang biasaseperti teorem Pythagorus, Unsur-unsurmerangkumi

  suatu bukti yang menunjukkan bahawa punca kuasadua adalah suatu nisbah, dan bilangan nomborperdana adalah tidak terhingga.

  32

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Aristotlehttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsur-unsur_Euclid&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Euclidhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Dekathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utarahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorem_Pythagorus&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Dekathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Dekathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Dekathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Euclidhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsur-unsur_Euclid&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsur-unsur_Euclid&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Unsur-unsur_Euclid&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Aristotle
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  33/78

  Salah seorang daripada tiga ahli Matematik yanghebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-

  212 BC).

  Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata

  ketenteraan.

  Diberitakan bahawa Archimedes berjaya menciptacara untuk menguji penurunan nilai bagiketulan emas.

  33

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  34/78

  Sumbangan kaum Roman hanyalah nombor Roman

  dan Pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal(asas 12).

  Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka

  menetapkan idea-idea tentang tahun lompat setiapempat tahun.

  34

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  35/78

  Chou Pei Suan Chingdianggap sebagai

  dokumen Matematik China tertua Chou Pei merujuk kepada penggunaan gnomon

  dalam kajian laluan langit yang membulat

  Menitik berat dalam perhitungan astronomi Menerangkan sifat segi tiga tepat, kegunaan

  pecahan

  35

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  36/78

  Dinasti Han (206 BCAD 221)

  Buku Chui Chang Suan Shu atauNine Chapters onMathematical Art (Sembilan Bab pada KesenianMatematik adalah hampir sama tua dengan ChouPei

  Ia mengandungi masalah 246 perkataan,termasuk pengukuran, pertanian, perniagaan ,perkongsian , percukaian , perhitungan ,kejuruteraan , penyelesaian persamaan serta

  sifat segi tiga tepat.

  36

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Hanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembilan_Bab_pada_Kesenian_Matematik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembilan_Bab_pada_Kesenian_Matematik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembilan_Bab_pada_Kesenian_Matematik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembilan_Bab_pada_Kesenian_Matematik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Hanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Hanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Han
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  37/78

  Sistem angka rod, digit dari 1 hingga 9

  37

  Sembilan gandaan sepuluh yang pertama

  Contoh 56, 789 ditulis sebagai

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  38/78

  Nombor-nombor ini menggunakan sistem

  perpuluhan, supaya nombor 123 dituliskan (dariatas ke bawah) sebagai lambang untuk 1 diikutioleh angkanya untuk seratus, kemudian angkanyauntuk 2 diikuti oleh angka untuk sepuluh,akhirnya angka untuk 3.

  Ini adalah sistem bilangan yang termaju di duniadan membenarkan pengiraan diangkutkan

  pada suan pan atau sempoa Cina.

  38

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Suanpan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sempoa_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sempoa_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sempoa_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sempoa_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Suanpan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Suanpan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Suanpan&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  39/78

  39

  Penerangan tentang penomboran Cina tidak akan

  lengkap tanpa merujuk penggunaan pecahan.

  Penemuan penyebut sepunya terkecil

  Penekanan terhadapyin danyang menjadikannya

  lebih mudah untuk mengikut petua bagi

  manipulasi pecahan

  Memperpuluhankan pecahan

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  40/78

  40

  Liu Hui memberi nilai sehingga 5 tempat

  perpuluhan

  Zu Chongzhi menghitung sehingga 7 tempat

  perpuluhan

  http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Huihttp://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhihttp://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Huihttp://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Hui
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  41/78

  Hindu and Arabian Period (AD

  500 - 1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC

  tetapi mengikut rekod Matematik ianya daripada 800

  BC sehingga AD 200.

  Pada abad ketiga, simbol Brahmi iaitu 1, 2, 3, ..., 9adalah signifikan sebab bagi setiap nombor, adasimbol tersendiri.

  41

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  42/78

  Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masaitu, tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu

  menggunakan simbol-simbol Brahmi bersamatanda kedudukan (positional notation).

  Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalamAlgebra.

  Mereka mengetahui bahawa Persamaan Kuadratik

  mempunyai dua penyelesaian / jawapan dan merekajuga pandai menganggar nilai .

  42

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  43/78

  Semasa tempoh matematik India klasik (400M

  hingga 1200M), sumbangan-sumbangan pentingtelah dibuat oleh sarjana-sarjanaseperti Aryabhatta, Brahmagupta,dan Bhaskara II.

  43

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Aryabhatta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmagupta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhaskara_II&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhaskara_II&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhaskara_II&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhaskara_II&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmagupta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Aryabhatta&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  44/78

  Beberapa bidang matematik yang dikaji di India kunodan Zaman Pertengahan termasuklah:

  Aritmetik

  Sistem perpuluhan

  Nombor negatif

  Sifar sistem nombornotasi kedudukan moden

  nombor-nombor titik apungan

  teori nombor

  Infiniti

  nombor transfinit

  nombor tak nisbah

  44

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Aritmetikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_perpuluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_negatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=0_(angka)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_nombor&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Notasi_kedudukan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Titik_apungan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_nomborhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Infinitihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_transfinit&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nombor_tak_nisbahhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_transfinit&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_transfinit&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_transfinit&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Infinitihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_nomborhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_nomborhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_nomborhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Titik_apungan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Titik_apungan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Titik_apungan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Notasi_kedudukan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Notasi_kedudukan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Notasi_kedudukan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_nombor&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_nombor&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_nombor&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=0_(angka)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_negatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_negatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_negatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombor_negatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_perpuluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_perpuluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_perpuluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Aritmetik
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  45/78

  Salah seorang berbangsa Arab, Omar Khayyam banyakmenggunakan Nombor Bukan Nisbah dan inibertentangan dengan pendapat orang-orang Greekberkenaan nombor.

  Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab didalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yangbernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi.

  Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden

  dan algoritma moden.Al Khwarizmi berjaya menyelesaikanPersamaan Kuadratik.

  Dalam pada itu, beliau juga menerangkan jawapan dalam

  bentuk Geometri. 45

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  46/78

  Transition Period (1200 1599)

  Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalamkeadaan 'transitional di antara tamadun awal denganzaman Renaissance.

  Pada awal 1400an the Black Death membunuh lebihdaripada 70% daripada penduduk Eropah. Jangkamasa

  antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance,telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepadapemikiran berteraskan Matematik.

  46

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  47/78

  Edisi bercetak yang pertama berkenaan Euclids

  Elements dalam Bahasa Latin diterbitkan padatahun 1482.

  Perkembangan terhebat pada masa itu adalahpenemuan Teori Astronomi oleh NicolausCopernicus danJohannes Kepler.

  47

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  48/78

  Century of Enlightenment

  (1600 1699) Perkembangan bijak pandai, dalam teknologi dan

  pengetahuan berlaku pada masa ini.

  Antara sumbangan yang hebat adalah seperti:

  Segitiga Pascal (Blaise Pascal),

  Logik (Gottfried Leibniz),

  Penaakulan Deduktif (Galileo Galilei),Alat Mengira (Johan Napier),

  48

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  49/78

  Simbol (John Wallis),

  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler andNapier),

  Nombor Perdana (Fermat),

  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (ReneDescartes),

  Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal)

  danBahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes).

  49

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  50/78

  Early Modern Period (1700

  1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada

  Matematik moden.

  Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlakupada masa ini.

  Sejarah menunjukkan bahawa Matematik yang kitapelajari semasa di sekolah menengah adalahdihasilkan pada masa ini.

  50

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  51/78

  Di antara topik-topik yang terlibat adalah:

  Boolean algebra (George Boole),

  Formal Logic (Bertrand Russel),

  Principia Mathematica (Alfred North Whitehead),

  logical proof(Charles Dodgson),

  probability, calculus and complex numbers (Abrahamde Moivre),

  number theory (Leonhard Euler),

  connection between probability and (Compte de

  Buffon),calculus and number theory (Lagrange),

  non-Euclidean Geometry (Johann Lambert) dan sistemMetrik direkacipta.

  51

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  52/78

  Modern Period (1900

  sekarang) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada

  abad yang lalu.

  Diantara penemuan Matematik adalah:

  Twenty-Three famous problems (Hilbert),

  Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan),

  52

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  53/78

  General theory of relativity (Einstein),Algebra (Emmy Noether),

  Godels Theorem, komputer elektronik yang pertama

  Game Theory (John von Neumann),

  Continuum Hypothesis (Cohen),

  Development of BASIC (John Kemeny, Thomas Kurtz),personal computer Apple II, dan sebagainya.

  53

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  54/78

  Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli Matematik di seluruh dunia yang

  menyumbang kepada perkembangan Matematik.

  Berikut merupakan nama-nama besar dalam duniaMatematik :

  54

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  55/78

  Pythagoras (569 BC

  475 BC) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan

  merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek.

  Pengikut-pengikut setia beliau bergelarBrotherhood of Pythagoreans, terdiri daripadalelaki dan perempuan dan mereka menumpukansepenuh masa mengkaji Matematik.

  Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati /tulin, di mana mereka tidak makan kacang keranapada fikiran mereka, kacang bukan benda yangsepenuhnya tulin.

  55

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  56/78

  Pythagoreans berminat dalam falsafah terutamafalsafah dalam muzik dan Matematik.

  Menurut mereka, muzik mengeluarkan bunyi yangmempunyai makna dan Matematik pula mempunyai

  cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkaraberlaku.

  Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya

  membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalahbenar.

  56

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  57/78

  Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk

  Geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapamembuktikan apa, disebabkan kumpulan ini inginmerahsiakan semua penemuan.

  Mereka menemui Nombor Bukan Nisbah (irrationalnumbers).

  57

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  58/78

  Euclid (325 BC

  265 BC) Beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk

  beberapa ketika.

  Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui.

  Euclid hidup dalam masa 300 BC.

  Beliau belajar di Akademi Plato di Athens, di manadia banyak belajar tentang Matematik danseterusnya terkandung dalam buku beliau.

  58

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  59/78

  Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana.

  Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahumembuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikanmelalui penggunaan logik dan alasan (reason).

  Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hariini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya'The Elements.

  The Elements juga mengandungi permulaan bagiTeori Nombor.

  59

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  60/78

  The Euclidean Algorithm yang selalunya dirujuksebagai Euclid's Algorithm digunakan untuk

  menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi duanombor integer.

  Ini adalah salah satu daripada Algoritma yang tertua,

  juga terkandung dalam Euclid's Elements.

  Salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi

  asas tentang titik, garisan dan bentuk-bentuk.

  Kemudiannya, beralih kepada penggunaan geometriuntuk membuktikan sesuatu.

  60

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  61/78

  Buku Euclid seterusnya adalah mengenai Matematik

  lanjutan, berkenaan bagaimana segitiga dan bulatandihasilkan, begitu juga tentang nombor bukan nisbahdan geometri tiga-dimensi.

  Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagiMatematik di semua sekolah di Eropah, Asia Barat danAmerika selama dua ribu tahun, sehingga ke abad 20.

  61

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  62/78

  Liu Hui (220

  280 AD) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei.

  Sejarah mencatatkan bahawa beliau menuliskomentar terhadap Nine Chapters pada tahunkeempat di era Jingyuan di bawah pemerintahanPutera Chenliu, lebih kurang 263 AD.

  Ini merupakan buku praktikal bagi Matematik,bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untukmenyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan, soalselidik, urusan jual-beli dan urusan cukai.

  62

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  63/78

  Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah

  dalam teks asal adalah penghampiran(approximations), dan beliau mengkaji sejauh manatepatnya penghampiran tersebut.

  Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untukmemahami konsep berhubung dengan topikdifferential and integral calculus.

  63

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  64/78

  Brahmagupta (598

  670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli Matematik yang

  sangat signifikan pada zaman India purba.

  Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesantentang asas Matematik, di mana kita menggunakansifar dalam pengiraan Matematik, algoritma untukpunca kuasa dua, penyelesaian bagi persamaankuadratik dan penggunaan Matematik dan algebrauntuk bercerita mengenai peristiwa astronomi danjangkaan yang akan berlaku.

  64

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  65/78

  Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep

  Matematik dan astronomi sehingga ke hari ini.

  Seorang penulis pada zaman itu, Bhaksara II,menggelar Brahmagupta sebagai Ganita ChakraChudamani, yang bermaksud, "mutiara di kalanganahli Matematik (the gem in the circle ofmathematicians).

  65

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  66/78

  Muhammad bin Musa Al-

  Khwarizmi (780

  850 AD) Beliau merupakan ahli Matematik, astronomi dan ahli

  Geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil diPersia sekitar tahun 770.

  Nama keluarga beliau adalah Khwarizm danmerupakan keturunan Magus, paderi Zoroaster.

  Beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruhdi kalangan ahli Matematik Arab.

  66

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  67/78

  Buku terkenal beliau adalah Hisab al-jabr w'al

  mugabalah di mana nama algebra diperolehi.

  Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawamaksud "the science of reunion and reduction".

  Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematikmengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik.

  Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabangilmu algebra sekarang.

  67

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  68/78

  Al-Khwarizmi juga bertanggungjawabmemperkenalkan nombor-nombor Arab kepadaNegara Barat, yang kemudiannya membawa kepadaperkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar.

  Al-Khwarizmi juga seorang ahli Astronomi yangmenulis buku tentang astronomi dan jadualastronomi.

  68

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  69/78

  Blaise Pascal (1623

  1662) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand, Prancis pada 19

  Jun 1623.

  Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satuteorem asas untuk geometri unjuran, yang disebutteorem Pascal.

  69

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  70/78

  Selain itu ia merumuskan teori Matematikkebarangkalian, yang masih digunakan dalamMatematik hari ini, jadual Akuaria, teori Fizik danStatistik Sosial.

  Dalam hal penemuan, beliau menghasilkan mesinmekanik pertama pada tahun 1642.

  Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah buktieksperimen bahawa medan merkuri meningkat atauberkurang sesuai dengan tekanan atmosferasekitarnya. Kemudian, ahli Fizik Torricelli Italimengesahkan pemerhatian Pascal itu.

  70

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  71/78

  Pascal juga memberikan sumbangan terhadap

  pemahaman kita tentang prinsip Sains (hukumPascal) yang menyatakan bahawa cecair menekansama (tekanan) ke semua arah.

  Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662pada usia 39.

  71

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  72/78

  Johann Friedrich Carl Gauss

  (1777

  1855) Lahir pada 30 April 1777.

  Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambahsemua integer daripada satu hingga 100 denganmenambah mereka dalam pasangan.

  Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 danbeliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya danmenjumlahkan semua menjadi 5050.

  72

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  73/78

  Didapati formula Gauss adalah dan

  digunakan semasa zaman Pythagoras.

  Gauss menyumbang kepada dunia Matematik Tulendan Matematik Gunaan sehingga ke abad 20.

  Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawakepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan

  analisis vektor.

  73

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  74/78

  Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalahmencipta alat mengukur trigonometri, sebuahprototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya.

  Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi,optik, mekanik dan sebagainya.

  74

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  75/78

  Georg Cantor (1845

  1918) Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan

  pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia.

  Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahliMatematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadiseorang jurutera.

  Beliau menghadiri beberapa buah sekolahkejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbadendan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860.

  75

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  76/78

  Cantor akhirnya menerima persetujuan ibu bapanyauntuk mempelajari Matematik pada 1862.

  Di antara sumbangan hebat beliau adalahmemperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yangmeletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta

  teori set.

  Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik.

  Beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadapnombor nyata dan merupakan orang pertamamemberi makna kepada nombor bukan nisbahmenerusi susunan nombor-nombor nisbah.

  76

  htt // hi t f kid /l /b ht

  http://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htm
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  77/78

  http://www.historyforkids.org/learn/bc.htm

  http://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle

  .htm

  http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htm

  http://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.html http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematics http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematik http://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20

  &lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEw

  Ag#v=onepage&q=Matematik%20Mesir%20cara%20mengukur%20kubit&f=false

  77

  http://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://books.google.com.my/books?id=8H8lenhKip8C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Matematik+Mesir+cara+mengukur+kubit&source=bl&ots=JcGN3zwzhK&sig=49BbDZQ_vnfXoVPk_EjxPAScLkw&hl=en&sa=X&ei=wgzHUbmLB8OmrAfto4GoBA&ved=0CD4Q6AEwAghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_matematikhttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematicshttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st_andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arisototle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htm
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  78/78

  Have a nice day !