3Sejarah Matematik

download 3Sejarah Matematik

of 78

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3Sejarah Matematik

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  1/78

  1

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  2/78

  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik

  2

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  3/78

  Sejarah Matematik

  Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan

  Babylonia, kemudiannya berkembang ke Greece.

  Penulisan Matematik dalam Greek Purba

  diterjemahkan kepada bahasa Arab.

  3

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  4/78

  Pada masa yang sama, Matematik di Indiaditerjemahkan kepada Bahasa Arab.

  Kemudian, kebanyakan daripadanyaditerjemahkan kepada Bahasa Latin dandigunapakai di Eropah Barat.

  Sejarah perkembangan Matematik bolehdibahagikan kepada 4 peringkat.

  4

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  5/78

  5

  Peringkat Pertama (sebelum 400 SM)

  Peringkat Ke-2 (400 SM 1700 TM)

  Peringkat Ke-3 (1700 TM 1900 TM)

  Peringkat Ke-4 (1900 TM kini)

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  6/78

  Bermula dari masa manusia menggunakan tanda

  atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh Matematik Yunani menemui sistem teoriMatematik yang pertama.

  6

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  7/78

  Peringkat Ke-2 (400 SM 1700 TM)

  Merupakan perkembanganAritmetik, Geometri,

  Algebra dan Trigonometri ke tahap yangmantap, menjadi satu sistem yang sempurna.

  7

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  8/78

  Peringkat Ket-3 (1700 TM 1900

  TM) Peringkat perkembangan Matematik tradisi ke

  peringkat perubahan dan penemuan.

  Pada tahap ini, banyak bidang, teori dan hukumbaru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokohMatematik khasnya dari negara-negara barat.

  Antara bidang Matematik yang baru ditemui ialahGeometri Koordinat, Kalkulus dan rumus-rumusKalkulus.

  8

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  9/78

  Peringkat Ke -4 (1900 TM kini) Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan

  peringkat perkembangan Matematik daripada konkritkepada abstrak.

  Dalam tempoh ini, teori-teori baru ditemui olehtokoh-tokoh Matematik untuk digunakan dalambidang Sains Teknologi, Ekonomi dan Sosiologi.

  Di antaranya adalah Kebarangkalian, Teori Set,

  Teori Nombor, Penaakulan Mantik dan Logik.

  9

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  10/78

  Matematik juga boleh dilihat dalam 6peringkat kronologi

  10

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  11/78

  Babylonian, Egyptian and Native

  American Periods (3000 BC - 601 BC) Matematik Babylonia merujuk kepada mana-mana

  matematik orang Mesopotamia (Iraq kini) dari masaawal Sumeria sehingga permulaan ZamanKeyunanian.

  Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakansemasa pembinaan, pengukuran, mencatat rekod danpenciptaan kalendar.

  11

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Babyloniahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mesopotamiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Iraqhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sumerhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Keyunanian&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sumerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Iraqhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mesopotamiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Babylonia
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  12/78

  Berbeza dengan kekurangan sumber matematik

  Mesir, pengetahuan kita tentang matematikBabylonia berasal daripada melebihi 400buah tablet lempung yang diekskavasi sejak daridekad1850-an.

  12

  The Babylonian mathematical tablet Plimpton 322, dated to 1800 BC.http://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322http://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322http://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1850-anhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablet_lempung&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Matematik_Mesir
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  13/78

  Dituliskan dalam skrip tulisan pepaku, tablet-tablet

  itu ditulis semasa tanah liatnya masih lembap dandibakar di dalam ketuhar atau melalui habamatahari.Sesetengah tablet tersebut kelihatan merupakan kerjasekolah yang disemak

  Kebanyakan batu bersurat tersebut bertarikh dari1800 hingga ke 1600 SM, dan meliputi topik yangtermasuk pecahan, algebra, kuadratik dan kuasatiga, teorem Pythagoras, dan pengiraan tigaan

  Pythagoras dan mungkin juga fungsi trigonometri

  13

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketuhar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mataharihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pecahan_(matematik)http://ms.wikipedia.org/wiki/Algebrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Persamaan_kuadratikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Fungsi_trigonometrihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigaan_Pythagoras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Teorem_Pythagorashttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_kuasa_tiga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Persamaan_kuadratikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Algebrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pecahan_(matematik)http://ms.wikipedia.org/wiki/Mataharihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketuhar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_liathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Skrip_tulisan_pepaku&action=edit&redlink=1
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  14/78

  Batu bersurat tanah liat Babylon YBC 7289 dengan anotasi.Pepenjuru menggambarkan anggaran punca kuasa dua 2 dalamempat angka perenam-puluhan, yang sekitar enam angka

  perpuluhan.1 + 24/60 + 51/602 + 10/603 = 1.41421296...

  14

  Batu bersuratBabylon YBC 7289memberikan suatupenganggarantepat kepada hampir

  enam tempatperpuluhan.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Perpuluhanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perpuluhanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perenam-puluhan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2http://ms.wikipedia.org/wiki/Punca_kuasa_dua_2
 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  15/78

  Sistem pernomboran mereka mempunyai nilaitempat dengan asas 60.

  Asas 60 ini membawa kepada pembahagianbulatan kepada 360 bahagian yang sama besaryang kini dikenali sebagai darjah (degree)

  15

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  16/78

  Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada

  60 bahagian iaitu minit.Ahli Astronomi Greek, Ptolemy

  menggunakan sistem ini untuk

  menghasilkan minit, saat dan sukatandarjah.

  Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapiboleh mewakili pecahan, kuasa dua, puncakuasa dua dan punca kuasa tiga.

  16

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  17/78

  Topik yang diperkenalkan oleh MatematikBabylon

  Aritmetik

  Algebra

  Geometri

  Trigonometri

  17

 • 7/29/2019 3Sejarah Matematik

  18/78

  Matematik Mesir diperoleh daripada tulisan padapapyrus (kertas yang d