38 kieu cot giay day

of 19/19
Kiểu vắt chéo lên trên: đơn giản và nghệ thuật 3. Kiểu buộc thẳng châu Âu: 4. Kiểu buộc thẳng thời trang: số nút chẵn
 • date post

  12-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  278
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 38 kieu cot giay day

Kiu vt cho ln trn: n gin v ngh thut

3. Kiu buc thng chu u:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/StraightEuropeanLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

4. Kiu buc thng thi trang: s nt chn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/StraightFashionLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

5. Buc thng kiu li: s nt chn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/StraightLazyLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

6. Kiu buc vng:s nt chn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/BushwalkLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

7. Kiu rng ca:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/SawtoothLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

8. Kiu ca hng bn giy:buc nhanh

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/ShoeShopLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

9. Kiu trng by:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DisplayShoeLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

10. Kiu bc thang

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/LadderLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

11.Kiu Double Back (2 version)

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DoubleBackLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DoubleBackLacing2.jpg" \* MERGEFORMATINET

12.Kiu tht n:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/BowTieLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

13.Kiu xon c kp

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DoubleHelixLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

14. Kiu tht cho kp: s nt chn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DoubleCrossLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

15. Kiu mt co 1: s nt chn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/HashLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

16. Kiu mt co 2:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/LatticeLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

17. Kiu ko kha

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/ZipperLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

18. Kiu giy i m t

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/RidingBootLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

19. Kiu 1 tay

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/OneHandedLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

20. Kiu tht chia phn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/SegmentedLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

21. Kiu tht nt chia phn

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/KnottedSegmentLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

22. Kiu phi hp mu:

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/BiColourLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

23.Kiu buc dy i

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/DoubleLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

24. Kiu bn c (whoa)

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/CheckerboardLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

25. Kiu thng lng

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/LoopBackLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

26. Kiu tht nt

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/KnottedLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

27. Kiu xon

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/TwistieLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

28. Kiu La m

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/RomanLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

29. Kiu ti ng chn (4 version)

INCLUDEPICTURE "http://www.fieggen.com/dont_link/FootbagLacing1.jpg" \* MERGEFORMATINET

30. Kiu kha (3 version)

31. Dnh cho giy c tai buc: