2012/Moral/Rancangan... · Web viewTokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius,...

download 2012/Moral/Rancangan... · Web viewTokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami

of 36

 • date post

  05-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2012/Moral/Rancangan... · Web viewTokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius,...

MINGGU

MINGGU

NILAI/UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ALATAN

CATATAN

1

(3-6/1/12)

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip

Rukun Negara

Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dikukuh.

Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan

Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya.

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menjelaskan bahawa setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhannya (Pemikiran)

2. Menyedari bahawa setiap manusia bertanggungjawab terhadap Tuhannya. (Perasaan)

3. Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan. (Tingkah laku)

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan setiap amalan manusia akan menerima pembalasan Tuhan. (Pemikiran)

2. Menyedari bahawa setiap amalan mendapat pembalasan Tuhan. (Perasaan)

3. Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan Tuhan (Tingkah laku)

Bercerita

Penerangan

Latihan kefahaman

Penerangan

Perbincangan isu secara berkumpulan

Buku teks

Buku nota

Buku latihan

Buku teks

2

(9-13/1/12)

3

(16-20/1/12

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

Insan yang amanah dipandang mulia

Peramgi rasuah musuh negara.

Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara.

Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah.

Pendidikan

Jentera pentadbiran kerajaan: Kepimpinan melalui teladan

Undang-undang: Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Akta Rahsia Rasmi

Prinsip hidup mencerminkan identiti diri

Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri

Maruah diri perlu dipelihara

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menjelaskan implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara. (Pemikiran)

2. Menyedari kesan buruk rasuah terhadap diri, keluarga dan negara.

(Perasaan)

3. Menyokong dan mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah (Tingkah laku)

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menjelaskan tanggungjawab agensi kerajaan dalam mencegah rasuah. (Pemikiran)

2. Menyedari pentingnya agensi kerajaan dalam menangani isu rasuah. (Perasaan)

3. Menyokong usaha-usaha kerajaan dalam menangani isu rasuah. (Tingkah laku)

Pada akhir pelajaran,murid dapat:

1. menjelaskan bagaimana seseorang boleh menjaga dan mempertahankan maruah diri(pemikiran)

2. menghargai maruah diri(perasaan)

3. menjaga dan mempertahankan maruah diri.(tingkah laku)

Sumbang saran

Perbincangan secara kumpulan

Latihan soalan struktur

Bercerita

Sumbang saran

Latihan esei

Bercerita

Sumbang saran

Latihan esei

Edaran

Keratan akhbar

Buku teks

Buku teks

Poster Putrajaya

Buku latihan

4

(25-27/1/12

1.4 Bertanggungjawab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan

Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup

Perancangan untuk masa depan

Perbelanjaan

Kerjaya

Kehidupan dewasa dan berkeluarga

akhir pelajaran, murid dapat:

1. Memahami kepentingan merancang masa hadapan. (Pemikiran)

2. Menyedari betapa pentingnya sikap bertanggungjawab untuk berjaya dalam hidup. (Perasaan)

3. Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam urusan harian untuk menjamin masa hadapan. (Tingkah laku)

Merancang jadual waktu sendiri

Perbincangan berkumpulan

Membuat jadual waktu harian

Buku teks

Kad manila

Majalah

5

(30-3/2/12)

1.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

Hemah tinggi membentuk peribadi mulia

Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjungi

Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi

Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami Vivekananda)

Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi)U

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan secara lisan peribadi mulia yang patut ada dalam diri individu. (Pemikiran)

2. Menghayati sikap dan budi pekerti mulia tokoh pemimpin negara atau ahli-ahli fikir terdahulu. (Perasaan)

3. Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana tokoh-tokoh yang berperibadi mulia. (Tingkah laku)

Kaitkan cerita tentang tokoh dengan nilai-nilai murni.

Perbincangan secara keseluruhan

Latihan kefahaman

Buku teks

Majalah

Kertas mahjong

6

(6-8/2/12)

1.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci keharmonian negara

Toleransi membantu merealisasikan dasar negara

Pengagihan kekayaan negara

Dasar Pembangunan Nasional

Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menerangkan matlamat Dasar Pembangunan Nasional. (Pemikiran)

2. Menyedari pentingnya bertolak-ansur dalam merealisasikan Dasar Pembangunan Nasional . (Perasaan)

3. Menyokong usaha kerajaan. (Tingkah laku)

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyenaraikan kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum di Malaysia. (Pemikiran)

2. Menyedari pentingnya menghormati kebudayaan dan kesenian semua kaum. (Perasaan)

3. Menghormati kebudayaan dan kesenian kaum lain.

(Tingkah laku)

Penerangan

Penerangan secara menyeluruh

Perbincangan kumpulan

Mencatat nota

Bercerita

Perbincangan kumpulan

Pembentangan

Latihan esei

Tayangan video

Artikel

Buku teks

Buku teks

Keratan akhbar

Kertas majong

7

13-17/2/12

1.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

Berdikari menjamin kemajuan negara

Masyarakat berdikari negara maju

Amalan berdikari dalam pelbagai bidang

Politik

Ekonomi

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan amalan berdikari dalam bidang politik dan ekonomi. (Pemikiran)

2. Menyedari perlunya amalan berdikari dalam politik dan ekonomi. (Perasaan)

3. Berdikari dalam bidang politik dan ekonomi. (Tingkah laku)

Sumbang saran

Perbincangan kumpulan

Latihan esei

Uji minda

Keratan akhbar

Buku teks

Pen Marker

8

20-24/2/12

1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan

Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman silam sebagai panduan kejayaan

Tamadun awal

(Kesenian, seni bina dan muzik)

Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka

(Peperangan dan bencana alam)

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan hidup. (Pemikiran)

2. Melahirkan rasa bangga dengan pencapaian tamadun silam. (Perasaan)

3. Bersikap rajin dengan mencontohi kejayaan tamadun silam.

(Tingkah laku)

Kaitkan sejarah dengan nilai-nilai murni

Sumbang saran

Membaca pantun berkaitan nilai

Buku teks

Kertas A4

Kertas Mahjong

Pen Marker

9

28-1/3/12

USBF 1

9

(27-2/3/12)

1.9Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

Budaya penyayang pegangan hidup

Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat

Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat

Gejala sosial

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menjelaskan punca-punca dan cara menyelesaikan masalah sosial. (Pemikiran)

2. Menyedari kesan negatif gelaja sosial terhadap masyarakat dan negara. (Perasaan)

3. Melibatkan diri dalam menangani pelbagai masalah dalam masyarakat. (Tingkah laku)

Sketsa

Sumbang saran

Perbincangan kumpulan

Latihan struktur

Buku teks

Keratan akhbar & majalah

Borang pengurusan grafik

10

5-9/3/12

1.10Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

Keadilan teras kesejahteraan negara

Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh

Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan

Pemberian ganjaran dan hukuman

Pembayaran pelbagai jenis cukai

Pembahagian rumah kos rendah

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaa