14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

of 22 /22
Contoh Soal : SPD – RAL Main Plot : Umur telur ( 1, 3, 5, 7 hari ) Sub Plot : Frek Pemutaran ( 4, 6, 8 kali/hari )

Embed Size (px)

description

rancangan penelitian : contoh split plot design

Transcript of 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Page 1: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Contoh Soal : SPD – RAL Main Plot : Umur telur

( 1, 3, 5, 7 hari ) Sub Plot : Frek Pemutaran ( 4, 6, 8 kali/hari ) Ulangan: 3 kali Karakteristik : daya tetas (%)

Page 2: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Tabel 2. MP x SP x Ulg [ Transf. Arc. Sin % ]

M a i n S u b UlanganTotal

P l o t P l o t 1 2 3

F 1 56.79 67.21 63.43 187.43

U 1 F 2 63.43 67.21 67.21 197.85

F 3 71.57 71.57 67.21 210.35

  S. Total 191.79 205.99 197.85 595.63

F 1 56.79 60.00 60.00 176.79

U 2 F 2 63.43 63.43 67.21 194.07

F 3 67.21 67.21 63.43 197.85

  S. Total 187.43 190.64 190.64 568.71

F 1 50.77 53.73 53.73 158.23

U 3 F 2 60.00 56.79 60.00 176.79

F 3 67.21 63.43 67.21 197.85

  S. Total 177.98 173.95 180.94 532.87

F 1 50.77 53.73 56.79 161.29

U 4 F 2 56.79 56.79 60.00 173.58

F 3 60.00 60.00 63.43 183.43

  S. Total 167.56 170.52 180.22 518.30

Total   724.76 741.10 749.65 2215.51

Page 3: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Tabel 3. MP x SP

  U 1 U 2 U 3 U 4

Total SP

F 1 187.43 176.79 158.23 161.29 683.74

F 2 197.85 194.07 176.79 173.58 742.29

F 3 210.35 197.85 197.85 183.43 789.48

Total MP 595.63 568.71 532.87 518.30 2215.5

1

Page 4: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Perhitungan Jumlah Kuadrat

1. F K = 136436.80

2. JK Total = 1082.50

3. JK S Tot 1= 481.40

4. JK M. Plot =407.8164

5. JK Galat a = 73.58

Page 5: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

6. JK S. Tot 2 =923.6554

7. JK S. Plot= 467.6652

8. JK Interaksi =48.17383

9. JK Galat b = 85.26

Page 6: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Tabel 4. Analisis Variansi

             

S u m b e r Jumlah

Derajat

Kuadrat F F tabel

V a r i a s i

Kuadrat Bebas

Tengah hit 0.05 0.01

M. Plot 407.82 3 135.94 14.780 4.070 7.590

Galat a 73.58 8 9.20 a = 3.033

             

S. Total 481.40 11   KK a = 4.928 %

S. Plot 467.67 2 233.83 43.881 3.630 6.230

Interaksi 48.17 6 8.03 1.507 2.740 4.200

Galat b 85.26 16 5.33 b = 2.308

             

T O T A L1082.5

0 35   KK b = 3.751 %

Page 7: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Memecah JK Main Plot

               

Perlakuan U 1 U 2 U 3 U 4 Ci.Ti r. Ci2 J K

Total Perl

595.63

568.71 532.87 518.30 (a) (b) (a2/b)

Linier -3 -1 1 3-

267.833 x 3 x

20398.516

2

Kuadrater 1 -1 -1 1 12.35

3 x 3 x 4

4.236736

Kubik -1 3 -3 1 30.193 x 3 x

205.06353

4

Total           JK MP =407.816

4

Page 8: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Memecah JK Sub Plot

             

Perlakuan F 1 F 2 F 3 Ci.Ti r. Ci2 J K

Total Perl 683.74 742.29 789.48 (a) (b) (a2/b)

Linier -1 0 1 105.74 4 x 3 x 2465.872

8

Kuadrater 1 -2 1 -11.36 4 x 3 x 61.79235

6

Total         JK SP =467.665

2

Page 9: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Tabel 5. Analisis Variansi

             

S u m b e r Jumlah Derajat Kuadrat F F tabel

V a r i a s i Kuadrat Bebas Tengah hit 0.05 0.01

M. Plot 407.82 3 135.94 14.780 4.070 7.590

Linier 398.52 1 398.52 43.329 5.320 11.260

Kuadrater 4.24 1 4.24 0.461 5.320 11.260

Kubik 5.06 1 5.06 0.551 5.320 11.260

Galat a 73.58 8 9.1975 a = 3.033

             

S. Total 481.40 11   KK a = 4.928 %

S. Plot 467.67 2 233.83 43.881 3.630 6.230

Linier 465.87 1 465.87 87.425 4.490 8.530

Kuadrater 1.79 1 1.79 0.336 4.490 8.530

Interaksi 48.17 6 8.03 1.507 2.740 4.200

Galat b 85.26 16 5.3288 b = 2.308

             

T O T A L 1082.50 35   KK b = 3.751 %

Page 10: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) «««

»»» Untuk Main Plot

BNT 0.05= 2.3060 x 1.4296 = 3.2968

BNT 0.01= 3.3550 x 1.4296 = 4.7965

U 1 U 2 U 3 U 4

Rataan 66.1811 63.1900 59.207

8 57.588

9

U 4 8.5922 5.6011 1.6189 -

U 3 6.9733 3.9822 -

U 2 2.9911 -

U 1 -      

Page 11: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Untuk Sub Plot

BNT 0.05= 2.1200 x 0.9424 = 1.9979

BNT 0.01= 2.9210 x 0.9424 = 2.7528

       

F 1 F 2 F 3

Rataan56.978

3 61.857

5 65.790

0

F 3 8.8117 3.9325 -

F 2 4.8792 -

F 1 -    

Page 12: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Untuk Antar Sub Plot dalam tiap Main Plot

BNT 0.05= 2.1200 x 1.8848 = 3.9958

BNT 0.01= 2.9210 x 1.8848 = 5.5056

         

Main F 1 F 2 F 3

PlotRataa

n 62.4767 65.9500 70.1167

F 3 7.6400 4.1667 -

U 1 F 2 3.4733 -

  F 1 -    

F 1 F 2 F 3

Rataan 58.9300 64.6900 65.9500

F 3 7.0200 1.2600 -

U 2 F 2 5.7600 -

  F 1 -    

Page 13: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

BNT 0.05= 2.1200 x 1.8848 = 3.9958

BNT 0.01= 2.9210 x 1.8848 = 5.5056

         

Main F 1 F 2 F 3

Plot Rataan52.743

3 58.930

0 65.950

0

F 3

13.2067 7.0200 -

U 3 F 2 6.1867 -

  F 1 -    

F 1 F 2 F 3

Rataan53.763

3 57.860

0 61.143

3

F 3 7.3800 3.2833 -

U 4 F 2 4.0967 -

  F 1 -    

Page 14: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

»»» Untuk Antar Main Plot dalam setiap Sub Plot

BNT 0.05=

2.2062 x 1.8413 = 4.0622

BNT 0.01=

3.1220 x 1.8413 = 5.7486

     

Sub U 1 U 2 U 3 U 4

PlotRataa

n62.476

7 58.9300 52.7433 53.7633

U 4 8.7133 5.1667 1.0200 -

F 1 U 3 9.7333 6.1867 -

U 2 3.5467 -

  U 1 -      

Page 15: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

BNT 0.05=

2.2062 x 1,8413 = 4,0622

BNT 0.01=

3.1220 x 1,8413 = 5,7486

     

Sub U 1 U 2 U 3 U 4

PlotRataa

n65.950

0 64.6900 58.9300 57.8600

U 4 8.0900 6.8300 1.0700 -

F 2 U 3 7.0200 5.7600 -

U 2 1.2600 -

  U 1 -      

Page 16: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

BNT 0.05=2.206

2 x 1,8413 = 4,0622

BNT 0.01=3.122

0 x 1,8413 = 5,7486

     

Sub U 1 U 2 U 3 U 4

PlotRataa

n 70.1167 65.9500 65.9500 61.1433

U 4 8.9733 4.8067 4.8067 -

F 3 U 3 4.1667 0.0000 -

U 2 4.1667 -

  U 1 -      

Page 17: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

N = 36 Y = 2215.51

X = 144.00 Y2 =137429.29

01

X2 = 756.0000 Y bar = 61.54

X bar = 4.00 XY = 8594.2100

x2 = X2 - ( X )2 / N = 180

y2 = Y2 - ( Y )2 / N =

1082.49676

xy = XY - ( X)(Y) / N = -267.83

Regresi Pada Main Plot

Page 18: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Koefisien regresi ( b ) = xy / x2 = - 1.48794444

Intersep ( a ) = Y bar - ( b ) ( X bar ) = 67.49372222

Persamaan Garis Regresi Linier : Y = 67.4937222 - 1.48794444 X

Koefisien Determinasi ( r2 ) = ( JK Regresi / JK Total ) x 100 % = 36.815 Persen

Koefisien Korelasi ( r ) = ( JK Regresi / JK Total ) = 0.6067

Page 19: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Regresi

55

60

65

70

1 3 5 7

Umur Telur (hari)

Day

a Te

tas

Linier

Page 20: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Regresi Pada Sub Plot

N = 36 Y = 2215.51

X = 216 Y2 =137429.29

01

X2 = 1392 Y bar = 61.54

X bar = 6 XY = 13504.54

x2 = X2 - ( X )2 / N = 96

y2 = Y2 - ( Y )2 / N =

1082.49676

xy = XY - ( X)(Y) / N = 211.48

Page 21: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Koefisien regresi ( b ) = xy / x2 = 2.20291667

Intersep ( a ) = Y bar - ( b ) ( X bar ) = 48.3244444

Persamaan Garis Regresi Linier :

Y = 48.3244444 + 2.20291667 X

Koefisien Determinasi ( r2 ) = ( JK Regresi / JK Total ) x 100 % = 43.037 Persen

Koefisien Korelasi ( r ) = ( JK Regresi / JK Total ) = 0.6560

Page 22: 14. rancangan penelitian : contoh Split Plot Design (SPD)

Regresi

55

60

65

70

4 6 8

Frekuensi Pemutaran

Day

a T

etas

Linier