1. RPT Pendidikan Moral T2

download 1. RPT Pendidikan Moral T2

of 15

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. RPT Pendidikan Moral T2

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  1/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  NEGERI PAHANG

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  2/15

  KURIKULUM STANDARD PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

  MINGGUDAN

  TARIKHNILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu1

  4-6 Jan

  Minggu2

  9- 13 Jan

  Minggu3

  16-20 Jan

  Nilai :

  Kepercayaan kepadaTuhan

  Tajuk:

  Beribadat Bersama-samaKeluarga

  Keyakinan wujudnya Tuhansebagai pencipta alam danmematuhi segala suruhanNyaberlandaskan pegangan agamamasing-masing selaras denganprinsip Rukun Negara

  1.1 Mematuhi amalan

  beribadat dalam keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  1.1.1 Menceritakan amalanberibadat dalam keluarga

  1.1.2 Menyatakan cara menghormatiamalann beribadat dalamkeluarga

  1.1.3 Menyedari kepentinganMenghormati amalan beribadat

  dalam keluarga

  1.1.4 Melaksanakan amalanberibadat bersama keluarga

  B1D11E1Boleh menyatakan amalan beribadatdalam keluarga.

  B2D11E1Boleh menyenaraikan cara menghormatiamalan beribadat dalam keluarga.

  B2D11E2Boleh menyenaraikan kepentingan

  menghormati amalan beribadat dalamkeluarga.

  B3D11E1Boleh melaksanakan amalan beribadatbersama keluarga.

  B4D11E1Boleh melaksanakan amalan beribadatbersama keluaraga dengan beradap.

  B5D11E1Boleh mengamalkan amalan beribadatdalam keluarga dengan terpuji.

  B6D11E1Sentiasa mengamalkan amalan beribadatbersama keluarga dengan sempurna danboleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  3/15

  MINGGUDAN

  TARIKHNILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu4

  30 Jan-3 Feb

  Minggu5

  6 10 Feb

  Minggu6

  13-17 Feb

  Nilai :

  Baik hati

  Tajuk :

  Kami Suka Membantu

  Kepekaan terhadap perasaan

  dan kebajikan diri sendiri danorang lain dengan memberibantuan dan sokongan moralsecara tulus ikhlas

  2.1 Memberi bantuan kepadakeluarga kembangan

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  2.1.1 Menyatakan cara membantukeluarga kembangan

  2.1.2 Menyenaraikan kepentinganmembantu keluargakembangan

  2.1.3 Menceritakan perasaanSemasa membantu keluargakembangan

  2.1.4 Mengamalkan sikap salingmembantu dalam keluargakembangan

  B1D7E1

  Boleh menyatakan cara membantukeluarga kembangan.

  B2D7E1Boleh menyenaraikan kepentinganmembantu keluarga kembangan.

  B3D7E1Boleh menunjukkan sikap membantudalam keluarga kembangan.

  B4D7E1Boleh menceritakan perasaan setelahmembantu keluarga kembangan denganberadab.

  B5D7E1Boleh mengamalkan sikap membantudalam keluarga kembangan denganterpuji.

  B6D7E1Sentiasa mengamalkan sikap salingmembantu dalam keluarga kembangandan boleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  4/15

  MINGGU

  DANTARIKH

  NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu7

  20-24 Feb

  Minggu8

  27 Feb-2 Mac

  Minggu9

  5 9 Mac

  Nilai :

  Bertanggungjawab

  Tajuk :

  Tanggungjawab TerhadapKeluarga

  Kesanggupan untuk memikul dan

  melaksanakan tugas sertakewajipan dengan sempurna

  3.1 Melaksanakantanggungjawab dalam keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  3.1.1 Menceritakan tanggungjawabdalam keluarga

  3.1.2 Menyenaraikan kepentinganmelaksanakan tanggungjawabdalam keluarga

  3.1.3 Menyatakan perasaan semasamelaksanakan tanggungjawabdalam keluarga

  3.1.4 Mengamalkan sikapbertanggungjawab dalamkeluarga

  B1D13E1

  Boleh menyatakan contoh tanggungjawabdalam keluarga.

  B2D13E1Boleh menerangkan carabertanggungjawab dalam keluarga.

  B2D13E2Boleh menyenaraikan kepentinganmelaksanakan tanggungjawab dalamkeluarga.

  B3D13E1Boleh menunjukkan sikapbertanggungjawab dalam keluarga

  B4D13E1Boleh menceritakan perasaan semasamelaksanakan tanggungjawab dalamkeluarga secara beradab.

  B5D13E1Boleh mengamalkan sikapbertanggungjawab dalam keluarga denganterpuji.

  B6D13E1Sentiasa mengamalkan sikapbertanggungjawab dalam keluarga danboleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  5/15

  MINGGU

  DANTARIKH

  NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu10

  19-23 Mac

  Minggu11

  26 30 Mac

  Minggu12

  2- 6 Apr

  Nilai :

  Berterima kasih

  Tajuk :

  Hargailah Keluarga Kita

  Perasaan dan perlakuan untuk

  menunjukkan pengiktirafan danpenghargaan terhadap sesuatujasa, sumbangan atau pemberian

  4.1 Mengamalkan budayaberterima kasih dalam keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  4.1.1 Menerangkan cara memberidalam penghargaan keluarga

  4.1.2 Menyenaraikan kepentinganmemberi penghargaan

  4.1.3 Menyedari kepentinganmemberi penghargaan dalamkeluarga

  4.1.4 Mengamalkan cara memberipenghargaan dalam keluarga

  B1D8E1

  Boleh menyenaraikan cara memberipenghargaan.

  B2D8E1Boleh menceritakan cara memberipenghargaan dalam keluarga.

  B2D8E2Boleh menyenaraikan kepentinganmemberi penghargaan dalam keluarga.

  B3D8E1Boleh menunjukkan perlakuan memberipenghargaan dalam keluarga.

  B4D8E1Boleh menunjukkan perlakuan memberipenghargaan dalam keluarga denganberadab.

  B5D8E1Boleh mengamalkan perlakuan memberipenghargaan dalam keluarga denganikhlas dan terpuji.

  B6D8E1Sentiasa memberi penghargaan kepadaahli keluarga dan boleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  6/15

  MINGGU

  DANTARIKH

  NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu13

  9-13 Apr

  Minggu14

  16-20 Apr

  Minggu15

  23-27 Apr

  Nilai :

  Hemah tinggi

  Tajuk :

  Adab Sopan dalamKeluarga

  Beradab sopan dan berbudi

  pekerti mulia dalam pergaulan

  seharian

  5.1 Mengamalkan budi pekertimulia sesama ahli keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  5.1.1 Menyenaraikan cara berbudi

  pekerti mulia sesama ahlikeluarga

  5.1.2 Menyatakan kepentinganberbudi pekerti mulia sesamaahli keluarga

  5.1.3 Menyatakan perasaan apabila

  berbudi pekerti mulia sesamaahli keluarga

  5.1.4 Menunjukkan cara berbudipekerti mulia sesama ahlikeluarga.

  B1D9E1

  Boleh menyatakan tutur kata yangberbudi pekerti mulia sesama ahlikeluarga.B2D9E1Boleh mengenal pasti tutur kata yangberbudi pekerti mulia sesama ahlikeluarga.B2D9E2Boleh mengenal pasti tingkah laku yangberbudi pekerti mulia sesama ahlikeluarga.B2D9E3Boleh menyatakan kepentingan tutur katadan tingkah laku yang berbudi pekertimulia sesama ahli keluarga.B3D9E1Boleh menunjukkan cara berbudi pekertimulia sesama ahli keluargaB4D9E1Boleh menyatakan perasaan apabilaberbudi pekerti mulia sesama ahlikeluarga.B5D9E1Boleh menunjukkan cara berbudi pekertimulia sesama ahli keluarga denganterpuji.B6D9E1Sentiasa mengamalkan tutur kata dantingkah laku berbudi pekerti mulia sesamaahli keluarga dalam perlakuan sehariandan boleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  7/15

  MINGGU

  DANTARIKH

  NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu16

  30 Apr 4 Mei

  Minggu17

  7-11 Mei

  Minggu18

  14 -18 Mei

  Nilai :

  Hormat

  Tajuk :

  Hormati Keluarga AmalahKita

  Menghargai dan memuliakan

  seseorang serta menghormati

  peraturan institusi sosial dengan

  memberi layanan yang bersopan

  6.1 Menghormati ahli keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

  6.1.1 Menceritakan cara menghormati

  ahli keluarga

  6.1.2 Menyenaraikan kepentingan

  saling menghormati sesama ahlikeluarga

  6.1.3 Menyatakan perasaan saling

  menghormati sesama ahli

  keluarga

  6.1.4 Mengamalkan perlakuan saling

  menghormati sesama ahli

  keluarga

  B1D12E1

  Boleh menyatakan cara menghormati ahlikeluarga.

  B2D12E1Boleh menyenaraikan kepentingan salingmenghormati sesama ahli keluarga.

  B3D12E1Boleh menunjukkan perlakuan salingmenghormati ahli keluarga

  B4D12E1Boleh menyatakan perasaan apabila salingmenghormati sesama ahli keluargadengan beradab.

  B5D12E1Boleh mengamalkan perlakuan salingmenghormati sesama ahli keluargadengan terpuji.

  B6D12E1Sentiasa mengamalkan perlakuan salingmenghormati sesama ahli keluarga dalamperlakuan seharian dan boleh dicontohi.

 • 7/29/2019 1. RPT Pendidikan Moral T2

  8/15

  MINGGU

  DANTARIKH

  NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  Minggu19

  21-25 Mei

  Minggu20

  11-15 Jun

  Minggu21

  18-22 Jun

  Nilai :

  Kasih Sayang

  Tajuk :

  Sayangi Keluarga Kita

  Kepekaan dan perasaan cinta

  yang mendalam serta berkekalanyang lahir daripada hati yangikhlas

  7.1 Menyanyangi ahli keluarga

  Pada akhir pembelajaran, murid dapat

  7.1.1 Menceritakan cara menyayangiahli keluarga

  7.1.2 Menyenaraikan kepentinganmenyayangi ahli keluarga

  7.1.3 Menghargai perasaan kasihsayang sesama ahli keluarga

  7.1.4 Menunjukkan kasih sayangkepada ahli keluarga

  B1D1E1

  Boleh menyatakan cara menyayangi ahlikeluarga.

  B2D1E1Boleh menyenaraikan kepentinganmenyayangi ahli keluarga

  B3D1E1Boleh menghargai perasaan kasih sayangsesama ahli keluarga.

  B4D1E1Boleh menunjukkan perlakuan kasihsayang sesama ahli keluarga.

  B5D1E1Boleh memberi keutamaan kasih sayangkepada ahli keluarga berbanding keinginandiri.

  B6D1E