1. LAP LB 1.xlsx

download 1. LAP LB 1.xlsx

of 15

Transcript of 1. LAP LB 1.xlsx

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  1/15

  DATA 10 BESAR PENYAKIT TRI WULAN I

  UPT PUSKESMAS PENAJAM TAHUN 2015

  NO KODE NAMA PENYAKITB U L A N

  JAN URUTAN FEB URUTAN MARET

  12

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  T O T A L 0 0 0

  MENGETAHUIKa. UPT PUSKESMAS PENAJAM

  A H M A D SKM

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  2/15

  DATA 10 B

  UPT PUSK

  NO KODE NAMA PENYAKIT

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  3/15

  SAR PENYAKIT TRI WULAN II

  SMAS PENAJAM TAHUN 2015

  B U L A N

  APRIL URUTAN MEI URUTAN JUNI URUTAN TOTA

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  4/15

  URUTAN

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  5/15

  DATA 10 BESAR PENYAKIT TRI WULAN III

  UPT PUSKESMAS PENAJAM TAHUN 2015

  NO KODE NAMA PENYAKITB U L A N

  JULI URUTAN AGUST URUTAN

  T O T A L 0 0

  MENGETAHUI

  Ka. UPT PUSKESMAS PENAJAM

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  6/15

  NIP. 1!"!121# 1!!102 1 002

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  7/15

  URUTAN

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  8/15

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  9/15

  DATA 10 B

  UPT PUSK

  NO KODE NAMA PENYAKIT

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  10/15

  SAR PENYAKIT TRI WULAN I&

  SMAS PENAJAM TAHUN 2015

  B U L A N

  OKT URUTAN NOP URUTAN DES URUTAN

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  11/15

  URUTANTOTAL

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  12/15

  DATA 10

  UPT PUSKESMA

  NO KODE NAMA PENYAKIT

  JANUARI

  URUTAN

  FEBRU

  ARI

  URUTAN

  MARE

  T

  URUTAN

  APRIL

  URUTAN

  MEI

  11302 ISPA 51

  1 53 1 18 1 13 3 37

  2102 Diare 15

  2 11 3 6 7 15 2 7

  322 Febris 14

  3 13 2 9 5 9 5 13

  412 Hipertensi 8

  4 5 6 13 3 9 4 3

  522 Gastritis 8 5 9 4 16 2 6 9 7

  6

  2002 Peny. Kulit Alergi 6 5 7 7 6 18 1 12

  721 Peny.!t!t "an #aringan

  7 4 8 10 4 5 8 1

  822 Kera$%nyeri pinggang &

  8 0 0 0 9 0 0 0

  922 'i$iting 4

  9 3 10 0 10 3 10 3

  101502 Karies Gigi 4

  10 7 5 6 8 9 6 6

  11 1901 Ruda Paksa0 0 4 0 7 0 8 7 12

  12 406 varicela

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  130 0 0 0 0 0 0 0 0

  140 0 0 0 0 0 0 0 0

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  13/15

  MENGETAHUI

  Ka. UPT PUSKESMAS PENAJAM

  A H M A D, SKM

  NIP. 1!"!121# 1!!102 1 002

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  14/15

  URUTAN

  AGUSTUS

  URUT

  AN

  EPTEM

  BER

  URUT

  AN

  OKTOBER

  URUT

  AN

  NOPEM

  BER

  URUT

  AN

  DESEM

  BER

  URUT

  AN

  TOTAL

  37 1 57 0 29 1 27 1 18 1 385 1

  18 3 12 0 4 7 8 7 2 10 117 5

  19 2 58 0 6 5 15 2 12 2 183 2

  10 5 45 0 4 8 10 4 6 5 122 %

  6 8 22 0 6 3 9 5 4 7 116 "

  8 6 18 0 8 2 8 8 8 4 121 '

  7 7 5 0 2 9 15 3 11 3 85 #

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12

  2 10 12 0 2 10 0 0 0 0 31 10

  11 4 0 0 6 4 9 6 5 6 75 $

  4 9 2 0 1 11 1 9 2 8 50 !

  0 0 1 0 5 6 1 10 2 9 22 11

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

 • 7/25/2019 1. LAP LB 1.xlsx

  15/15