00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

download 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

of 17

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  1/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 4

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  2/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 7

  Do Oa`hcu``nflz`nzucf owd 4& is`n 4?, owcklw ecu, du ecw n mszcu _cncgaw ua odkn`ncw& Ecf cfc odkn`nc cw Rcecw Rcecwzcf -_cnc., ecw cw ukkcwkdfe, al mdfz mszuwsowd 7& luczhdg, Kdwcf Czhn`zeduucw& Ec gaw zdkkcf kce ua rnlcw Hnwzucf Rcecwzeduucw, 4:w, eduucw do mdfz 4& luczhdg al Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw -, fw& =, zcz Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw, :2 w, du oaw`dec E~gc zalf n 4=4? oaw du wcizc un`@akgawl Zalf& Ecw zcz nkne`cwune nflcf wclnzuwcwnfl vcewwcfec Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw_cnc n un`ldflz`nzucwfc c``cw doldflz`nzucwfc oaw @akgawl Zalf n rcwnaecf owd 4=4? un` 4=75&

  Un`ldflz`nzucwfc oaw E~gc Zalf zcz du kdfl`c n rcwnaecf kc``ck 4=4< 4=:>, mvawoaw ecwmc``cw nhhc cw osfecu wclnzuwcwnfl oaw mcfecz un`gdlchakzu un` E~gc Zalf&

  Io& Hnwhcgalcf 4=4?+4=54 oaw E~gc Zalf, _dfeos`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku, znec 45, fw& 5 oaw4=75, oeuc Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw _cnc cu sluc gdwf Kdwcf Gwazma`k Iamdffczeduucw-:3. ecf 7

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  3/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec :

  gacec mcfecz ua gwf eduucwcf Kdwcf Gwszma`k -Gwazma`k. Iamdffczeduucw, 42 w, alzffcf Rcecw Jmwnzundf Iamdffczcf, ? w ecw&

  Mcfecz zf Rcecw Jmwnzundf Iamdffczcf eec eal d``cwcec < w ldkkc`, ecf 4:& drwn` 4=:3, almdf g`cv gclwdvcu ecf 72& drwn` 4=:3 owd Mavc Hnwhc, io& Hnwhcgalcf M~lsk+Mavc 4=7>+4=57,znec 33, fw& : oaw 4=:3&

  Ecu owcklw, du mdf vdw zf do msszkdfe Iamdffcz Gwawzcf -Gwazma`k.& Zhnoucduuczuseowenlcu ecf 4:& drwn` 4=:3&

  Do Oa`hcu``nflz`nzucf owd 4& ocgwsdw 4=52 oaw Mavc Zalf, _dfeos`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku,owcklw ecu, du Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw, 35 w, gacec n Mavc, Kdwngac` Mssz, zdkkcf kceznf kdfe Rcecw Jmwnzundf Icfzcf, :? w, ecw vdw mszkdfe& Cfevnecwc gacec mcfecz slnouceduucw Kdwcf Gwazma`k Iamdffczeduucw, 4? w ecw&

  Eduucwcf Kdwcf Gwazma`k Iamdffczeduucw g`cv hafonwkcwcu n M~lsk Hnwhc n Mavc Zalf, _dfe+os`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku, ecf owzuc zfedl coucw rzhcf, ecf 7?& drwn` 4=52&

  Do M~lsk Hnwhcgal 4=7>+4=57, znec 57, 4=52 fw& ?, owcklw ecu, du msf cw wclnzuwcwcu kcefdvfcu Kdwcf Iamdffczeduucw, gacec n Kdwngac`mssz, zdku du msf vdw sluc eduucw do DfcJdumwnfc Rcecwzeduucw _cnc, ecw fs vdw lnou kce mszkdfe Rcecw Jmwnzundf Icfzcf n

  Kdwngac`mssz& Se`dlu zak gdwfcodecw vdw Iamdffcz Icfzcf -

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  4/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 5

  Hn`ecw9 HnwhcglcwOaw E~gc Zalf, _dfeos`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku 4=4?+4=54, znec 45, 5, al znec :>, =, 4=7

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  5/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 3

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  6/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec ?

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  7/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec

  Fa& +4=57 oaw M~lsk+Mavc Zalf vcew& zffcf Rcecw Jmwnzundf Iamdffczcfz oezc` ecf 72+25+4=7=

  Zdkkc Hnwhcgal vcfzuwc znec + seh`nr

  Zdkkc Hnwhcgal miwc znec seh`nr -gckwh ecf fvfuc Rcecw \cic cw nhhc Dfcz odecw, ecw eec n 4=73.

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  10/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 42

  Fa& +4=57 oaw Mavc Zalf, _dfeos`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku, vcew& zffcf Rcecw Jmwnzundf Iamdffczcfz ee ecf 4:+25+4=:3

  Zdkkc Hnwhcgal vcfzuwc znec + seh`nr

  Zdkkc Hnwhcgal miwc znec + seh`nr

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  11/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 44

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  12/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 47

  Fa& +4=57 oaw Mavc Zalf, _dfeos`e Mcwwce, Wnflhgnfl Dku, znec 5?, fw& : oaw 4=:2&_cew& luczhdg nfelcu kc``ck Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw al Rcecw Jmwnzundf Icfzcf ecf :4+42+4=:2&

  Zdkkc Hnwhcgal vcfzuwc znec + seh`nr

  Zdkkc Hnwhcgal miwc znec + seh`nr

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  13/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 4:

  Fa& , OU+4=:5, J7>>4

  Fdvf9 D`ecw9 Jnvn`zudfe9 Cwmvcwv9

  Rcecw Jmwnzundf Icfzcf :2 Lnou Msszkdfe, cvcw do znf Iawe`ae

  Dfc Hduwnfc Rcecwzeduucw 5= Lnou mdfz Hafc

  Rcecw Jmwnzundf Iamdffzcf ? Slnou ecwcz Gdwf

  Kdwcf Gwszma`k Iamdffczeduucw 42 Slnou ecwcz Gdwf

  Edfzh Eckalwdonzh Edudgdzc

  Zdku`nlc rcwzafcw n mszzudfecf

  Wnflhgnfl, _dfeos`e, Mavc, Kdwngac`msz, 7>, OU+4=52, G75>, OU+4=53, D27?:

  Fdvf9 D`ecw9 Jnvn`zudfe9 Cwmvcwv9 Oeczuce9

  Rcecw Jmwnzundf Icfzcf 52 Lnou Msszkdfe @akgawl zalf, Wnflhignfl dku

  Dfc Jdumwnfc Rcecwzeduucw ?2 Lnou mdfz hafc E~gc zalf, Wnflhignfl dku

  Kdwcf Iamdffczcf 72 Slnou ecwcz eduucw Mavc zalf

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  14/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 45

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  15/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 43

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  16/17Wcenlcwcu 47+2?+7244

  Z`luzudv`c

  @cno Jmwnzucfzcf Znec 4?

  Fa&

 • 7/31/2019 00071-Ane Cathrine Pedersdatter Veie

  17/17

  Z` uzudv`cFa&